Voice Trainer

Verstaanbaar spreken is onmisbaar in de dagelijkse communicatie met familie, vrienden en tijdens werk. Door allerlei oorzaken kan verstaanbaar spreken een probleem zijn, onder andere bij mensen met een hersenziekte.
Bij zo’n driekwart van de parkinsonpatiënten is slecht verstaanbaar spreken een geleidelijk toenemend probleem. Bert de Swart, logopedist op de afdeling Revalidatie van het Radboudumc ontwikkelde een techniek om de verstaanbaarheid van parkinsonpatiënten succesvol te verbeteren met de Pitch Limiting Voice Treatment (PLVT). Door luider te spreken en tegelijk de stem laag te houden is het spreken direct beter verstaanbaar. Deze behandeltechniek wordt al meer dan 30 jaar in Nederland en inmiddels ook in het buitenland gebruikt.
 
Om voldoende luid en laag spreken vol te houden is het voor de patiëent belangrijk om dit  direct en dus tijdens het spreken te kunnen controleren. Zo ontstond het idee van een app die real-time  terugkoppeling geeft over luidheid en toonhoogte. Het prototype van de app werd de PLVT-app genoemd. Toen duidelijk werd dat de app technisch realiseerbaar was, heeft de afdeling Revalidatie van het Radboudumc fondsen gezocht om een betere versie te ontwikkelen die openbaar beschikbaar gemaakt kon worden, voor alle besturingssystemen (iOS en  Android).
 
Met financiële ondersteuning van de Parkinson Vereniging en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars (IFZ) kon de vernieuwde app in 2018 succesvol gelanceerd, waarbij de naam veranderde in Voice Trainer. Steeds meer Nederlandse en ook buitenlandse logopedisten gebruiken de Voice trainer met hun patiënten als onderdeel in de PLVT-behandeling. Het Radboudumc zet zich via ParkinsonNet daarom intensief in om meer logopedisten te trainen in het gebruik van de Voice trainer.

  • Artikel over de Voice trainer bij parkinson. E-Health op de werkvloer: ‘app helpt parkinsonpatiënten verstaanbaar te spreken’.
Afdelingen Revalidatie Voice Trainer

Voice Trainer

De Voice trainer is een app die real-time feedback geeft over de luidheid en toonhoogte van de stem. De app is ontwikkeld door de afdeling Revalidatie van het Radboudumc. lees meer

Hoe werkt de Voice trainer?

De Voice trainer geeft met één stip op het scherm continu visuele feedback over zowel de luidheid als de toonhoogte van de spraak. Hierdoor kun je direct zien welk aspect moet worden aangepast. lees meer

Hoe werkt de Voice trainer?

Zodra u de Voice trainer start, ziet u een stip op uw scherm verschijnen die groen of rood is.

Terwijl u spreekt laat de Voice trainer u met de stip zien of volgens de ingestelde luidheid en toonhoogte spreekt. De stip:

  • is groen als u voldoende luid spreekt.
  • is rood  als u te zacht spreekt.
  • staat in het midden als u op de goede toonhoogte spreekt.
  • staat hoog (of juist laag) in het scherm als u met een te hoge (of te lage) stem spreekt.

U kunt in Instellingen zelf de grenzen bepalen, maar meestal zal de logopedist dit voor u doen, omdat het leren spreken met de juiste luidheid en toonhoogte onderdeel is van de training.

Handleiding

In de handleiding vindt u uitleg over welke functionaliteiten de Voice trainer heeft en hoe u deze kunt gebruiken.

Video

Een video over de Voice trainer is hier te bekijken: Filmpje ‘Parkinson op Maat studie’ vraag 3

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de Voice trainer? Bekijk dan de pagina met veelgestelde vragen via de volgende link: Voice trainer en Dashboard (zendesk.com) 

Waar vind ik de Voice trainer?

De Voice trainer kost eenmalig €9,99 en is zowel voor iOS als Android verkrijgbaar. lees meer

Waar vind ik de Voice trainer?

De Voice trainer kost eenmalig €9,99 en is zowel voor iOS als Android verkrijgbaar.

Klik op de link om direct naar de downloadpagina te gaan: Bij de Voice trainer is ook een in-app-aankoop beschikbaar (€19,99), waarmee de gebruiker prestaties kan inzien. Die is vooral bedoeld voor gebruikers die de Voice trainer gebruiken zonder een logopedist.

Voor parkinsonpatiënten is het binnenkort mogelijk om deze uitbreiding gratis ingesteld te krijgen als de behandelend logopedist via ParkinsonNet toegang heeft tot het online dashboard van de Voice trainer.

Voor wie?

De Voice trainer is ontwikkeld voor parkinsonpatiënten, maar kan ook door andere mensen met worden gebruikt die moeite hebben om voldoende luid en op de juiste toonhoogte te spreken. lees meer

Voor wie?

Omdat de Voice trainer direct tijdens het spreken laat zien of u met de bedoelde luidheid en toonhoogte spreekt kunnen veel mensen er baat bij hebben, zoals:
  • parkinsonpatiënten die zachter en mompelend zijn gaan praten,
  • mensen met verstaanbaarheidsproblemen door ataxie,
  • mensen die in hun werk luider moeten leren spreken, zonder hun stem te forceren, bijv. leerkrachten, presentatoren enz.

Wetenschap­pelijk onderzoek

De meerwaarde van de Voice trainer wordt wetenschappelijk onderzocht. Wilt u ook meedoen? lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

De Voice trainer wordt op dit moment onderzocht met mensen met parkinson en met mensen met ataxie. 

Voice trainer bij parkinson

Het gebruik van de Voice trainer als onderdeel van de PLVT wordt op dit moment wetenschappelijk geëvalueerd in een grote landelijke studie die wordt gefinancierd de Amerikaanse Michael J. Fox Foundation. De beschrijving van de studie kan gevonden worden op een pagina van ParkinsonNext en op de website van de Michael J. Fox Foundation.

Voice trainer bij ataxie

De Voice trainer kan ook bijdragen aan het beter onder controle krijgen van een voldoende lage stem en daarmee ruimte voor betere controle over de articulatie van mensen met een ataxie. Dat onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de ADCA/Ataxie vereniging Nederland en het Bruglingfonds.

  • Medewerkers
  • Intranet