Over de polikliniek Oogheelkunde

Samen met u bepalen we wat de beste zorg en behandeling voor u is. Binnen onze polikliniek werken verschillende artsen, zoals co-assistenten, oogartsen (in opleiding), optometristen en technisch oogheelkundig assistenten. lees meer

Over de polikliniek Oogheelkunde

De medewerkers van de polikliniek Oogheelkunde hebben aandacht voor u en uw familie. Samen met u bepalen we wat de beste zorg en behandeling voor u is. Binnen onze polikliniek werken verschillende artsen, zoals co-assistenten, oogartsen (in opleiding), optometristen en technisch oogheelkundig assistenten.

Artsen

We streven ernaar om u een vaste oogarts (in opleiding) toe te wijzen. Helaas is dit niet altijd haalbaar. Het kan noodzakelijk zijn dat u voor een specifiek probleem een ander spreekuur bezoekt en daarom ook een andere arts. Uw arts heeft niet op alle dagen spreekuur. Hierdoor is het mogelijk dat u in de loop van de behandeling soms meerdere artsen spreekt.

Co-assistent

Op de polikliniek Oogheelkunde is de co-assistent een vijfdejaars geneeskundestudent. Deze student doet tijdens de coschappen praktijkervaring op in het ziekenhuis. Hij of zij verricht vaak het vooronderzoek op de polikliniek. Na dit vooronderzoek wordt u altijd bekeken door een oogarts (in opleiding). De co-assistent is nog geen afgestudeerd arts en kan daarom niet al uw vragen beantwoorden.

Oogarts in opleiding

De oogarts in opleiding is een afgestudeerd arts die in het universitair medisch centrum een opleiding volgt tot medisch specialist. Tijdens uw opname of bezoek aan de polikliniek is de oogarts in opleiding vaak uw behandelend arts. Dit kan gelden voor uw opname, het poliklinische consult en soms ook voor de oogoperatie. De oogarts in opleiding behandelt zelfstandig patiënten. Hij of zij kan een oogarts vragen om mee te kijken en advies te geven.

Oogarts

De oogarts is een medisch specialist die zich na de basisopleiding tot algemeen arts heeft gespecialiseerd in Oogheelkunde. Veel medisch specialisten in ons ziekenhuis werken niet alleen als arts, maar ook als wetenschappelijk onderzoeker. Daarnaast geven ze onderwijs aan medisch studenten of oogartsen in opleiding.

Optometrist en Technisch Oogheelkundig Assistent (TOA)

De optometristen en technisch oogheelkundig assistenten doen veel voorbereidend werk en aanvullend onderzoek. Zoals het meten van de brilsterkte, gezichtsveldonderzoek, alle beeldvormende onderzoeken en onderzoeken die de functie van uw oog testen.

Contact

Polikliniek Oogheelkunde

voor patiënt van ma t/m vrij 08.00 - 16.30
(024) 361 67 00

voor intercollegiaal overleg
(024) 361 51 04

Afspraak maken

U bent doorverwezen door een oogarts of een medisch specialist uit het Radboudumc. U ontvangt een bericht over uw afspraak. Voor de afspraak dienen we oogdruppels bij u toe. Hierdoor mag u na de afspraak niet autorijden. Als uw persoonlijke gegeven wijzigingen, geef dit dan door aan de polikliniek. lees meer

Afspraak maken

 

Afspraak bij een medisch specialist uit het Radboudumc.
De supervisor beoordeelt de binnengekomen verwijsbrief. Hij bekijkt op welk spreekuur u geholpen wordt en binnen welke termijn. U krijgt telefonisch en/of schriftelijk bericht van deze afspraak. Meld u zich bij uw eerste afspraak aan bij de check-in balie.

Er bestaat een mogelijkheid dat u pupil verwijdende oogdruppels krijgt ten behoeve van het oogonderzoek.
Door het toedienen van deze oogdruppels mag u minimaal 5 uur niet zelf autorijden. Hoe lang u niet mag autorijden verschilt per patiënt. Wij adviseren u om iemand mee te brengen naar de afspraak op de polikliniek die u naar huis brengt. Tevens adviseren wij om een zonnebril mee te brengen.
NB ivm de corona maatregelen proberen wij de aantal personen op de polikliniek te minimaliseren. Wij vragen u na te gaan of begeleiding op de polikliniek noodzakelijk is. Voor de ziekenhuis brede regels tav begeleiders kunt u meer informatie vinden op: https://www.radboudumc.nl/projecten/coronavirus

Academische oogzorg

De oogarts zal, als daar aanleiding voor is, beoordelen over uw oogzorg (weer) overgenomen kan worden door een niet academisch ziekenhuis in uw regio.  U kunt erop vertrouwen dat dit uiterst zorgvuldig en in samenspraak met de superviserende stafarts verloopt. Dit stelt ons in staat om nieuwe patiënten voor wie een academisch consult noodzakelijk is sneller dan nu het geval is op te roepen. Uw oogarts zal dit met u bespreken, maar mocht u zelf dit onderwerp willen aankaarten tijdens het consult dan kan dat natuurlijk altijd.

Gegevens wijzigen

Als uw persoonlijke omstandigheden wijzigen (bijvoorbeeld uw adres), kunt u dit laten wijzigen bij de check-in balie of via Mijn Radboud.

Vervolgafspraken

Van uw arts hoort u wanneer een vervolgafspraak nodig is. U hoort dan of de afspraak meteen ingepland kan worden, of dat hiervoor contact met u opgenomen wordt. Dit is afhankelijk van het termijn wanneer de vervolgafspraak plaatsvindt. Als u meer dan 1 jaar niet bij ons op de polikliniek bent geweest, kan het zijn dat u opnieuw een verwijsbrief nodig heeft om een afspraak te maken.

