Over diabetes

De glucosewaarde in het bloed wordt geregeld door het hormoon insuline dat in de alvleesklier wordt gemaakt. Diabetes ontstaat als er een tekort is aan insuline, als het lichaam minder gevoelig is voor insuline of een combinatie van beiden. Diabetes mellitus is een van de meest voorkomende ziektes in onze westerse wereld. In Nederland hebben ongeveer 1,1 miljoen mensen diabetes.

De sectie diabetes mellitus richt zich met name op:
 • patiënten met type 1 diabetes (het lichaam maakt zelf helemaal geen insuline meer aan)
 • patiënten met een gecompliceerde diabetes type 2 (het lichaam heeft te weinig insuline)
 • patiënten met andere vormen van diabetes mellitus

24-uurs dienst

Wij bieden een 24-uurs dienst voor acute vragen en problemen voor alle patiënten die bij ons onder behandeling zijn vanwege diabetes. Die dienst wordt uitgevoerd door medisch specialisten op het gebied van diabetes. Doordat rechtstreeks overleg met ter zake deskundigen 24/7 mogelijk is, kunnen problemen vaak snel worden opgelost en kan een ziekenhuisopname meestal worden voorkomen. 

Over diabetes

Diabetes mellitus (suikerziekte) is een van de meest voorkomende chronische aandoeningen, waarvan verschillende typen bestaan. lees meer

Contact met het Diabetesteam

Voor spoed en dringende vragen over uw diabetes, bel:
(024) 309 23 31

Onze diabetesconsulenten zijn dagelijks bereikbaar tussen 13:30-14:30 uur:
(024) 361 64 62

Bent u zorgverlener binnen of buiten het Radboudumc dan kunt u contact opnemen met het D-team op:
(024) 309 37 31

Vragen aan uw zorgverlener

Voor vragen die niet dringend zijn, kunt u uw zorgverlener een bericht sturen via Mijnradboud. 

naar MijnRadboud

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 1
Route: 678

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Interne Geneeskunde
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 433

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 1 en volg route 678 (Interne Geneeskunde)

Diabetes mellitus suikerziekte

Diabetes mellitus wordt ook wel suikerziekte genoemd. Als u diabetes mellitus heeft, is de waarde van de bloedsuiker (glucose) in uw bloed regelmatig verhoogd.

lees meer

Alles over een hypo bekijk de filmpjes

Bij een hypo heeft u een te lage bloedsuikerspiegel. In deze filmpjes leert u hoe een hypo ontstaat, wat u voelt, en hoe u reageert op een hypo. lees meer

Alles over een hypo bekijk de filmpjes

Bij een hypoglykemie heeft u een te lage bloedsuikerspiegel. In deze filmpjes leert u hoe een hypoglykemie ontstaat, wat u voelt, en hoe u reageert op een hypoglykemie.


Onze werkwijze

Onze missie is: diabeteszorg met kennis. Wij bieden veilige, effectieve en vernieuwende diabeteszorg en stellen daarbij de patiënt centraal. lees meer

Onze werkwijze

Op onze afdeling werken zes internisten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van patiënten met diabetes. Ook werken er enkele specialisten in opleiding tot dit aandachtsgebied. Onze missie is: diabeteszorg met kennis. Wij bieden veilige, effectieve en vernieuwende diabeteszorg en stellen daarbij de patiënt centraal. We realiseren dit op verschillende manieren:

Veilig

 • We hebben aandacht voor en houden rekening met de gevolgen van diabetes en de ingestelde behandeling.
 • Onze benadering is gericht op de individuele patiënt.
 • We nemen verantwoordelijkheid voor het totale beleid rondom de patiënt (coördinatie en regie).
 • We stemmen de zorg voor een patiënt af met specialisten van andere disciplines (multidisciplinair overleg).

Effectief

 • We werken volgens moderne richtlijnen. Zoveel mogelijk volgens richtlijnen die bewezen effectief (evidence-based) zijn. Daarbij gaat onze aandacht uitdrukkelijk naar de individuele patiënt.

Vernieuwend

 • Wij dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis met wetenschappelijk onderzoek.
 • Wij passen nieuwe kennis toe in de patiëntenzorg.
 • Wij dragen onze kennis actief uit, zowel binnen als buiten het Radboudumc.

