Afdelingen Neonatologie Ontslag Overplaatsing naar een ander ziekenhuis

Waarom wordt uw baby overgeplaatst?

 • Als uw baby zodanig is opgeknapt dat het geen intensieve zorg meer nodig heeft, kan overplaatsing naar een post-IC of high care afdeling van een ander ziekenhuis plaatsvinden.

  lees meer


  Overplaatsing vanaf de Neonatale Intensive Care Unit (NICU)

  Uw baby ligt opgenomen op de Neonatologie intensive care unit (NICU) van het Radboudumc. Hier liggen kinderen opgenomen die speciale, intensieve zorg nodig hebben. Als uw baby zodanig is opgeknapt dat hij of zij geen intensieve zorg meer nodig heeft, kan overplaatsing plaatsvinden naar een post-IC of High Care afdeling voor verdere behandeling. We kijken dan samen met u naar het meest geschikte ziekenhuis dat vaak dichter bij huis is en waar de verdere zorg plaats kan vinden, tot uw baby klaar is om naar huis te gaan. 

  Verschil tussen post-IC en High Care

  Ziekenhuizen met een post-intensive care (post-IC) kunnen de zorg eerder van ons overnemen dan ziekenhuizen met alleen een High Care afdeling. Ziekenhuizen met een post-IC hebben meer mogelijkheden, zoals ademhalingsondersteuning met CPAP en high-flow (Optiflow). 

  Voor High Care zorg kunnen baby’s overgeplaatst worden naar het regionale ziekenhuis van uw woonplaats. Denk hierbij aan baby’s met minimale ademhalingsondersteuning met een zuurstofbril (low flow), voor het leren drinken, groeien of bij uitbehandeling van een infectie met antibiotica. 

  Ziekenhuizen in de regio

  Ziekenhuizen met zowel een post-ic als een algemene afdeling in de regio:
  • Rijnstate in Arnhem, 
  • Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, 
  • Elisabeth-TweeSteden in Tilburg en 
  • Medisch Spectrum Twente in Enschede.
  • Een ziekenhuis met een post-IC afdeling kan een tussenstap zijn voor overplaatsing naar het algemene (regionale) ziekenhuis in uw buurt.
  Het Radboudumc heeft ook een beperkte post-IC. Hier gaan baby’s naartoe waarbij bijvoorbeeld de kindercardioloog of de kinderchirurg actief betrokken is. Indien er plek is, is deze post-IC ook voor baby’s van ouders uit Nijmegen of ouders woonachtig onder de rivieren. 

 • Overplaatsing vanaf High Care - Medium Care

  Op de High Care - Medium Care (HC)  van het Radboudumc worden baby’s opgenomen die speciale zorg nodig hebben van een academisch ziekenhuis, zoals kinderen waarbij de kinderchirurg of de kindercardioloog nauw betrokken is. Als uw kind geen speciale zorg meer nodig heeft, maar bijvoorbeeld nog wel een aantal dagen antibiotica of een zuurstofbril nodig heeft, kan overplaatsing naar een ander ziekenhuis plaatsvinden voor verdere behandeling. We kijken dan samen met u in welk ziekenhuis bij u in de buurt de verdere zorg plaats kan vinden, tot uw baby klaar is om naar huis te gaan.

Wanneer is uw baby klaar voor overplaatsing?

Bij iedere baby hangt een papieren stoplicht aan het bed. Dit stoplicht laat zien op welke punten verbetering nodig is, voordat de overplaatsing kan plaatsvinden. Als uw baby klaar is voor overplaatsing, dan staat het stoplicht op groen.

lees meer

Wanneer is uw baby klaar voor overplaatsing?

Het is voor alle baby’s verschillend wanneer ze klaar zijn voor overplaatsing. Soms is bij opname de verwachte opnameduur bekend, maar meestal is dat niet het geval. Daarom hangt bij iedere baby een papieren stoplicht aan het bed. Dit stoplicht laat zien op welke punten verbetering nodig is, voordat de overplaatsing kan plaatsvinden. Als uw baby klaar is voor overplaatsing, dan staat het stoplicht op groen. De verpleegkundige kan u dit stoplicht laten zien.

U hoort van de arts welke verbeteringen nodig zijn voordat we uw kind kunnen overplaatsen naar een ander ziekenhuis. Het is vaak moeilijk om precies te zeggen hoelang dit duurt. Dit kan soms binnen enkele dagen zijn. Op één dag kunnen meerdere vakjes van het stoplicht van rood naar groen gaan. We houden u hiervan zo goed mogelijk op de hoogte.

