Demonstraties en oefeningen

Het MMT kan medewerking verlenen aan demonstraties en oefeningen als er een link is met de (medische) doelstellingen van het Radboudumc. Aanvragen voor demonstraties met een entertainment-achtergrond honoreren we niet. Voor beschikbaarheid en voorwaarden van het MMT neemt u contact met ons op via e-mail.
Afdelingen Mobiel Medisch Team (MMT)

Over het Mobiel Medisch Team

Het Mobiel Medisch Team wordt ingezet wanneer er snel specialistische zorg nodig is na het bellen met 112. lees meer

Over het Mobiel Medisch Team

Bij een ongeval komt er vaak een ambulance om spoedeisende hulp te verlenen en het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen. Soms is het nodig dat het ziekenhuis naar het slachtoffer komt.
Bijvoorbeeld bij ernstige of grootschalige ongevallen. Of bij bepaalde ernstige medische aandoeningen die direct levensbedreigend zijn en waarbij acute specialistische hulp ter plaatse nodig is. In dergelijke gevallen zet de Meldkamer Ambulancezorg het Mobiel Medisch Team (MMT) in. Het Mobiel Medisch Team en ambulanceverpleegkundigen werken samen om de beste zorg aan de patiënt te verlenen en zorgen ervoor dat de patiënt in het dichtstbijzijnde juiste ziekenhuis terecht komt.

Contact

Afdeling Mobiel Medisch Team
Secretariaat

(0413) 27 50 61
contactformulier

Mobiel Medisch Team

Het Mobiel Medisch Team Nijmegen is onderdeel van MMT Nederland.

naar MMT NL

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat. lees meer

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over of in contact komen met het Mobiel Medisch Team – Lifeliner 3? Of heeft u behoefte aan een nagesprek met ons? Neem dan contact op met ons secretariaat.

Managementteam

Ons managementteam bestaat uit: dhr. dr. G.J. van Geffen, medisch coördinator, dhr. C.D. Brink, chief nurse, en dhr. K. Trouwborst, chief pilot. Zij zijn bereikbaar via email.
Mw. A. Broods, manager bedrijfsvoering, is bereikbaar via (024) 361 02 89


Samenstelling van het MMT

De artsen en verpleegkundigen zijn in dienst van het Radboudumc. Alle hulpverleners zijn naast hun reguliere opleiding specifiek opgeleid en getraind voor dit werk. lees meer

Samenstelling van het MMT

Het MMT bestaat uit:

 • een gespecialiseerd arts, anesthesioloog of traumatoloog
 • een gespecialiseerd verpleegkundige, in spoedeisende hulp of ambulancezorg
 • een piloot (afhankelijk van het vervoermiddel)

De artsen en verpleegkundigen zijn in dienst van het Radboudumc. Alle hulpverleners zijn naast hun reguliere opleiding specifiek opgeleid en getraind voor dit werk, ze hebben aanvullende medische en vliegtechnische opleidingen gedaan. Daarmee kunnen ze hun MMT-werk doen in de fase voordat de patiënt het ziekenhuis bereikt.


Helikopter of MMT-voertuig

Het MMT is binnen 2 minuten (in de nacht binnen 5 minuten) na een melding onderweg naar de locatie van het ongeval of incident. Het team heeft hiervoor de beschikking over een helikopter en een speciaal uitgerust voorrangsvoertuig. lees meer

Helikopter of MMT-voertuig

Het MMT is binnen 2 minuten (in de nacht binnen 5 minuten) na een melding onderweg naar de locatie van het ongeval of incident. Het team heeft hiervoor de beschikking over een helikopter en een speciaal uitgerust  voorrangsvoertuig. 

De auto wordt gebruikt als de helikopter niet inzetbaar is, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden of vanwege technische problemen. Er kunnen geen patiënten vervoerd worden met deze auto. Bij ons bestuurt de verpleegkundige de auto en rijdt de arts mee.

