Diabetespolikliniek waar staan wij voor?

Bij de diabetespolikliniek van het Radboudumc in Nijmegen kunt u terecht voor specifieke zorg bij diabetes mellitus (suikerziekte). Dit is een veel voorkomende chronische aandoening met invloed op uw dagelijks leven. Bij suikerziekte is uw bloedsuikerspiegel verhoogd en het lukt uw lichaam zelf niet om deze bloedsuikerspiegel weer omlaag te krijgen. Op de diabetespolikliniek onderzoeken, behandelen en begeleiden wij volwassenen met diabetes en vrouwen met zwangerschapsdiabetes.

De behandeling van diabetes is gericht op het zo normaal mogelijk kunnen functioneren in het dagelijks leven, het normaal krijgen en houden van het glucosegehalte in uw bloed en op het voorkomen en verminderen van veelvoorkomende complicaties. De behandeling bestaat uit leefstijladviezen (verantwoord eten, voldoende bewegen en niet roken) en medicijngebruik, tabletten en/of insuline. Wij moedigen u aan om zelf de regie te nemen in de behandeling van de diabetes.

In ons diabetesteam is bijzondere expertise beschikbaar voor de begeleiding van diabetes mellitus bij mensen met Cystic Fibrosis, mensen met alvleesklierziekten/-operaties, verminderde waarneming van hypo’s en voetproblemen als gevolg van diabetes. Wij zijn in Nederland een groot centrum voor insulinepompgebruikers en dragen 24 uur per dag zorg voor onze patiënten. Daarnaast besteden wij extra aandacht aan de mensen met diabetes die voorkomt naast andere ziekten/behandelingen zoals bijvoorbeeld na een transplantatie of chemotherapie. Wij werken nauw samen met het kinderdiabetescentrum Nijmegen.

Binnen het Radboudumc wordt veel aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen en aan wetenschappelijk onderzoek over diabetes mellitus. Wellicht krijgt u de vraag om mee te doen aan zo’n onderzoek. Daarnaast is het Radboudumc een opleidingsziekenhuis waarin aanstaande internisten worden opgeleid in het aandachtsgebied van de diabeteszorg. Deze artsen worden op de achtergrond altijd begeleid door internisten uit het vaste internistenteam voor diabeteszorg.


Diabetespolikliniek waar staan wij voor?

Bij de diabetespolikliniek van het Radboudumc in Nijmegen kunt u terecht voor specifieke zorg bij diabetes mellitus (suikerziekte). lees meer

Belangrijke contactgegevens

Voor het inzien en/of veranderen van afspraken:

 • Via mijnRadboud
 • Of telefonisch: receptie polikliniek, post blauw: 024 - 361 65 04

Voor korte vragen over de diabetesbehandeling (bijvoorbeeld over uw dagcurven) en de daarvoor door u bedachte oplossing of voorstel:

 • Via mijnRadboud: diabetes consulenten (voorkeur)
 • Dagelijks telefonisch spreekuur 13.30-15.00 uur: 024 - 361 64 62
 • Spreekuur van arts of diabetesverpleegkundigen: uitsluitend op afspraak

Voor spoedeisende problemen op het gebied van diabetes

(alleen voor patiënten die in het Radboudumc onder behandeling zijn)

Werkdagen van 8 - 17 uur:
(Bij geen gehoor:
024 - 309 23 31
024 - 361 11 11, vraag naar diabetesconsulent)
Buiten kantooruren (van 17 - 8 uur)  06 - 22 78 82 81 (diabetes arts)
Weekend of feestdagen:
(Bij geen gehoor:
06 - 22 78 82 81 (diabetes arts)
024 - 361 89 70)

Als u wordt opgenomen in het Radboudumc

Als u wordt opgenomen, krijgt het diabetesteam daar niet altijd automatisch bericht over. U kunt de behandelaar op de afdeling vragen ons een bericht te sturen of zelf een berichtje sturen, zie hiervoor onze contactgegevens op deze pagina. lees meer

Als u wordt opgenomen in het Radboudumc

Als u wordt opgenomen, krijgt het diabetesteam daar niet altijd automatisch bericht over. U kunt de behandelaar op de afdeling vragen ons een bericht te sturen of zelf een berichtje sturen, zie hiervoor onze contactgegevens op deze pagina.

Als diabetesteam kijken we, op basis van uw patiëntendossier, mee bij de diabetesregulatie gedurende de opname. Waar nodig adviseren wij de behandeling aan te passen, bijvoorbeeld als u nuchter moet zijn, andere voeding heeft, geopereerd moet worden, etc.

Uw bezoek aan de polikliniek

Bij uw eerste bezoek gaat de aandacht uit naar kennismaking: wat zijn uw ervaringen met de diabetes, wat vindt u belangrijk, hoe bent u gewend om met de diabetes om te gaan en wat is voor u de reden om naar het Radboudumc te komen? lees meer

Uw bezoek aan de polikliniek

Bij uw eerste bezoek gaat de aandacht uit naar kennismaking: wat zijn uw ervaringen met de diabetes, wat vindt u belangrijk, hoe bent u gewend om met de diabetes om te gaan en wat is voor u de reden om naar het Radboudumc te komen?