Voorbereiding

Als uw baby klaar is voor overplaatsing, belt de arts met het gewenste ziekenhuis om te vragen of zij een bed vrij hebben. Als dat het geval is, bellen we een ambulance om een tijd af te spreken voor de rit naar het andere ziekenhuis.

lees meer

Voorbereiding

Als uw baby klaar is voor overplaatsing, belt de arts met het gewenste ziekenhuis om te vragen of zij een bed vrij hebben. Als dat het geval is, bellen we een ambulance om een tijd af te spreken voor de rit naar het andere ziekenhuis. Het liefst organiseren we de rit de volgende dag, maar soms vindt de rit dezelfde dag al plaats. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden van de ambulance. De tijd van de ambulance is niet zelf te plannen.

Als er geen bed vrij is in het gewenste ziekenhuis, bellen we dagelijks tot er een bed vrij is. Als er voorlopig geen bed vrijkomt in het gewenste ziekenhuis, kan er in overleg met u of op uw verzoek een ander ziekenhuis worden benaderd. Bijvoorbeeld wanneer uw woonplaats tussen twee ziekenhuizen in ligt.

Afspraak in het andere ziekenhuis

We adviseren u om een afspraak te maken met de afdeling van het ziekenhuis waar uw kind naartoe zal gaan, zodat u alvast kennismaakt met de locatie en het team voordat de overplaatsing plaatsvindt. Overleg met onze verpleegkundigen hoe u dit kunt regelen. 


De overplaatsing

De ambulancedienst komt uw baby ophalen. Meestal kan één ouder meerijden in de ambulance. Doordat de ambulance soms spoedritten tussendoor krijgt, kan het zijn dat de afgesproken tijd niet altijd gehaald wordt.

lees meer

De overplaatsing

Op de dag van overplaatsing komt de ambulancedienst uw baby ophalen. Doordat de ambulance soms spoedritten tussendoor krijgt, kan het zijn dat de afgesproken tijd niet altijd gehaald wordt. Dan wordt uw baby later die dag opgehaald. Dat is vervelend, maar helaas niet te voorkomen.

Meestal kan één ouder meerijden in de ambulance. Als u dit graag wilt, kunt u dit aangeven bij onze verpleegkundige. Uitzondering hierop is het transport van baby’s die nog beademend worden of afhankelijk zijn van CPAP en vervoerd worden naar een post-IC of ander universitair centrum. Hierbij gaat een neonatoloog mee op transport. Ouders kunnen dan helaas niet altijd meerijden.

Transportcouveuse of Maxi-Cosi

Uw baby wordt meestal vervoerd in een transportcouveuse. Grotere baby’s die op de High Care - Medium Care zijn opgenomen kunnen ook in een Maxi-Cosi worden vervoerd, deze wordt dan vastgezet op een brancard. 

Na overplaatsing

Uw baby kan moe zijn na de overplaatsing. Bij vroeggeboren baby's zien we na de overplaatsing vaak wat meer dipjes op de monitor. Soms wordt uw kind verpleegd in isolatie.

lees meer

Na overplaatsing

Uw baby kan moe zijn na de overplaatsing. Bij vroeggeboren baby's zien we na de overplaatsing vaak wat meer dipjes op de monitor. Daarom wordt bijvoorbeeld de ademhalingsondersteuning soms kortdurend opgehoogd. Dit is niet schadelijk voor uw baby.

Isolatie

Bij opname in een ander ziekenhuis, wordt uw kind soms verpleegd in isolatie. Dit betekent dat de verpleegkundigen schorten en handschoenen dragen. Dit gebeurt onder andere wanneer uw baby een bacterie heeft die ongevoelig is voor de gewone antibiotica en specifieke antibiotica vereist. Soms is uw baby hiervoor in het Radboudumc ook al verpleegd in isolatie. Uw baby blijft dan tijdens de opname in isolatie.
 
Sommige ziekenhuizen testen alle baby’s die van een ander ziekenhuis worden overgenomen op de aanwezigheid van zulke bacteriën in de keel of in de anus. Wanneer uw kind zo’n bacterie niet heeft, kan uw baby na ongeveer 2 dagen uit isolatie.


Veelgestelde vragen


 • Het stoplicht is een witte kaart met gekleurde vakjes. Deze ligt meestal onderin de lade van de couveuse of in het kastje naast het bed. De verpleegkundige kan u het stoplicht laten zien en kan de verschillende vakjes aan u uitleggen.

 • Medewerkers
 • Intranet