Afdelingen Nierziekten Nierdonatie

Team nierdonatie heet u van harte welkom op onze website

Bij een nierdonatie staat iemand een van zijn/haar gezonde nieren af aan een nierpatiënt (verder te noemen ontvanger), bijvoorbeeld aan een familielid of bekende. Ook doneren mensen anoniem hun nier omdat zij iets goeds willen doen. lees meer

Team nierdonatie heet u van harte welkom op onze website

Bij een nierdonatie staat iemand een van zijn/haar gezonde nieren af aan een nierpatiënt (verder te noemen ontvanger), bijvoorbeeld aan een familielid of bekende. Ook doneren mensen anoniem hun nier omdat zij iets goeds willen doen. Een nier doneren is geen gemakkelijke beslissing. Toch groeit het aantal mensen dat ‘bij leven’ een nier doneert. Inmiddels wordt ruim de helft van alle niertransplantaties met een levende donor verricht. Dat is mooi, want er is een tekort aan nieren van overleden personen. Onze afdeling begeleidt mensen die hun nier willen afstaan.

 

Aanmelden als mogelijke nierdonor

Wilt u mogelijk een nier donoren? Via onderstaande knop vindt u het telefoonnummer, e-mailadres en formulier waarmee u zich kunt aanmelden als mogelijke nierdonor. aanmelden

Contact

Voor vragen over nierdonatie zijn de verpleegkundig coördinatoren nierdonatie bij leven bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur.
 • (024) 361 08 49
 • (024) 361 47 61 (voor afspraken)
 • levendenierdonatie@radboudumc.nl
Lees meer

Contact

Verpleegkundig coördinatoren nierdonatie bij leven

(024) 361 08 49
Maandag t/m vrijdag,  8.30-17.00 uur

E levendenierdonatie@radboudumc.nl 

Secretariaat Nierziekten

(024) 361 47 61
Maandag t/m vrijdag,  8.30 - 12.00  en 13.00 - 16.30 uur

Medisch Maatschappelijk Werk

(024) 361 54 10 (Dialyse-afdeling)
Route  605 

Urologie Verpleegafdeling C5U 

(024) 361 34 20
Route 753 

Urologie Polikliniek

(024) 361 38 03
Route 725  

 


Animaties over donatie bij leven

De Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) heeft verschillende animaties over Donatie bij leven. lees meer

Nierdonoren woonachtig in het buitenland

Na aanmelding bij de coördinator worden in het land van herkomst al een aantal onderzoeken verricht voordat de nierdonor naar Nederland komt. Als de schriftelijke toestemming hiervoor binnen is, kan de operatiedatum gepland worden.

lees meer

Nierdonoren woonachtig in het buitenland

Hoe verloopt de procedure bij een nierdonor afkomstig uit het buitenland? De nierdonor wordt aangemeld bij de coördinator via levendenierdonatie@radboudumc.nl

Vervolgens worden er in het land van herkomst al een aantal onderzoeken verricht voordat de nierdonor naar Nederland komt. Als de schriftelijke toestemming hiervoor binnen is, kan de operatiedatum gepland worden.

De nierdonor komt normaliter drie maanden naar Nederland. In deze periode vinden de vooronderzoeken, de nierdonatie en de nacontrole plaats. De coördinator meldt de nierdonor aan bij het medisch maatschappelijk werk, die aan de contactpersoon van de nierdonor uitleg kan geven over de verdere procedure (visumaanvraag en dergelijke).

Visum

De volgende stap is het aanvragen van een visum door de contactpersoon van de nierdonor. Niet elke buitenlandse nierdonor heeft echter een visum nodig; informatie hierover is te vinden via de Klantdienstwijzer van de IND.

Niet op eigen initiatief

Wij raden nierdonoren af op eigen initiatief naar Nederland te komen, maar altijd na overleg met de coördinator of het medisch maatschappelijk werk. Dit kan anders de nodige financiële gevolgen met zich meebrengen. Doorgaans neemt de gehele procedure een lange tijd in beslag.

Informatie over nierdonatie


Ben ik geschikt als nierdonor?

Als u gezond en meerderjarig bent, kunt u mogelijk een nier doneren. Dit kan aan een familielid of bekende, maar u kunt ook anoniem een nier afstaan aan een onbekende patiënt. In een aantal gevallen is donatie niet mogelijk. lees meer

Ik ga doneren Wat nu?

