Contact­gegevens

Veilig Thuis in uw regio?
Veilig Thuis Gelderland-Zuid is 24/7 bereikbaar via 0800-2000, zowel voor publiek als zorgprofessionals.

Centrum Seksueel en Familiaal Geweld Nijmegen (SFG)
Hulp voor slachtoffers van seksueel en/of familiaal geweld Spoedeisende Hulp Radboudumc

Ingang Zuid (via Heyendaalseweg) Geert Grooteplein 22
(024) 361 4187
mail@sfgnijmegen.nl
www.sfgnijmegen.nl

Maatschappelijk werk Nijmegen (NIM)
(024) 323 2751

Slachtofferhulp Nederland
www.slachtofferhulp.nl
0900 0101 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

STIP: Informatie- en adviespunt in de wijk
088-001 1300
www.stipnijmegen.nl

Afdelingen Spoedeisende Hulp Meldcode huiselijk geweld

Screening huiselijk geweld

Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 200.000 mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Meer dan 100.000 daarvan zijn kinderen. Op onze Spoedeisende Hulp zijn we extra alert om deze slachtoffers te herkennen. Zodat we kunnen bijdragen aan een veilig leven voor deze slachtoffers. lees meer

Screening huiselijk geweld

Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 200.000 mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Meer dan 100.000 daarvan zijn kinderen die verwaarloosd en/of mishandeld zijn. Op onze Spoedeisende Hulp zijn we extra alert om deze slachtoffers te herkennen. Want we willen bijdragen aan een veilig leven en omgeving voor deze slachtoffers. En helpen bij het zoeken naar een oplossing.

Screening kindermishandeling 

Daarom screenen we alle kinderen tot 18 jaar op risico’s van kinderverwaarlozing en/of kindermishandeling. Hiervoor gebruiken we een signaleringsformulier en een top-tot-teen-onderzoek. Daarmee beoordelen we of de verwonding van een kind past bij de situatie die door de ouders beschreven wordt. Wanneer we vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling, ondernemen we actie. Zo kunnen we contact opnemen met de huisarts en/of een melding maken bij de organisatie ‘Veilig Thuis’.  

Over de meldcode huiselijk geweld en kinder­mishandeling

Onze zorgprofessionals gebruiken de meldcode ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’ wanneer zij vermoedens hebben van geweld in huiselijke kring. Sinds 1 juli 2013 zijn zij hiertoe verplicht. De meldcode telt 5 stappen. lees meer

Over de meldcode huiselijk geweld en kinder­mishandeling

Onze zorgprofessionals gebruiken de meldcode ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’ wanneer zij vermoedens hebben van geweld in huiselijke kring. Sinds 1 juli 2013 zijn zij hiertoe verplicht. De meldcode telt 5 stappen.
 
 1. Bepaalde signalen passen bij kindermishandeling of huiselijk geweld. Onze artsen en  verpleegkundigen letten op deze signalen. Daardoor kan bij hen het vermoeden ontstaan dat u of uw kind slachtoffer is van kindermishandeling of huiselijk geweld.
 2. De arts of verpleegkundige brengt deze signalen in kaart en overlegt met een deskundige van Veilig Thuis. Dit gebeurt anoniem; zij noemen uw naam niet. De deskundige bespreekt wat de medewerkers van het Radboudumc kunnen doen.
 3. Vervolgens bespreekt de arts of verpleegkundige zijn of haar zorgen met u. Hij of zij stelt vragen om een duidelijk beeld te krijgen van de eventuele problemen waar u en/of uw kind zich in bevinden. Als het nodig is, vragen we, na overleg met u, informatie op bij uw huisarts of bij andere hulpinstanties.
 4. Daarna onderzoekt de arts of verpleegkundige of de thuissituatie voor u en/of uw kind veilig is om naar terug te keren.
 5. Als de situatie ernstig is voor u of uw kind, melden onze medewerkers dat bij Veilig Thuis. Deze organisatie onderzoekt de (vermoedelijk) onveilige situatie. Als u wil, kunt u hulp krijgen.  

Slachtoffers van huiselijk geweld

Bent u zelf slachtoffer van huiselijk geweld? Dan is onze Spoedeisende Hulp een veilige plek voor u waar u terecht kunt voor acute medische zorg. lees meer

Slachtoffers van huiselijk geweld

Bent u zelf slachtoffer van huiselijk geweld? Dan is onze Spoedeisende Hulp een veilige plek voor u waar u terecht kunt voor acute medische zorg. Wij staan bijvoorbeeld klaar voor:

 • Kinderen die getuige zijn van geweld in huis of zelf slachtoffer zijn van mishandeling of verwaarlozing of kinderen die afhankelijk zijn van volwassenen die niet in staat zijn om voor het kind te zorgen door alcohol- of drugsgebruik, een psychiatrische ziekte of agressie in de huiselijke sfeer.

 • Ouderen die verwaarloosd of mishandeld worden door hun partner, familie, mantelzorger(s) of verzorgende(n).

 • Vrouwen die slachtoffer zijn van eerwraak, vrouwelijke genitale verminking (vrouwenbesnijdenis) of gedwongen huwelijk.

 • Ouders die door hun (bijna) volwassen kinderen bedreigd of mishandeld worden.

 • Partners die door hun partner of ex-partner bedreigd, mishandeld of gestalkt worden.


Veilig thuis organisatie voor slachtoffers

Heeft u geen acute medische zorg nodig, maar wel hulp bij een onveilige thuissituatie? Dan helpt de organisatie 'Veilig Thuis' u. Deze organisatie is er voor iedereen (kinderen, volwassenen en ouderen, slachtoffer en pleger), die hulp nodig heeft omdat zij thuis niet in harmonie met elkaar leven. naar de website

Contact­gegevens

Bekijk hier de contactgegevens van diverse organisaties. lees meer

Pleger van huiselijk geweld

Gebruikt u geweld tegen uw partner, kind(eren), ouders of iemand anders uit de huiselijk kring en weet u niet hoe u dit kunt stoppen? Schakel dan hulp in. lees meer

Pleger van huiselijk geweld

Gebruikt u geweld tegen uw partner, kind(eren), ouders of iemand anders uit de huiselijk kring? Wellicht voelt u zich daar schuldig over maar weet u niet hoe u dit kunt stoppen. Dan is het verstandig om hulp te zoeken. Bespreek dit met uw (huis)arts of verpleegkundige. Zij kunnen u verwijzen naar de juiste hulpverlening, bijvoorbeeld naar Kairos.  

Vragen?

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan de arts of verpleegkundige van onze afdeling. Zij helpen u graag verder.
 • Medewerkers
 • Intranet