Aandacht voor diabetes D-team

Ook als u om een heel andere reden dan de (ont-)regeling van diabetes bent opgenomen in het Radboudumc, heeft uw diabetes mellitus aandacht nodig. Daar helpt het D-team u graag bij.

lees meer

Technisch geneeskundige

De technisch geneeskundige kan en mag medische handelingen uitvoeren, zoals het meten van uw bloeddruk, het controleren van uw voeten en het aanvragen van laboratoriumonderzoek. Deze zorgverlener combineert medische kennis en vaardigheden met de expertise in diabetestechnologieën. lees meer

Technisch geneeskundige

Wat is een technisch geneeskundige?

Technisch geneeskundige is een relatief nieuw beroep in de zorg. Deze zorgverlener heeft een opleiding gevolgd die zowel uit medische als technologische onderdelen bestaat. Daarmee kan de technisch geneeskundige u goed begeleiden bij technologische toepassingen in de zorg.

De technisch geneeskundige in het diabetesteam

De technisch geneeskundige kan en mag medische handelingen uitvoeren, zoals het meten van uw bloeddruk, het controleren van uw voeten en het aanvragen van laboratoriumonderzoek. Deze zorgverlener combineert medische kennis en vaardigheden met de expertise in diabetestechnologieën. Daarmee zorgt de technisch geneeskundige dat u zo goed mogelijk én veilig gebruik kunt maken van deze diabetestechnologie. De technisch geneeskundige maakt deel uit van het multidisciplinaire behandelteam. Uw internist blijft eindverantwoordelijke en hoofdbehandelaar.

Een afspraak bij de technisch geneeskundige  

Een afspraak bij de technisch geneeskundige is vergelijkbaar met een afspraak bij de internist of diabetesverpleegkundige en vindt plaats op de poli, via videogesprek, telefonisch of via mijnRadboud. De technisch geneeskundige houdt zich bezig met uw diabetes en glucoseregulatie en kan een aantal controles uitvoeren. Belangrijkste aandachtspunt tijdens een afspraak met deze zorgverlener is u begeleiden bij het gebruik van glucosesensoren en insulinepompen. Hierbij kiest de technisch geneeskundige de diabetestechnologie die u het beste kan helpen bij de diabetesregulatie. Vóór de afspraak vraagt de technisch geneeskundige om uw gegevens van de glucosesensoren en insulinepompen uit te lezen en te delen via het desbetreffende dataplatform of via mijnRadboud.


Wetenschap­pelijk onderzoek

Wij zijn een academisch ziekenhuis en onderscheiden ons ook doordat wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Wij zijn een academisch ziekenhuis en onderscheiden ons ook doordat wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. Patiënten geven aan het een meerwaarde te vinden dat er patiëntgebonden onderzoek plaatsvindt. Deelname staat vrij. Een groot aantal patiënten neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek. De afgelopen jaren hebben wij ruim 20 verschillende wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd waar patiënten met diabetes bij betrokken waren. Zoals onderzoek naar chronische vermoeidheid en hypoglycemie.

Chronische vermoeidheid

Veel patiënten met type 1 diabetes hebben last van overmatige moeheid. Met gerichte vragenlijsten hebben wij onderzocht hoe vaak ernstige chronische moeheid voorkwam. Chronische vermoeidheid blijkt bij 40% van de bij mensen met diabetes type 1 voor te komen. Er blijkt geen samenhang met schommelingen in de bloedsuikerspiegel. Wel spelen gedragsfactoren een belangrijke rol bij de vermoeidheid. Momenteel onderzoeken wij of cognitieve gedragstherapie een effectieve behandeling is van de moeheid en of die behandeling een positief effect heeft op de diabetes.

Hypoglycemie

Sommige patiënten met type 1 diabetes voelen hypo’s minder goed aan. We noemen dat hypo unawareness. Het is niet goed bekend waarom dat zo is. Wij doen onderzoek naar de verwerking van glucose in de hersenen, onder normale omstandigheden en tijdens een hypo. Wij vonden dat diabetespatiënten de glucose in de hersenen sneller verwerkten. Hoe is dat te verklaren? Een mogelijke verklaring is dat het brein van mensen met diabetes heeft geleerd van voorgaande hypo’s en zich gaandeweg heeft aangepast.

Meedoen aan onderzoek?

Wij zijn regelmatig op zoek naar patiënten met diabetes type 1 of 2 die mee willen doen aan onderzoek.

Diabetes­polikliniek

Verwezen naar het Diabetescentrum van het Radboudumc? We leggen u graag uit wat u van ons kunt verwachten. lees meer

Samenwerking


Diëtetiek alles over dieet en voeding

Voor al uw vragen over voeding in relatie tot ziekte en behandeling kunt u terecht bij de afdeling Diëtetiek.

lees meer

Ons diabetesteam

 • Medewerkers
 • Intranet