Patiënten brochure Bio-elektrische Impedantie Analyse (BIA)

Wat is een BIO-elektrische Impedantie Analyse?

Het lichaam bestaat uit vet (vetmassa) en uit organen, botten, spieren en water (vetvrije massa). Een Bio-elektrische Impedantie Analyse (BIA) is een meting waarbij wij uw vetmassa en vetvrije massa kunnen bepalen. Om deze vast te kunnen stellen, sturen we via electroden een licht stroompje naar uw lijf. Hier merkt u zelf niks van. Aan de hand van de snelheid waarmee het stroompje door uw lichaam gaat, kunnen we de lichaamsstelling bepalen.

Het doel van de behandeling.

De hoeveelheid vetmassa en vetvrije massa zegt iets over de conditie van uw lichaam. Aan de hand van de uitslag wordt uw voedingstoestand beoordeeld. Daarnaast kan het effect van de voedingsbehandeling bekeken worden.

Het onderzoek

Voor de meting

Metalen voorwerpen

Verwijder voor de meting metalen voorwerpen (sieraden, piercing, sleutels, etcetera) van uw lichaam.

Nuchter

Het is niet nodig dat u nuchter bent voor een BIA-meting.

Medicijnen

Als u medicijnen gebruikt, mag u die gewoon blijven gebruiken.

Inspanning, alcohol en cafeïne

Het is belangrijk om 8 uur voor de start van de meting lichamelijke inspanning, alcohol en cafeïne (koffie, thee en cola) te vermijden. Kom op tijd naar uw afspraak, zodat u rustig aan de meting kunt beginnen.

Toilet

We vragen u van tevoren naar het toilet te gaan. Uw blaas moet helemaal leeg zijn voor de meting. Vocht in de blaas kan de meting namelijk beïnvloeden.

Hoe verloopt de meting?

De meting wordt meestal uitgevoerd door een medewerker van de afdeling Diëtetiek en/of Darmfalen. Zij geven u tijdens de meting uitleg over wat er gebeurt. Eerst wordt uw lengte en gewicht gemeten. Daarna gaat u rustig op een bed liggen, met uw armen en benen licht gespreid. Daarna worden elektroden op uw handen en voeten bevestigd. U hoeft niets te doen en mag rustig blijven liggen. De meting duurt in totaal ongeveer 15 minuten.

Na de meting.

Na afloop van de BIA meting kunt u naar huis gaan of terug naar uw verpleegafdeling. U kunt gewoon weer doen wat u gewend bent. De uitslag van de BIA meting hoort u van uw behandeld arts.

Vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft neem dan contact op via mijnRadboud. Of met het patiëntensecretariaat: (024) 361 91 90

Let op!

Bestaat er de mogelijkheid dat u op het moment van de meting zwanger bent? Meld dit dan vóór de meting. Het is niet gevaarlijk maar de meting heeft dan geen zin.


Uitleg BIA voor professionals

Een Bio-elektrische Impedantie Analyse (BIA) is een meting waarbij wij uw vetmassa en vetvrije massa kunnen bepalen.

lees meer

Uitleg BIA voor professionals



Contact

Heidi Zweers-van Essen

contactformulier

Patiënten brochure Bio-elektrische Impedantie Analyse (BIA)

Bekijk voor meer informatie de patiënten brochure.

lees meer

Nuchter meten niet nodig

Korzilius et al. concludeert dat eten single-frequency BIA metingen beïnvloedt, maar deze verschillen in vetvrije massa blijven voor de meeste deelnemers onder klinische relevantie bij gebruik van een gestandaardiseerd ontbijt.

lees meer

Nuchter meten niet nodig

De huidige ESPEN richtlijn adviseert om BIA-metingen uit te voeren in een nuchtere toestand van ten minste 2 uur in een klinische setting en 8 uur in een onderzoek setting. Omdat het niet wenselijk is om patiënten met ondervoeding of sarcopenie te vragen om te vasten en er geen goede literatuur is die de strategie in de richtlijn ondersteunt, was het onderzoek erop gericht om de invloed van ontbijt op BIA-metingen te beoordelen. Korzilius et al. concludeert dat eten single-frequency BIA metingen beïnvloedt, maar deze verschillen in vetvrije massa blijven voor de meeste deelnemers onder klinische relevantie bij gebruik van een gestandaardiseerd ontbijt. Daarom suggereert het huidige onderzoek dat nuchter een BIA-meting uitvoeren niet nodig is.

Publicatie

Korzilius, J.W., et al., Having breakfast has no clinically relevant effect on bioelectrical impedance measurements in healthy adults. Nutrition Journal, 2023. 22(1): p. 55.


BIA kan veilig met een pacemaker (CIED)

Veel fabrikanten van BIA-apparatuur hebben een pacemaker als contra-indicatie vermeld in hun handleiding omdat ze bang zijn voor storingen. Theoretisch is het niet waarschijnlijk dat een elektrische stroom van 5-1000 kHz met de pacemaker interfereert.

lees meer

BIA kan veilig met een pacemaker (CIED)

Veel fabrikanten van BIA-apparatuur hebben een pacemaker (=cardiac implantable electronic devices = CIED) als contra-indicatie vermeld in hun handleiding omdat ze bang zijn voor storingen van het CIED. Theoretisch is het niet waarschijnlijk dat een elektrische stroom van 5-1000 kHz met het CIED interfereert omdat:

  • Deze hoge frequenties ver af liggen van de cardiale frequentie (20 Hz).
  • Er zijn band doorlaatfilters ingebouwd om de hoogfrequente stromen te verzwakken.

In samenwerking met het Nutritional Assessment Platform en de Nederlandse  Werkgroep Cardiologie Diëtisten en met ondersteuning van  Assistant Professor Cardiac Devices Dominic Theuns van het Erasmusmc hebben we literatuuronderzoek gedaan. Daar hebben we Nederlandse data van 4 dialyse en 10 hartfalen patiënten aan toegevoegd die zijn gemeten met de BCM® van Fresenius. Deze BIS is de enige BIA op de Nederlandse markt die geen contra indicatie aan geeft voor CIED*.

We hebben 7 studies gevonden en samen met onze BCM-data betreft het 674 BIA metingen met wisselende frequenties en bij geen van deze metingen is interferentie of storing van het CIED opgetreden (zie tabel 1).

Hieruit kunnen we concluderen dat BIA veilig is bij een CIED en dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat aanhouden van de contra-indicatie voor BIA bij een CIED rechtvaardigt.

*BCM geeft aan dat er wel een contra-indicatie voor een BIA-meting bestaat als er een zeldzame combinatie is van onderstaande 4 voorwaarden:

  • De patiënt moet een unipolaire pacemaker hebben (moderne pacemakers zijn allemaal polaire pacemakers);
  • De patiënt moet lijden aan massale cardiale decompensatie;
  • De patiënt moet volledig afhankelijk zijn van de pacemaker zodat het missen van een enkele harstlag leidt tot hartstilstand;
  • De gevoeligheidsdrempels van de pacemakers moeten zeer laag zijn.

Tabel 1 Resultaten literatuuronderzoek BIA en CIED

Author year

n=

Frequencies (kHz)

BIA device

Results

Buch 2012

20

5, 50, and 500

InBody 520

Geen interferentie of storing  

Meyer 2017

63

5, 50, and 100

Nutriguard MS

Geen interferentie of storing  

Garlini 2020

43

50

Biodynamics 450

Geen interferentie of storing  

Chabin 2018

200

5, 50 and 100

Nutriguard MS

Geen interferentie of storing  

Schotman 2021

55

50

Akern 101

Geen interferentie of storing  

Roehrich 2020

217

5, 50 and 100

Not mentioned

Geen interferentie of storing  

Wellington Pinto 2017

62

50

Biodynamics 450

Geen interferentie of storing  

Zweers 2023

14

5-1000

BCM Fresenius

Geen interferentie of storing  

Total

674

   

Geen interferentie of storing 

Publicatie

Zweers et al, Can the contraindication for cardiac implantable electronic devices in bioelectrical impedance analysis be removed?. Clinical Nutrition supplement ESPEN congress 2023 p310-w.

  • Medewerkers
  • Intranet