De helikopter heeft een aantal voordelen op het MMT-voertuig. Hij vliegt ± 270 km per uur. Daarom kan hij in dezelfde tijd een groter gebied bereiken dan met grondvervoer mogelijk is. En de helikopter kan landen op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn voor auto’s en ambulances.

De vluchten van de traumaheli zijn HEMS-vluchten. HEMS staat voor Helicopter Emergency Medical Service. Deze vluchten zijn aan een andere wet- en regelgeving gebonden dan ‘normale’ helikoptervluchten. Ze mogen bijvoorbeeld overal in Nederland op straat landen. De helikopters in Nederland kunnen 24 uur per dag worden ingezet. In het donker maken ze gebruik van speciale nachtzichtapparatuur (Night Vision Goggles).
 

Ambulance of helikopter

In 90% van de gevallen wordt de patiënt met een ambulance vervoerd, vaak vergezeld door de MMT-arts. lees meer

Ambulance of helikopter

In 90% van de gevallen wordt de patiënt met een ambulance vervoerd, vaak vergezeld door de MMT-arts. In een ambulance is meer werkruimte en zo nodig kan de ambulance langs de kant van de weg stoppen om medische handelingen te verrichten. Een patiënt wordt alleen met de helikopter getransporteerd als zijn toestand dit toelaat en er een duidelijke tijdwinst te behalen is.

Inzetgebied MMT

Nederland heeft 4 heli-Mobiel Medische Teams (heli-MMT’s) inzetbaar verspreid door het land. lees meer

Inzetgebied MMT

Nederland heeft 4 heli-Mobiel Medische Teams (heli-MMT’s) inzetbaar.

Standplaatsen

 • Amsterdam: Lifeliner 1
 • Rotterdam: Lifeliner 2
 • Volkel: Lifeliner 3
 • Eelde: Lifeliner 4

Inzetgebied heli-MMT Nijmegen, Lifeliner 3

Het heli-MMT Nijmegen, Lifeliner 3, is gestationeerd op vliegbasis Volkel. MMT Nijmegen wordt in de meeste gevallen ingezet in de regio’s Brabant Midden, Zuid en Noord; Gelderland; Noord- en Midden- Limburg en (Zuidoost-) Utrecht en in een stukje Duitsland.


Inzetcriteria

Inzet van het MMT gebeurt door de meldkamer Ambulancezorg, naar aanleiding van een melding en op basis van landelijke inzetcriteria. lees meer

Inzetcriteria

Inzet van het MMT gebeurt door de meldkamer Ambulancezorg, naar aanleiding van een melding en op basis van landelijke inzetcriteria. Het MMT wordt ook wel secundair ingezet op verzoek van een hulpverlener ter plaatse van het incident.

De meldkamercentralist Ambulancezorg hanteert landelijke criteria om een MMT in te zetten.
 • Het MMT wordt meestal ingezet voor patiënten die specialistische zorg nodig hebben. De ziekenhuizen die deze zorg leveren, zijn schaars. Bijvoorbeeld de traumacentra (academische ziekenhuizen en enkele grote algemene ziekenhuizen), kinderziekenhuizen en brandwondencentra. In zo’n geval kan tijd een cruciale rol spelen en biedt vervoer per helikopter een snelle oplossing.
 • Het MMT wordt ook ingezet als de plaats van het incident moeilijk te bereiken is, of de verwachte aanrijtijd van de ambulance meer dan 15 minuten bedraagt. Daarnaast mag de meldkamercentralist beslissen om het MMT in te zetten bij bijvoorbeeld complexe langdurige hulpverlening.
Het besluit om een MMT-inzet af te breken (cancel) neemt het ambulanceteam ter plaatse, samen met de MMT-arts. Van alle ketenpartners wordt verwacht de reden van cancel te communiceren met elkaar.
 

