Over het Endoscopie Centrum

Het Endoscopie Centrum is onderdeel van de afdeling Maag,- Darm- en Leverziekten (MDL). We werken daarnaast samen met de afdelingen:
 • Longziekten
 • Kinder Maag,- Darm- en Leverziekten
 • Heelkunde

Endoscopisch onderzoek

Bij een endoscopisch onderzoek kijkt de arts met een scoop naar de binnenkant van een orgaan zoals:
 • maag
 • dunne darm
 • dikke darm
 • galwegen
De scoop is een buigzame slang met een doorsnee van ongeveer een centimeter. Aan het eind van de slang zit een videocamera zodat het videobeeld op een monitor te zien is.
 

Over het Endoscopie Centrum

Het Endoscopie Centrum is onderdeel van de afdeling Maag,- Darm- en Leverziekten (MDL).

lees meer

Contact

Endoscopie Centrum

(024) 361 41 89

Onze werkwijze

Uw specialist of huisarts heeft u naar ons verwezen voor een onderzoek of behandeling. Lees hier meer over de gang van zaken. lees meer

Uw eerste afspraak

Heeft u een eerste afspraak in het Radboudumc? Ga dan 30 minuten vóór uw afspraak eerst naar één van de centrale inschrijfbalies.

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 763, zone D1

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 763, zone D1

Pré-sedatie poli

Wij nodigen u uit voor de pré-sedatie poli van het Endoscopie Centrum als u geen gebruikt maakt van de digitale voorlichting.

lees meer

Pré-sedatie poli

Als u geen computer en/of mailadres heeft en dus geen digitale voorlichting kunt ontvangen, nodigen wij u uit voor een gesprek met de verpleegkundige op de pré-sedatie poli. Bent u al patiënt bij Maag-, Darm- en Leverziekten, dan is het mogelijk dat we kunnen volstaan met een telefonische afspraak en hoeft u niet naar de poli te komen.

Over de pré-sedatie poli

Voor deze afspraak meldt u zich bij het Endoscopie Centrum, routenummer 763.
Op de pré-sedatie poli krijgt u uitleg over het onderzoek en bespreken we bijzonderheden over de scopie met u. Neem een actuele medicijnlijst mee naar deze afspraak.
Wiij brengen uw medische conditie zo goed mogelijk in kaart. Dit doen we op basis van de aanvraag voor een scopie door uw behandelend arts of naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek. We schatten eventuele risico's in  en treffen samen met u maatregelen, zodat u goed voorbereid naar het onderzoek gaat. We bespreken de voorbereidingen voor het onderzoek, zoals het nuchter zijn, gebruik van bloedverdunners en het reinigen van de darmen. Ook beoordelen wij uw medicijngebruik; waar u eventueel voor het onderzoek mee moet stoppen of aanpassen.

Planning van het onderzoek

Na uw bezoek aan de pré-sedatie zal de secretaresse het onderzoek voor u inplannen.


Weten­schappelijk onderzoek

Het Radboudumc is een academisch ziekenhuis. Naast patiëntenzorg wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Het is mogelijk dat hiervoor uw medewerking wordt gevraagd.

lees meer

Weten­schappelijk onderzoek

Het Radboudumc is een academisch ziekenhuis. Naast patiëntenzorg wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Het is mogelijk dat hiervoor uw medewerking wordt gevraagd. Er kan bijvoorbeeld uw toestemming worden gevraagd voor het nemen van enkele extra hapjes uit het slijmvlies. U heeft vanzelfsprekend het recht hiervan af te zien. Dit heeft nooit invloed op uw behandeling of op de verhouding met uw behandelend arts.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Anesthesie op het Endoscopie Centrum


Endoscopisch onderzoek met anesthesie

Hier leest u meer over de gang van zaken bij endoscopisch onderzoek met anesthesie op het Endoscopie Centrum met propofol sedatie of narcose.

lees meer

Sedatie

Afhankelijk van de behandeling bespreekt uw behandelend arts met u de soort verdoving. Deze kan bestaan uit een pijnstiller in combinatie met een kalmeringsmiddel of propofol sedatie.

lees meer

Sedatie

Afhankelijk van de behandeling bespreekt uw behandelend arts met u de soort verdoving. Deze kan bestaan uit:

Sedatie (roesje)

Bij een behandeling onder sedatie krijgt u medicijnen die u slaperig en minder gevoelig voor pijn maken. Deze vorm van anesthesie wordt in de volksmond ook wel een 'roesje' genoemd. We gebruiken sedatie:
 • Bij een onaangename procedure. Denk bijvoorbeeld aan een coloscopie (darmonderzoek)
 • Bij patiënten die erg angstig zijn voor een behandeling.
 • Bij patiënten met claustrofobie die een onderzoek in een MRI-scanner moeten ondergaan.
De sedatiemedicijnen worden via een infuus toegediend. Het doel van sedatie is om u met zo min mogelijk angst en ongemak een onderzoek of ingreep te laten ondergaan. U bent niet onder algehele narcose. Het roesje bestaat uit een kalmeringsmiddel (Midazolam) en soms een pijnstiller (Alfentanyl). Deze middelen kunnen een remmende werking op de ademhaling hebben en hierdoor complicaties geven, met name bij patiënten met chronische hart- en/of longziekten en bepaalde neurologische aandoeningen. Daarom worden tijdens en na het onderzoek de bloeddruk, hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed met behulp van een monitor bewaakt.

Propofol sedatie

Een physician assistant van de afdeling Anesthesiologie geeft deze vorm van anesthesie. Om deze sedatie veilig te kunnen geven bent u van tevoren gescreend op de Preoperatieve Polikliniek Anesthesiologie. Op de pagina endoscopisch onderzoek met anesthesie vindt u meer informatie.
 • Medewerkers
 • Intranet