Afdelingen Psychiatrie Patiënten Adviesraad Psychiatrie

Over de PAR Psychiatrie

De Patiëntenadviesraad Psychiatrie is de spreekbuis van patiënten op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc. lees meer

Over de PAR Psychiatrie

De Patiëntenadvies Raad Psychiatrie (PARpsy) is de spreekbuis van patiënten. De PARpsy bestaat uit (ex-)patiënten en naasten van de afdeling psychiatrie. Wij praten mee over alles wat er speelt op de afdeling Psychiatrie. Daarvoor overleggen we met de afdelingsleiding en geven we advies vanuit de positie van patiënten en hun naasten.

Heb je een vraag, klacht of suggestie met betrekking tot de afdeling Psychiatrie? Neem dan contact op via par.psy@radboudumc.nl of stop een briefje in de ideeënbus in de wachtkamer van de polikliniek.

Wij denken graag mee vanuit patiëntperspectief.


Contact of meedoen

Wil je meedoen met PARpsy of heb je een vraag? Neem dan contact op met Laura de Kinkelder.

stuur een e-mail

Wie zitten er in de PARpsy?

In de PAR zitten patiënten, oud-patiënten en naasten van patiënten. lees meer

Wie zitten er in de PARpsy?

De PARpsy bestaat uit (ex)patiënten en naasten van patiënten: minimaal 6 en maximaal 10 leden. Dit zijn  minimaal 4 (ex-)patiënten en minimaal 2 naasten. We proberen zo veel mogelijk verschillende mensen te betrekken door te variëren in leeftijd, geslacht en aard van de aandoening. Dat betekent dat we het liefst een gelijk aantal (ex-)patiënten en partners uit de units ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD), stressgerelateerde stoornissen (stemming en verslaving), mindfulness, Medisch Psychiatrische Unit of consultatieve dienst in onze raad hebben.
 
Op dit moment bestaat de PAR Psychiatrie uit:
Margot Gerritse (voorzitter)
Bas Holtzer
Anne-Rie Bus
Marsha Custers
Laura de Kinkelder


Waar houden we ons mee bezig?

We adviseren over zorg, onderwijs en onderzoek. lees meer

Waar houden we ons mee bezig?

Aandachtsgebieden van de PAR

 Zorg
Enkele voorbeelden van zorg gerelateerde vragen en thema’s waar we ons mee bezighouden zijn:

 • Wat gebeurt er met je vanaf het moment dat u contact opneemt met het ziekenhuis?
 • Hoe lang duurt een zorgtraject en hoe wordt er met jou en je hulpvraag omgegaan?  
 • Begrijp je wat de zorgverleners je vertellen en krijg je alle informatie die je nodig hebt?


Onderwijs
De PARpsy helpt artsen in opleiding bij het leren omgaan met patiënten. We doen dit door hen te laten zien hoe het voor patiënten en hun naasten is om zorg te ontvangen.

Onderzoek
In een academisch ziekenhuis wordt veel onderzoek gedaan. De PARpsy denkt mee over wat wordt onderzocht, de manier van onderzoeken, hoe je met patiënten moet omgaan en hoe je naar de resultaten kunt kijken.

Beleid
Ook over algemene zaken denken en praten we mee. Actuele thema’s zijn: ‘Persoonsgerichte zorg’ en de nieuwe organisatie van de zorg in het hele ziekenhuis. Daarbij gaan we zo veel mogelijk uit van de vraag van de patiënt.


Wat doet de PARpsy in de praktijk?

We vergaderen 6 tot 8 keer per jaar. Tijdens die vergaderingen van ca. 2 uur verzamelen we de input, ordenen en analyseren dit en zetten het om naar concrete aanbevelingen voor de leiding. lees meer

Wat doet de PARpsy in de praktijk?

Wat doen we als PAR?

We vergaderen zes tot acht keer per jaar

In de vergaderingen bespreken we actuele onderwerpen en vragen die we vanuit de afdeling psychiatrie krijgen. Ook praten we regelmatig met de leiding van de afdeling. We geven advies en stemmen af wat mogelijk en haalbaar is om uit te voeren.

We verzamelen ervaringen, klachten en wensen van patiënten en hun naasten

We hebben een spreekuur en kunnen een gesprek op afspraak regelen. Ook is er een ideeënbus en e-mailadres. Verder gaan we bij patiënten langs, bijvoorbeeld tijdens ons halfjaarlijkse bezoek aan de MPU.

We bespreken voorstellen voor beleid en ontwikkeling

In het ziekenhuis en op de afdeling Psychiatrie worden steeds nieuwe plannen bedacht om zorg, onderwijs en onderzoek te verbeteren. De PARpsy bespreekt die plannen en geeft hier advies over.

We brengen patiënten en medewerkers in contact

We organiseren bijeenkomsten waar patiënten en medewerkers met elkaar praten over hoe het op de afdeling gaat. Zo kunnen patiënten tijdens een zogenaamde ‘Spiegelbijeenkomst’ vrijuit hun ervaringen delen. De medewerkers mogen alleen luisteren. Pas achteraf, als alle verhalen zijn verteld, mogen zij vragen stellen. Zo krijgen zij een eerlijk beeld van het effect van hun gedrag.

De PAR Psychatrie zoekt nieuwe leden

Ben jij patiënt op deze afdeling? Wilt je meepraten over de kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs? Als jij het belangrijk vindt dat de stem van patiënten wordt gehoord, word dan lid van de PAR. lees meer

De PAR Psychatrie zoekt nieuwe leden

We zoeken nieuwe leden!

Ben je patiënt op de afdeling psychiatrie (geweest)? Of ben je als naaste betrokken? Wil je meepraten over de kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs? Als jij het belangrijk vindt dat patiënten en hun naasten meepraten, word dan lid van de PARpsy. 

Jouw ervaring telt!

Wat vragen we?

Om een goede bijdrage aan de PARpsy te leveren, vragen we je om:

 • Ten minste 4 van de 6 vergaderingen per jaar bij te wonen. Voorafgaand aan de vergaderingen dien je je voor te bereiden en bepaalde stukken door te nemen
 • Actieve belangstelling in de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc te hebben
 • Patiënt of partner te zijn (geweest) bij de afdeling Psychiatrie
 • Geen medewerker te zijn van het Radboudumc
 • Jouw eigen ervaringen te kunnen gebruiken om de situatie van andere patiënten en de hele afdeling te verbeteren
 • Jouw mening op een goede manier uit te leggenen positief en opbouwend mee te denken in de groep

Wat krijg je ervoor terug?

 • Maakt het verschil door met jouw ervaring toekomstige zorg te verbeteren. Het Radboudumc onderscheid zich van andere ziekenhuizen in Nederland door de vele patiëntenadviesraden
 • Ontwikkel vaardigheden om je ervaringsdeskundigheid in te zetten tijdens vergaderingen en projecten. Ook kun je trainingen volgen.
 • En tot slot word je natuurlijk een onderdeel van de leukste afdelingsraad van het Radboudumc!

Interesse?

Stuur een mailtje met jouw gegevens en een korte motivatie naar: par.psy@radboudumc.nl.

 • Medewerkers
 • Intranet