Voor wie?

U kunt voor thuisdialyse in aanmerking komen als de dialyses stabiel verlopen, met name als er geen (forse) bloeddrukdalingen tijdens dialyse optreden.  lees meer

Voor wie?

In ons centrum behandelen we patiënten met verschillende vormen van thuis-hemodialyse. 

U kunt voor thuisdialyse in aanmerking komen als de dialyses stabiel verlopen, met name als er geen (forse) bloeddrukdalingen tijdens dialyse optreden. 

Thuisdialyse is niet mogelijk als er ernstige bijkomende ziektes aanwezig zijn, zoals epilepsie, ernstige longproblematiek, ernstig hartfalen of andere medische problematiek waarvoor complexe medische zorg noodzakelijk is. 

Het is van belang dat er een goede toegang voor dialyse beschikbaar is, waarbij zowel met een shunt als met een dialysekatheter thuis gedialyseerd kan worden. De nefroloog van het centrum bepaalt uiteindelijk welke patiënten voor thuisdialyse in aanmerking komen.  


Voordelen van thuisdialyse

Thuisdialysepatiënten blijven zelf grotendeels verantwoordelijk voor hun eigen behandeling en hun eigen inbreng en inspraak blijken van grote waarde voor het accepteren van deze ingrijpende behandeling. lees meer

Voordelen van thuisdialyse

Er zijn veel voordelen om thuis te dialyseren:

 • Er is geen reistijd meer.
 • U bent niet meer afhankelijk van de beschikbare tijden in het centrum.
 • U kunt dialyseren op dagen en tijden die passen in het eigen levensritme.
 • U kunt dialyseren in uw eigen vertrouwde omgeving.
 • U hebt een eigen inbreng en verantwoordelijkheid voor de dialyse.

Thuisdialysepatiënten zijn over het algemeen erg tevreden over hun behandeling. Zij blijven zelf grotendeels verantwoordelijk voor hun eigen behandeling en hun eigen inbreng en inspraak blijken van grote waarde voor het accepteren van deze ingrijpende behandeling. Op maatschappelijk en sociaal gebied blijven er meer mogelijkheden om andere bezigheden te hebben en houden. 

De thuisdialysepatiënt ontvangt een maandelijkse vergoeding voor extra water en energieverbruik. 


Samenwerking met thuisdialysecentra

Ons centrum werkt nauw samen met Dianet Utrecht en Vitaal thuisdialyse Venlo. Door deze samenwerkingscontracten is het mogelijk dat u een dialysemachine, dialysestoel en andere toebehoren in bruikleen krijgt. Ook zorgt Dianet of Vitaal thuisdialyse voor tijdige levering van alle benodigdheden. Er zijn mogelijk nog andere zorgaanbieders.

Actieve en passieve thuisdialyse

Wat komt er allemaal bij kijken om straks thuis grotendeels zelfstandig dialysebehandelingen uit te kunnen voeren? lees meer

Actieve en passieve thuisdialyse

Wat komt er allemaal bij kijken om straks thuis grotendeels zelfstandig dialysebehandelingen uit te kunnen voeren?

 • Er wordt een trainingsschema opgesteld waarin u leert een dialysemachine gebruiksklaar te maken en te gebruiken tijdens de dialysebehandeling. U leert hoe u tijdens het dialyseren de gegevens van de dialysemachine moet controleren.
 • In principe leert u zelf de shunt aan te prikken.
 • De opleiding duurt gemiddeld 10-12 weken, vindt plaats in het Radboudumc en is gelijktijdig met een dialyse.
 • Tijdens de trainingsperiode zorgt Dianet of Vitaal thuisdialyse voor de benodigde aanpassingen thuis, zoals wateraan- en afvoer, extra stroomcapaciteit en eventuele verbouwing of aanpassing van de ruimte waar gedialyseerd moet worden. De ziektekostenverzekering vergoedt in principe deze onkosten.
 • Met de behandeling thuis kunt U geholpen worden door een verpleegkundige thuisdialyse (VTD) of door uw eigen partner, nadat deze daarvoor een opleiding heeft gevolgd. De gehele dialyse is de VTD aanwezig.
 • Thuisdialyse kan niet van de ene op de andere dag geregeld worden. Eerst moet bekeken worden of aan alle voorwaarden wordt voldaan en vervolgens wordt een afspraak gemaakt met de verpleegkundige thuisdialyse en wordt u uitgebreid voorgelicht.

Passieve thuisdialyse (meerzorg)

Als u de dialysebehandeling niet zelfstandig kunt uitvoeren en/of de verantwoordelijkheid hiervoor niet kunt of wilt nemen, dan bestaat de mogelijkheid om met meerzorg thuis te dialyseren. Hierbij wordt u niet zelf getraind en wordt de volledige dialysebehandeling door een dialyseverpleegkundige thuis uitgevoerd.

Dialyseschema en controles

U bepaalt samen met de nefroloog de tijdstippen en duur van de dialysebehandelingen. Gemiddeld eens per 4-8 weken komt u in het Radboudumc op controle en stellen we de behandeling/medicatie zo nodig bij. lees meer

Dialyseschema en controles

U bepaalt samen met de nefroloog de tijdstippen en duur van de dialysebehandelingen. Er kan dus rekening gehouden worden met de uw wensen en die van uw gezinsleden. Zo kan de frequentie per week variëren van vier keer per week drie uur, tot zes keer per week 2,5 uur. 

Ook kunt u besluiten thuis ’s nachts te gaan dialyseren. Hiervoor moet u eerst voldoende vaardigheden overdag hebben opgedaan en is aanvullende training nodig. ’s Nachts dialyseren kan in elk gewenst ritme van om de dag tot zes keer per week.

Controles

 • Bij thuisdialyse wordt u poliklinisch begeleid door de nefroloog en verpleegkundige thuisdialyse van het Radboudumc.
 • Gemiddeld eens per 4-8 weken komt u in het Radboudumc op controle en stellen we de behandeling/medicatie zo nodig bij.
 • Bij de policontroles wordt zo nodig bloed geprikt en wordt de shunt gecontroleerd. Als dat nodig is geven we voorlichting over onderzoeken, andere prikmethoden, niertransplantatie et cetera. En maken we afspraken met andere disciplines zoals diëtiste of maatschappelijk werk.

 

 • Medewerkers
 • Intranet