Demonstraties en oefeningen

Het MMT kan medewerking verlenen aan demonstraties en oefeningen als er een link is met de (medische) doelstellingen van het Radboudumc. lees meer

Samenwerking en gerelateerde sites

De traumahelikopter is eigendom van ANWB Medical Air Assistance (ANWB-MAA), het vliegbedrijf van de ANWB. lees meer

Samenwerking en gerelateerde sites

De traumahelikopter is eigendom van ANWB Medical Air Assistance (ANWB-MAA), het vliegbedrijf van de ANWB. Op de site van ANWB-MAA vindt u meer informatie over de helikopter. Het Mobiel Medisch Team van het Radboudumc is gestationeerd op vliegbasis Volkel van de Koninklijke Luchtmacht. Kijk voor meer informatie op de website van de Koninklijke Luchtmacht.
 

Veelgestelde vragen

Lees de antwoorden op veelgestelde vragen over het MMT. lees meer

Veelgestelde vragen

Mobiel Medisch TeamOnderzoek: Grotere overlevingskans door draagbare hart-longmachine?

Ons MMT is uitgerust met een draagbare hart-longmachine. Deze kan worden ingezet bij personen van 50 jaar of jonger die op straat een hartstilstand krijgen en bij wie normale reanimatiepogingen geen succes hebben.

lees meer

Onderzoek: Grotere overlevingskans door draagbare hart-longmachine?

In het kader van wetenschappelijk onderzoek is ons MMT uitgerust met een draagbare hart-longmachine. Deze kan worden ingezet bij personen van 50 jaar of jonger die op straat een hartstilstand krijgen en waarbij normale reanimatiepogingen geen succes hebben.

Bloedcirculatie is van belang om de hersenen zo snel mogelijk weer van zuurstof te voorzien. Als dat na 20 minuten reanimeren nog niet is gelukt, kan de MMT-arts besluiten het bloed buiten het lichaam van zuurstof te voorzien.

Kleine operatie

Met een kleine operatie via de lies brengt de MMT-arts twee buisjes in: één net vóór het hart en één net na het hart. Het zuurstofarme bloed wordt opgezogen, van zuurstof voorzien in de draagbare hart-longmachine, en via de ader na het hart weer teruggegeven aan de patiënt.

Zo pompt de draagbare hart-longmachine het zuurstofrijke bloed door het lichaam rond als het eigen lichaam dat niet meer kan door een hartstilstand. Vervolgens is het zaak dat de patiënt zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gaat.

Bloed wordt buiten het lichaam van zuurstof voorzien en weer teruggegeven.

Landelijk onderzoek

Er zijn ongeveer 400 patiënten per jaar in Nederland die een hartstilstand op straat krijgen en 50 jaar of jonger zijn. Bij ongeveer de helft daarvan slaagt de reanimatie. Alleen de mensen die na 20 minuten nog geen circulatie hebben, komen in aanmerking voor deze ingreep. Dat zijn er ongeveer 200 per jaar in Nederland.

Onderzoek moet uitwijzen of deze ingreep meer overlevingskansen biedt ten opzichte van de reguliere reanimaties. Daarnaast kijken we ook naar de kwaliteit van leven na deze ingreep.

Vier MMT's

Het betreft een landelijk onderzoek van de samenwerkende MMT’s in Nederland. Sinds januari 2022 vliegt Lifeliner 2 (Rotterdam) met de draagbare hart-longmachine. Erasmus MC’er dr. Dinis Dos Reis Miranda, anesthesioloog-intensivist en MMT-arts, leidt het onderzoek. Lifeliner 3 (Nijmegen) werkt er sinds oktober 2022 mee. Lifeliner 1 (Amsterdam) en Lifeliner 4 (Groningen) worden in 2023 met de draagbare hart-longmachine uitgerust. Aan de ingebruikname gaat een intensieve training vooraf. 

 • Medewerkers
 • Intranet