Over de PAR Psychiatrie

De Patiënten Adviesraad Psychiatrie is de spreekbuis van patiënten op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc. Wij adviseren de afdelingsleiding vanuit het perspectief van patiënten.

lees meer

Over de PAR Psychiatrie

De Patiënten Adviesraad Psychiatrie is de spreekbuis van patiënten op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc. Wij adviseren de afdelingsleiding vanuit het perspectief van patiënten. Dat doen we door de ideeën, wensen en ervaringen van patiënten en hun naasten (partners, familie en vrienden) te verzamelen. Deze informatie verwerken we in adviezen die we gevraagd en ongevraagd geven aan het management van de afdeling psychiatrie.
In de moderne geestelijke gezondheidszorg spelen patiënten een belangrijke rol. Hun ervaringen zijn waardevol voor het het verbeteren van zorg, onderwijs en onderzoek. Patiënten praten vanuit een directe ervaring  en hebben zo een unieke blik op wat kan worden verbeterd. De Patiënten Advies Raad (PAR) zorgt ervoor dat het perspectief van de patiënt en diens naasten vast onderdeel is van de afdeling Psychiatrie.

De PAR verzamelt ervaringen, meningen, klachten en wensen van patiënten en hun naasten op deze afdeling. Dat doet we door met hen te spreken, door evaluaties te lezen en op andere manieren informatie te verzamelen. Die informatie wordt geanalyseerd, besproken en omgezet naar praktische adviezen voor verbetering. De adviezen worden gevraagd én ongevraagd aan de afdelingsleiding aangeboden. Dat doen we meerdere keren per jaar in een gezamenlijk overleg.
 
De PAR bestaat uit ca. 6-10 patiënten en naasten en komt zo’n 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar.


Wie zitten er in de PARpsy?

In de PAR zitten patiënten, oud-patiënten en naasten van patiënten.

lees meer

Wie zitten er in de PARpsy?

De PAR bestaat uit patiënten en naasten van patiënten: minimaal 6 en maximaal 10 leden met minimaal 4 patiënten of ex-patiënten en minimaal 2 naasten. We streven naar een zo groot mogelijke diversiteit qua leeftijd, geslacht en aard van de aandoening. Dat betekent liefst een evenredig aantal patiënten en partners uit de units ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD), stressgerelateerde stoornissen (stemming en verslaving), mindfulness, Medisch Psychiatrische Unit of consultatieve dienst.
 
Op dit moment bestaat de PAR psychiatrie uit:
Rian Peters (voorzitter)
Merit Boele van Hensbroek
Bas Holtzer
Ruud van de Bos

Wat doet de PARpsy in de praktijk?

We vergaderen 6 tot 8 keer per jaar. Tijdens die vergaderingen van ca. 2 uur verzamelen we de input, ordenen en analyseren dit en zetten het om naar concrete aanbevelingen voor de leiding.

lees meer

Wat doet de PARpsy in de praktijk?

Wat doen we als PAR?

1. Verzamelen van ervaringen, meningen, klachten, wensen
 • We bezoeken patiënten en hun naasten, hebben een spreekuur of regelen een gesprek op afspraak.
 • De evaluaties en rapportages na afloop van behandelingen, trainingen en psycho-educatiebijeenkomsten zijn voor ons een belangrijke bron.
 • We zijn bereikbaar via e-mail of de ideeënbus in de receptie.
2. Selecteren, analyseren en omzetten naar concrete aanbevelingen
 • Input die buiten onze scope ligt, sturen we door naar waar het thuishoort. Met de rest gaan we aan de slag.
 • De PAR beoordeelt de vragen met de kennis die we als ervaringsdeskundigen hebben opgedaan. Die vullen we aan met de kennis die bij andere PAR-en beschikbaar is. Verder gebruiken we landelijke zorgstandaarden die samen met patiënten zijn samengesteld.
 • Om ervoor te zorgen dat de aanbevelingen kans van slagen hebben, houden we onze adviezen kort, praktisch en uitvoerbaar.
3. Gevraagd en ongevraagd advies aan de afdelingsleiding
 • De PAR overlegt meerdere keren per jaar met de afdelingsleiding. In dat overleg presenteren we de adviezen die we hebben opgesteld. We bespreken randvoorwaarden, haalbaarheidheid en wenselijkheid.
 • De resultaten hiervan verschijnen op de website en éénmaal per jaar in een jaarverslag.

Waar houden we ons mee bezig?

We adviseren over zorg, onderwijs en onderzoek.

lees meer

Waar houden we ons mee bezig?

Aandachtsgebieden van de PAR

 Zorg
Hoe ziet de ‘patient/naaste journey’ eruit: de volledige reis die je als patiënt doormaakt vanaf het moment dat hulp van het ziekenhuis nodig is? Wat gebeurt er met u, hoe lang duurt het en hoe wordt er met u en uw hulpvraag omgegaan? En hoe zit het gedurende die reis met communicatie en informatievoorziening, veiligheid en privacy, toegankelijkheid en inspraak?
 
Onderwijs
Artsen zijn beter in hun werk als ze meer zicht hebben op hoe patiënt en naaste het ervaren. Artsen in opleiding moeten hier al tijdens de opleiding ervaring mee opdoen.
 
Onderzoek
Ook bij de keuze van onderzoeksthema’s en uitvoering is de blik van patiënten belangrijk, al was het maar omdat zij het belangrijkste onderzoeksobject zijn. Behandeling en onderzoek lopen immers in elkaar over. Patiënten kunnen meedenken over methodieken, deelname en het beoordelen van onderzoeksvragen. Ook privacy, rechten en plichten zijn belangrijk.

De PAR Psychatrie zoekt nieuwe leden

Bent u patiënt op deze afdeling? Wilt u meepraten over de kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs? Als u het belangrijk vindt dat de stem van patiënten wordt gehoord, word dan lid van de PAR.

lees meer

De PAR Psychatrie zoekt nieuwe leden

We zoeken nieuwe leden

Meer leden betekent dat we meer kunnen doen. Als u een rol wilt spelen in het verbeteren van zorg, onderwijs en onderzoek, bent u van harte welkom om u aan te melden. 

Wat we vragen

Om een goede bijdrage aan de PAR te leveren, vragen we:
 • beschikbaar te zijn voor ten minste 4 van de 6-10 vergaderingen en de stukken door te nemen als voorbereiding daarop
 • actieve belangstelling in het functioneren van de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc
 • aantoonbaar betrokken te zijn (geweest) bij de afdeling psychiatrie als patiënt of als naaste
 • in staat te zijn een positie in te nemen die uw persoonlijke ervaring overstijgt
 • in staat te zijn om uw mening op een goede manier te verwoorden met een constructieve en kritische houding in de groep

Meedoen?

Stuur een mailtje met uw gegevens en een korte motivatie naar: par.psy@radboucumc.nl.