Overplaatsing van uw baby naar een ander ziekenhuis

Zodra uw kind geen intensieve zorg meer nodig heeft, wordt uw kind overgeplaatst naar een andere unit binnen de afdeling of naar een ziekenhuis dichter bij uw woonplaats. lees meer

Naar huis

meeste kinderen die zijn opgenomen op de neonatale intensive care unit (NICU) worden overgeplaatst naar een afdeling binnen het Amalia kinderziekenhuis of worden overgeplaatst naar een ziekenhuis dichter bij uw woonplaats. Sommige kinderen mogen naar huis. lees meer

Naar huis

Uw kind mag naar huis als hij of zij aan een aantal criteria voldoet. Tijdens de opname houden we u hiervan op de hoogte. De meeste kinderen die zijn opgenomen op de neonatale intensive care unit (NICU) worden overgeplaatst naar een afdeling binnen het Amalia kinderziekenhuis of naar een ziekenhuis dichter bij uw woonplaats. Sommige kinderen mogen naar huis. Controle Follow-up

Als uw kind al naar huis is of is overgeplaatst naar een ziekenhuis bij u in de buurt, is veelal follow-up nodig. Dit houdt in dat we kijken naar de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. lees meer

Controle Follow-up

Wanneer uw kind met ontslag gaat zal er veelal verdere follow up gebeuren, zeker als uw kind is opgenomen geweest op de NICU of postIC.

Polikliniek Neonatologie Follow-up

De meeste kinderen worden van de NICU eerst overgeplaatst naar een ziekenhuis dichter in de buurt van uw woonplaats, voordat ze naar huis mogen. Wanneer uw kind dan naar huis gaat vanuit het ziekenhuis bij u in de buurt, komt u regelmatig op controle bij de kinderarts van dat ziekenhuis. Er wordt dan gekeken naar de algemene gezondheid en ontwikkeling. U kunt ook daar met al uw vragen terecht. Sommige kinderen met een specifieke indicatie komen voor controle terug in ons ziekenhuis op de polikliniek Neonatologie Follow-up, maar dit geldt niet voor alle kinderen.

Vervolgafspraak specialistische zorg

Als uw kind specialistische zorg anders dan de neonatologie nodig heeft, dan krijgt u hiervoor een vervolgafspraak. Denk hierbij aan een afspraak bij de kindercardioloog, de kinderneuroloog of kinderchirurg op de polikliniek Amalia kinderziekenhuis.

  • Medewerkers
  • Intranet