Verder zal er een lichamelijk onderzoek en eventueel laboratoriumonderzoek plaatsvinden. Het bezoek wordt afgesloten met het samen bespreken van een behandel-/begeleidingsplan, waarin de doelen voor de komende tijd worden vastgelegd. Het behandelplan is gericht op:
 • een goede integratie van de diabetes in uw dagelijks leven;
 • een adequate instelling van de diabetes en het vermijden van ontwikkeling/progressie van complicaties van de diabetes. Hiervoor kan het nodig zijn om een oogarts, nefroloog, podotherapeut, diëtist, psycholoog of vaatchirurg te betrekken;
 • wat u zelf kunt doen aan het optimaliseren van de diabetesregulatie (denk bijvoorbeeld aan voeding, lichaamsbeweging, zelf controle en zelf regulatie);
 • welke begeleiding u nodig heeft vanuit het diabetesbehandelteam. Samen kijken we hoe vaak een bezoek op de polikliniek wenselijk is en of begeleiding op afstand een mogelijkheid is (telefonisch spreekuur arts). Uw afspraken zijn zichtbaar in MijnRadboud, als u daar toegang toe heeft. Zo niet, dan krijgt u bericht thuis over uw vervolgafspraak. 

Volgende bezoeken:

Bij elk volgende bezoek op de polikliniek bekijken we met u wat voor u op dat moment van belang is en kijken we opnieuw naar de aspecten rond de instelling en behandeling van de diabetes. We kijken met u ook terug op het behandelplan van de vorige afspraak en stellen de doelen zo nodig bij. Jaarlijks wordt aandacht aan de bloeddruk, uw gewicht en de zorg voor uw voeten besteed, zo nodig vaker.

Wat kunt u thuis doen:

Via MijnRadboud kunt u glucosewaarden opladen en uw uitslagen van onderzoek bekijken. Met een ‘thuisset’, die u kunt vragen bij een polikliniekbezoek, kunt u thuis al een vingerprik doen, het buisje opsturen naar ons laboratorium voor een Hba1c bepaling, dan is de uitslag binnen bij uw polikliniekbezoek. Het is handig als u uw polikliniek bezoek voorbereid: wat wilt u graag bespreken? Wat moet er zeker aan de orde komen?

Wat willen wij u nog meer laten weten:

 • uw huisarts wordt regelmatig met een brief op de hoogte gesteld van de behandeling;
 • in een wekelijks multidisciplinair overleg (MDO) waarin alle leden van het diabetesteam vertegenwoordigd zijn, kunnen bijzondere aandachtspunten worden besproken om tot een zo goed mogelijk advies voor u te komen;
 • als het behandel-/begeleidingsplan het toelaat (bijvoorbeeld bij een verzoek tot 2e mening), verwijzen wij u weer terug naar de huisarts/internist waar u vandaan kwam, uiteraard met adviezen voor dat moment en de toekomst. Daarmee blijft onze polikliniek steeds toegankelijk, ook voor nieuwe patiënten.
Wij vragen u om als u geen gebruik wilt maken van de ingeboekte afspraak, ons tijdig te informeren. Dan kan een andere patiënt gebruik maken van de vrijgekomen tijd.

Het behandelteam

U kunt bij onze diabetespolikliniek rekenen op deskundige en persoonlijke begeleiding door ons diabetesteam. Dit team bestaat uit internisten (in opleiding), diabetesverpleegkundigen (in opleiding), een technische geneeskundige, diëtisten en een psycholoog.

lees meer

Het behandelteam

U kunt bij onze diabetespolikliniek rekenen op deskundige en persoonlijke begeleiding door ons diabetesteam. Dit team bestaat uit internisten (in opleiding), diabetesverpleegkundigen (in opleiding), een technische geneeskundige, diëtisten en een psycholoog.

U kunt bij onze diabetespolikliniek rekenen op deskundige en persoonlijke begeleiding door ons diabetesteam. Dit team bestaat uit internisten (in opleiding), diabetesverpleegkundigen (in opleiding), diëtisten en een psycholoog. Iedere zorgverlener van dit team levert vanuit zijn/haar specifieke deskundigheid een bijdrage aan uw behandeling, voorlichting en begeleiding. Daarnaast werken we nauw samen met een podotherapeut in het voetenspreekuur, gespecialiseerd in het behandelen van voetproblematiek bij mensen met diabetes en vaatproblemen.
U komt op het spreekuur bij de internist, technisch geneeskundige of de diabetesverpleegkundige en zo nodig bij andere behandelaars van ons diabetesteam. Tussen de polikliniekbezoeken door is de diabetesverpleegkundige uw vaste aanspreekpunt, bereikbaar via een telefonisch spreekuur (link met contactgegevens en tijd telefonisch spreekuur) of via een emailcontact (ook bereikbaar via MijnRadboud, als u dit geactiveerd heeft, kies dan voor diabetes consulenten). Daarnaast heeft de diabetesverpleegkundige spreekuur voor instructie, voorlichting en begeleiding bij nieuw ontdekte of bestaande diabetes, instructies bij het gebruik van glucosemeter of sensor, het spuiten van insuline en insulinepomptherapie. Hulpmiddelen voor de diabetesregulatie (meter, pennen, naalden, sensoren etc) haalt u bij uw groothandel of apotheek. Hiervoor is geen loket bij de diabetespolikliniek. Voor vragen bij het niet goed functioneren van een sensor/reader/connectie met uw mobiele telefoon verwijzen wij u rechtstreeks naar de fabrikant, daar kunnen wij u niet bij helpen.

De internisten (in opleiding) hebben op vaste dagdelen spreekuur op de polikliniek en in vaste combinaties met de diabetesverpleegkundigen. Op elke dag in de week is er een internist die spreekuur heeft. We proberen om een langdurige behandelrelatie met u op te bouwen. Mocht u een specifieke voorkeur hebben voor een arts of verpleegkundige dan vragen wij u dit kenbaar te maken.


Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 1
Route: 678

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Interne Geneeskunde
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 433

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 1 en volg route 678 (Interne Geneeskunde)

Instructie opladen van gegevens in uw patiëntendossier

Hier vindt u de instructie voor het opladen van gegevens in uw patiëntendossier. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet