Over diëtetiek

De diëtist is de experts op het gebied van voeding. Voor al uw vragen over voeding en diëten in relatie tot ziekte en behandeling kunt u terecht bij Diëtetiek.

lees meer

Over diëtetiek

Diëtisten zijn de experts op het gebied van voeding. Voor al uw vragen over voeding in relatie tot ziekte en behandeling kunt u terecht bij Diëtetiek. Door onze academische ervaring zijn we in staat patiënten met meerdere aandoeningen te adviseren en begeleiden. Diëtisten werken verspreid over het hele Radboudumc en bieden hun expertise aan na verwijzing van specialisten.
 

Contact

Afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten

(024) 361 91 90

Polikliniek Diëtetiek

Diëtisten zijn de experts op het gebied van voeding. Voor al uw vragen over voeding in relatie tot ziekte en behandeling kunt u terecht bij de afdeling Diëtetiek.

lees meer

Over uw afspraak


Uw eerste bezoek

Denk bij uw eerste bezoek aan de volgende dingen.

lees meer

Uw eerste bezoek

Neem tijdens uw eerste bezoek de volgende dingen mee:

Legitimatiebewijs
In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Medicijnenoverzicht
Als u medicijnen gebruikt, is het wenselijk om hiervan een overzicht mee te nemen. Dit overzicht kunt u eventueel opvragen bij uw apotheek.

Wijzigingen

Wilt u zo vriendelijk zijn iedere wijziging door te geven bij de balie? Bijvoorbeeld verandering van persoonlijke gegevens, huisarts of verzekering.


Behandelaar

Wij streven ernaar dat u zoveel mogelijk door dezelfde diëtist of consultent wordt behandeld. Het kan zijn dat u door omstandigheden een andere diëtist of consulent krijgt. We proberen dit natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen.
 

Afspraak maken

Uw arts heeft u verwezen naar de diëtist en stuurt de consultaanvraag naar de afdeling Diëtetiek. De secretaresse neemt contact met u op om een afspraak te plannen.

lees meer

Afspraak maken

Uw arts heeft u verwezen naar de diëtist en stuurt de consultaanvraag naar de afdeling Diëtetiek. De secretaresse neemt contact met u op om een afspraak te plannen. U ontvangt daarna een schriftelijke bevestiging met de locatie waar u moet zijn.

Bij een bezoek aan een van onze poliklinieken meldt u zich bij de balie of bij de digitale aanmeldpaal. Vervolgens neemt u plaats in de wachtruimte. Uw behandelend diëtist haalt u op uit de wachtkamer. Het eerste bezoek aan de polikliniek duurt gemiddeld veertig minuten. Indien u verhinderd bent voor een afspraak, verzoeken wij u dit 24 uur voor de afspraak aan de afdeling door te geven.

Vervolgafspraak

Als het nodig is maakt uw diëtist met u een vervolgafspraak. Een vervolgafspraak duurt tussen de 15 en 30 minuten.


 

Spreekuur­overzicht

De diëtisten hebben op verschillende locaties binnen het ziekenhuis spreekuur. De locatie staat aangegeven op uw afsprakenkaart door middel van het routenummer.

lees meer

Onze teams


Algemeen

Na verwijzing van een MDL arts of een maag- darm- lever chirurg kunt u bij de diëtisten van de behandellijn abdominaal terecht met vragen en problemen rondom de voeding bij uw ziekte.

lees meer

Algemeen

Na verwijzing van een MDL arts of een maag- darm- lever chirurg kunt u bij de diëtisten van de behandellijn abdominaal terecht met vragen en problemen rondom de voeding bij uw ziekte.

Diëtisten

 • Anja de Baaij-Daalmeyer
 • Heleen Dicke
 • Mirjam van der Laan
 • Renee Langenhuijsen
 • Sandy Witteman-Monsheimer

Abdominaal

Na verwijzing van een MDL arts of een maag- darm- lever chirurg kunt u bij de diëtisten van de behandellijn abdominaal terecht met vragen en problemen rondom de voeding bij uw ziekte van het maagdarmkanaal.

lees meer

Abdominaal

Na verwijzing van een MDL arts of een maag- darm- lever chirurg kunt u bij de diëtisten van de behandellijn Abdominaal terecht met vragen en problemen rondom de voeding bij uw ziekte van het maagdarmkanaal.  In het Radboudumc werken 6 diëtisten met specifiek aandachtsveld maag, darm en lever ziekten en -chirurgie , waarvan 1 diëtist specifiek voor kinderen. Op basis van uw persoonlijke situatie stelt de diëtist samen met u een behandelplan op maat op. De diëtisten van de behandellijn Abdominaal begeleiden u zowel tijdens uw opname  als poliklinisch.

Diëtisten

 • Monique van Asseldonk
 • Klaske Bakker
 • Anneke van den Berg
 • Marieke van Driel
 • Rianne Vehof
 • Hester Wierda
   

 

Kinder­geneeskunde

Na verwijzing door een kinderarts van het Radboudumc kunt u bij de diëtisten van de behandellijn kindergeneeskunde terecht met vragen en problemen rondom de voeding van kinderen van nul tot achttien jaar.

lees meer

Kinder­geneeskunde

Na verwijzing door een kinderarts van het Radboudumc kunt u bij de diëtisten van de behandellijn kindergeneeskunde terecht met vragen en problemen rondom de voeding van kinderen van nul tot achttien jaar. Elke diëtist heeft zijn/haar eigen specialisaties. De diëtist vraagt algemene gegevens na over de woon- en leefsituatie, lichamelijke activiteiten en beoordeeld de huidige voedingsinname en antropometrische gegevens ( o.a. lengte/gewicht). Aan de hand van alle verzamelde gegevens geeft de diëtist een persoonlijk voedingsadvies. De diëtist zal u en uw kind op maat begeleiding bieden bij het uitvoeren van het advies.

Diëtisten

 • Anja de Baaij-Daalmeyer
 • Anneke van den Berg
 • Nicole van Houdt
 • Renske Janssen-Regelink
 • Annemiek van Wegberg

Metabool

Het team Metabool is gespecialiseerd in de dieetbehandeling bij kinderen en volwassenen met stofwisselingsziekten en volwassenen met diabetes.

lees meer

Metabool

Het team Metabool is gespecialiseerd in de dieetbehandeling bij:
 • Kinderen en volwassenen met stofwisselingsziekten
 • Volwassenen met diabetes
Wij geven dieetadviezen tijdens onze poliklinische spreekuren en aan patiënten tijdens opname in het ziekenhuis.  Daarbij wordt rekening gehouden met de gegevens van uw arts, voedingsgewoonten, wensen en financiële mogelijkheden.

Voor een poliklinisch consult heeft u een verwijzing nodig van een specialist van ons ziekenhuis. U ontvangt hiervoor geen rekening, omdat het onderdeel is van de behandeling.

U ontvangt thuis een brief met de afspraak. Als u verhinderd bent op het aangegeven tijdstip, neem dan op tijd contact met ons op.

Als u opgenomen bent in het ziekenhuis, dan komen we bij u langs op de verpleegafdeling.

Diëtisten

 • Nicole van Houdt
 • Sanne Huisman
 • Doris Kalter
 • Renée Langenhuijsen
 • Annemiek van Wegberg
 • Heidi Zweers

Nierziekten

Na verwijzing door een nefroloog van het Radboudumc kunt u bij de diëtisten van de behandellijn nierziekten terecht met vragen en problemen rondom de voeding bij nierziekten.

lees meer

Nierziekten

Na verwijzing door een nefroloog van het Radboudumc kunt u bij de diëtisten van de behandellijn nierziekten terecht met vragen en problemen rondom de voeding bij nierziekten.

In het Radboudumc werken 4 diëtisten met specifiek aandachtsveld nierziekten, waarvan 1 diëtist specifiek voor kinderen. Diëtisten nierziekten werken door het hele ziekenhuis heen, ongeacht op welke afdeling patiënten liggen. Aan de hand van landelijke dieetrichtlijnen stelt de diëtist samen met de patiënt een advies op maat op, aangepast aan de persoonlijke omstandigheden van de patiënt. De diëtist maakt hierbij de vertaalslag van theoretische richtlijnen naar de praktijk voor thuis bij de patiënt

Diëtisten

 • Anneke van den Berg
 • Iris Julicher
 • Marleen Havinga-Kosters
 • Sanne Huisman

Oncologie

Indien er kanker bij u is geconstateerd en u hiervoor wordt behandeld kan dit negatieve gevolgen hebben voor uw algehele conditie. De juiste voeding, het behouden van uw gewicht en het streven naar behoud van spiermassa zijn hierin belangrijk.

lees meer

Oncologie

Indien er kanker bij u is geconstateerd en u hiervoor wordt behandeld kan dit negatieve gevolgen hebben voor uw algehele conditie. De juiste voeding, het behouden van uw gewicht en het streven naar behoud van spiermassa zijn hierin belangrijk.

Na een doorverwijzing van uw behandelend arts komt u terecht bij een van onze gespecialiseerde diëtisten. Samen met uw diëtist wordt er gekeken naar een passend voedingsadvies voor de behandeling, tijdens de behandeling en de daarop volgende periode.

Diëtisten

 • Linda Bergfelder- Broekman 
 • Nicole Bolijn
 • Heleen Dicke
 • Nicole Van Houdt
 • Doris Kalter
 • Anne Lieke Rondel
 • Sandy Witteman- Monsheimer

 

Meer informatie

Onze mensen