Nadat u zich aangemeld heeft, begint de procedure. Er wordt gestart met een informatief gesprek waarin het gehele donatietraject besproken wordt. Hierna volgen de medische onderzoeken en uiteindelijk het plannen van de operatie. lees meer

Indirecte nierdonatie

Als blijkt dat u niet direct uw nier aan een ontvanger kunt doneren, is ook een indirecte donatie mogelijk. Vormen hiervan zijn een cross-overprocedure, transplantatie door de doelgroep heen en dominodonatie. lees meer

Overige informatie


Vergoedingen

De zorgverzekeraar van de ontvanger vergoedt de medische kosten in het kader van donatie tot 3 maanden na de donatie. Verder is het afhankelijk van de aard van de kosten wie ervoor betaalt. lees meer

Handig om te weten

Praktische informatie over onder andere websites en literatuur voor meer informatie, het hotel La Boutique, Ronald McDonald Huis en donoren uit het buitenland. lees meer

Ervaringsverhaal anonieme donor

Hieronder leest u het verhaal van een donor die anoniem haar nier heeft afgestaan en hoe zij dit hele donatieproces heeft ervaren. lees meer

Lebendnieren­spende Auf Deutsch

Die Information in dieser Website ist für Menschen gedacht, die darüber nachdenken, in Zukunft eine Niere zu spenden. sie mehr

Lebendnieren­spende Auf Deutsch

-


 • Oder herunterladen die Informationen in pdf


Nierteam aan huis

Het Nierteam aan Huis geeft informatie over nierschade, nierfalen, dialyse, niertransplantatie en nierdonatie bij leven. De verpleegkundig coördinator en de medisch maatschappelijk werker komen bij u thuis, of een nader te bepalen plaats, om aan uw familie en naasten voorlichting te geven.

lees meer

Nierteam aan huis

Het Nierteam aan Huis geeft informatie over nierschade, nierfalen, dialyse, niertransplantatie en nierdonatie bij leven. De verpleegkundig coördinator en de medisch maatschappelijk werker komen bij u thuis, of een nader te bepalen plaats, om aan uw familie en naasten (vrienden, collega’s, buren) voorlichting te geven. Zo kunt u aan een grotere groep uitleg geven over uw nierziekte. De kennis over de gevolgen van nierfalen neemt enorm toe door de voorlichting, maar ook worden passende behandelingen en de gevolgen bespreekbaar.

Wat zijn de onderwerpen van de thuisvoorlichting?

 • Nierziekten
 • De lichamelijke, emotionele en sociale gevolgen van een nierziekte in de eindfase
 • Conservatieve behandeling
 • De lichamelijke, emotionele en sociale gevolgen van nierfunctie vervangende behandelingen
 • Verschillende vormen van dialyse
 • Verschillende vormen van niertransplantatie
 • Nierdonatie bij leven

Verder wordt er ook uitgebreid ingegaan op eventuele vragen. De voorlichtingsbijeenkomst zal ongeveer tweeënhalf uur duren. Tijdens de voorlichting kunnen we gebruik maken van een tolk als dat wenselijk is.

Waarom voorlichting thuis?

Wij vinden het belangrijk dat uw naasten meer uitleg krijgen over uw situatie. Deze uitleg geven we het liefst in uw eigen vertrouwde omgeving. Dit op een tijdstip waarop het u en uw familieleden, vrienden en naasten goed uitkomt.

Indien gewenst kan de voorlichtingsbijeenkomst ook (deels) online plaatsvinden. 

Wat is het doel van de voorlichtingsbijeenkomst?

Het doel van de bijeenkomst is het bieden van informatie over nierziekte en de behandeling daarvan aan u, uw familieleden, vrienden en naasten. Als u deelneemt aan de voorlichtingsbijeenkomst gaat het behandelteam er overigens niet vanuit dat uw familieleden, vrienden en/of naasten een nier gaan doneren.

Vergoeding

Nierteam aan Huis wordt voor patiënten vanuit het basispakket vergoed.

Bekijk de video over een patiëntervaring van het nierteam aan huis

Contact?

Het team dat op bezoek komt bestaat uit twee van onderstaande professionals. De voorlichters die bij u thuis komen voor de kennismaking, zullen (in principe) ook de voorlichting verzorgen.

Met vragen kunt u altijd bij hen terecht;

via e-mail: nierteamaanhuis.nier@radboudumc.nl

of onderstaande telefoonnummers:

 • Mw. Merle Lobeek, Verpleegkundig coördinator (06-11384098)
 • Dhr. Piet van der Weide, Verpleegkundig consulent Niertransplantatie (06-29666543)
 • Mw. Sabine Hopman, Medisch maatschappelijk werker (06-15628085)
 • Mw. Petra van de Linde, Medisch maatschappelijk werker (06-82996973)

Gerichte altruist

Als u van plan bent om een nier te gaan doneren aan iemand die u van te voren nog niet of nog niet goed kent, dan noemen we u een gerichte altruïst. Om u te ondersteunen in dit traject is een stappenplan en twee brieven gemaakt.

lees meer

Links

Het team

 • Medewerkers
 • Intranet