Wie zitten er in de PARpsy?

De PARpsy bestaat uit (ex)patiënten en familie en naasten van patiënten. In de vergaderingen nodigen we regelmatig gasten of deskundigen uit om ons te informeren over actuele en relevante onderwerpen. 

We willen onze PAR-Psy graag evenwichtig en divers samenstellen om elke patiënt te kunnen vertegenwoordigen. Daarbij bieden we een onafhankelijk en luisterend oor aan een ieder die daar behoefte aan heeft.  
 

Afdelingen Psychiatrie Patiënten Adviesraad Psychiatrie

Over de PAR Psychiatrie

De Patiëntenadviesraad Psychiatrie is de spreekbuis van patiënten op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc.

lees meer

Over de PAR Psychiatrie

De Patiëntenadviesraad Psychiatrie (PARpsy) is de spreekbuis van patiënten. De PAR-Psy bestaat uit (ex-)patiënten en hun naasten van de afdeling Psychiatrie. 

Wij praten mee over alles wat er speelt op de afdeling. De PAR praat niet alleen mee, maar denkt ook mee over de verschillende onderwerpen die spelen op de afdeling. Daarvoor overleggen we met de afdelingsleiding en geven we advies vanuit de positie van patiënten en hun naasten. 
Bent u patiënt (geweest) op de afdeling Psychiatrie? Dan zijn uw ervaring en feedback voor ons erg belangrijk.
 


Contact of meedoen

Wilt u meedoen met PAR-Psy of heeft u een vraag, tip of klacht? Neem dan contact op met ons.

stuur een e-mail

Wie zitten er in de PARpsy?

In de PAR zitten patiënten, oud-patiënten en naasten van patiënten.

lees meer

Waar houden we ons mee bezig?

We adviseren over de kwaliteit van zorg op de afdeling Psychiatrie, over innovaties in de zorg en over onderwijs en onderzoek.

lees meer

Waar houden we ons mee bezig?

Aandachtsgebieden van de PAR

 Zorg
Enkele voorbeelden van zorg gerelateerde vragen en thema’s waar we ons mee bezighouden zijn:

  • Wat gebeurt er met je vanaf het moment dat u contact opneemt met het ziekenhuis?
  • Hoe lang duurt een zorgtraject en hoe wordt er met jou en je hulpvraag omgegaan?  
  • Begrijp je wat de zorgverleners je vertellen en krijg je alle informatie die je nodig hebt?


Onderwijs
De PARpsy helpt artsen in opleiding bij het leren omgaan met patiënten. We doen dit door hen te laten zien hoe het voor patiënten en hun naasten is om zorg te ontvangen.

Onderzoek
In een academisch ziekenhuis wordt veel onderzoek gedaan. De PARpsy denkt mee over wat wordt onderzocht, de manier van onderzoeken, hoe je met patiënten moet omgaan en hoe je naar de resultaten kunt kijken.

Beleid
Ook over algemene zaken denken en praten we mee. Actuele thema’s zijn: ‘Persoonsgerichte zorg’ en de nieuwe organisatie van de zorg in het hele ziekenhuis. Daarbij gaan we zo veel mogelijk uit van de vraag van de patiënt.


Wat doet de PARpsy in de praktijk?

We vergaderen zes tot acht keer per jaar. In de vergaderingen bespreken we actuele onderwerpen en vragen die we vanuit de afdeling Psychiatrie krijgen.

lees meer

Wat doet de PARpsy in de praktijk?

Wat doen we als PAR?

We vergaderen tien keer per jaar

In de vergaderingen bespreken we actuele onderwerpen en vragen die we vanuit de afdeling psychiatrie krijgen. Ook praten we regelmatig met de leiding van de afdeling. 

We verzamelen ervaringen, klachten en wensen van patiënten en hun naasten

We hebben een spreekuur en kunnen een gesprek op afspraak regelen. Ook is er een ideeënbus en e-mailadres. Verder gaan we bij patiënten langs om ervaringen te verzamelen. 

We bespreken voorstellen voor beleid en ontwikkeling

In het ziekenhuis en op de afdeling Psychiatrie worden steeds nieuwe plannen bedacht om zorg, onderwijs en onderzoek te verbeteren. De PAR-Psy bespreekt die plannen en geeft hier advies over.
We brengen patiënten en medewerkers in contact

We organiseren bijeenkomsten waar patiënten en medewerkers met elkaar praten over hoe het op de afdeling gaat. Tijdens een ‘Spiegelbijeenkomst’ kunnen patiënten bijvoorbeeld vrijuit hun ervaringen delen. Als alle verhalen zijn verteld, mogen medewerkers vragen stellen. 
 

De PAR Psychatrie zoekt nieuwe leden

Bent u patiënt op deze afdeling (geweest)? Of bent u als naaste betrokken? Wilt u meepraten over de kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs? Als u het belangrijk vindt dat patiënten en hun naasten meepraten, word dan lid van de PAR-Psy.

lees meer

De PAR Psychatrie zoekt nieuwe leden

We zoeken nieuwe leden!

Bent u patiënt op deze afdeling (geweest)? Of bent u als naaste betrokken? Wilt u meepraten over de kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs? Als u het belangrijk vindt dat patiënten en hun naasten meepraten, word dan lid van de PAR-Psy.

Wij vertellen u graag meer tijdens ons maandelijkse online spreekuur. Ook is het mogelijk om een afspraak met ons te maken voor een persoonlijk of online gesprek.

U kunt op meerdere manieren contact met ons opnemen:

  • stuur een e-mail 
  • geef uw contactgegevens door aan de medewerker bij de balie Psychiatrie
  • doe uw gegevens in de ideeën-bus bij de balie Psychiatrie
     
  • Medewerkers
  • Intranet