Bij een volgend bezoek aan onze polikliniek hoeft u zich niet aan te melden bij de balie. U kunt direct uw afsprakenkaart of barcodekaartje scannen bij de aanmeldzuil. Als de code gescand is, komt er een briefje uit de aanmeldzuil. Daarop staat waar u naar toe moet. De aanmeldzuil vindt u bij de ingang van het ziekenhuis (ingang west) bij binnenkomst. De gastvrouw of -heer kan u hier eventueel bij helpen.

Wat neemt u mee naar uw afspraak?

U krijgt voor uw eerste afspraak formulieren thuisgestuurd. Deze vult u in en neemt u mee naar het ziekenhuis. Deze heeft u nodig bij de check-in balie.

Verzekeringsbewijs
Meestal stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bent u voor een behandeling niet of onvoldoende verzekerd? Dan krijgt u de rekening thuisgestuurd. Deze moet u vóór de behandeling betalen.

Legitimatiebewijs
In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Als u brildragend bent neem deze mee naar uw afspraak.
Als u contactlenzen draagt, neemt u bij ieder bezoek aan onze polikliniek uw lenzendoosje en vloeistof mee. Bij bepaalde oogonderzoeken doet u uw contactlenzen namelijk even uit.

Goed voorbereid naar uw afspraak bij de arts.
U heeft recht op goede informatie. De 3 goede vragen kunnen helpen om die goede informatie te krijgen en om u alvast thuis voor te bereiden op het gesprek met de arts.
Als u naar de arts gaat voor een onderzoek of een behandeling, heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen. Samen met uw arts kunt u vervolgens beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past.


Wachttijden en voorzieningen

In onze polikliniek vindt u een aantal wachtruimten. Bij iedere wachtruimte horen verschillende spreekuren. Als uw arts besluit dat aanvullend onderzoek nodig is, proberen we dit onderzoek dezelfde dag te doen. lees meer

Wachttijden en voorzieningen

In onze polikliniek vindt u een aantal wachtruimten. Bij iedere wachtruimte horen verschillende spreekuren. Het kan zijn dat patiënten die later komen, ergens eerder binnen geroepen worden. Als u langer dan een half uur moet wachten, meldt u zich dan even bij de verpleegpost.

Als uw arts besluit aanvullend onderzoek te doen, proberen we dit onderzoek dezelfde dag te laten plaatsvinden. In dit geval kan uw bezoek aan onze polikliniek oplopen tot 2 uur of zelfs meer dan 3 uur. Diezelfde dag wordt de uitslag met u besproken. Als het nodig is, starten we direct met een behandeling. Hierdoor kan het zijn dat een spreekuur uitloopt. Als u bij meerdere artsen moet zijn kan de wachttijd ook oplopen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Voor kinderen of mensen met een verstandelijke beperking houden wij de wachttijd zo kort mogelijk. Als u hierover vragen heeft, dan kunt u terecht bij onze verpleegpost of administratie.

Voorzieningen

 • Koffie of thee. In wachtruimte groen en rood staat een koffieautomaat waar u gratis koffie en thee kunt krijgen.
 • Gastvrouw of -heer. Elke dag is een gastvrouw of -heer aanwezig. Hij of zij loopt rond met koffie, thee en limonade voor de kinderen. Ook kunt u aan hem of haar om begeleiding vragen als u bijvoorbeeld naar de hoofdingang of toiletten wilt.
 • Vervoer binnen het ziekenhuis. Als u slecht ter been bent is het mogelijk om gebruik te maken van de golfkar. Meer informatie hierover vindt u bij de verpleegpost of de administratiebalie.
 • Parkeren. Bij ingang west zijn rolstoelen beschikbaar als de loopafstand te ver is. De dichtstbijzijnde parkeerplaats bevindt zich bij het Tandheelkundegebouw aan de Philips van Leydenlaan.

NB: Ivm met het corona virus kunt u tijdelijk geen gebruik maken van de koffie en thee voorzieningen. Wij adviseren u om bij lange afspraken zelf drinken en/of eten mee te brengen. Bij de hoofdingang zit een eetgelegenheid waar u eventueel iets kan kopen. Momenteel is hiervoor ook geen gastvrouw of -heer beschikbaar.


Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: -1
Route: 636

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping -1 en volg route 636

Afdeling Oogheelkunde

De afdeling Oogheelkunde onderzoekt en behandelt patiënten met aandoeningen van het oog en de omliggende organen.

lees meer

Voorbereiding op een operatie

Als u geopereerd wordt streven wij ernaar om alle voorbereidingen op één dag plaats te laten vinden. lees meer

Voorbereiding op een operatie

Als u geopereerd wordt streven wij ernaar om alle voorbereidingen op één dag plaats te laten vinden. Het gaat dan om:
 • Aanvullende onderzoeken.
 • Uitleg over de poliklinische oogoperatie.
 • Eventueel een kort opnamegesprek met de verpleegkundige in verband met opname op de dagbehandeling.
 • Eventueel een bezoek aan de polikliniek Anesthesiologie voor een preoperatieve screening.
 • Eventueel vragen we thuiszorg aan (bij het Centraal Meldpunt Thuiszorg) als u na de operatie hulp nodig heeft bij het druppelen van uw oog.

Uw afspraak bij het Radboudumc

Heeft u binnenkort een afspraak in het Radboudumc? Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over uw afspraak in ons ziekenhuis.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet