Afdelingen Tandheelkunde Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Angstbegeleiding en Gehandicaptenzorg (A&G)

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Binnen de A&G behandelen we patiënten voor wie het niet mogelijk is de behandeling bij hun huistandarts uit te laten voeren.

lees meer

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Voor sommige patiënten roept het bezoek aan de tandarts veel spanning op. Soms zoveel spanning dat door deze angst behandeling in de algemene tandartspraktijk niet goed mogelijk is. De tandartsen van de afdeling Bijzondere Tandheelkunde hebben affiniteit met het behandelen van angstpatiënten en begrip voor hun situatie. Patiënten worden op de afdeling begeleid bij het overwinnen van hun angsten. Het uiteindelijke doel is het weer behandelbaar maken van patiënten voor behandeling in de reguliere tandartspraktijk.

Binnen de Angstbegeleiding en Gehandicaptenzorg (A&G) behandelen we patiënten met:

 • extreme angst voor de tandartsbehandeling (zowel kinderen als volwassenen)
 • een lichamelijke en/of verstandelijke beperking (zowel kinderen als volwassenen)
 • kokhalsproblematiek
 • een psychische of psychiatrische stoornis
 • complexe medische problemen

In het algemeen geldt dat er pas sprake is van CBT-indicatie bij de afdeling A&G wanneer behandelingen bij een huistandarts niet (meer) mogelijk zijn.


Onze behandelaars

De volgende behandelaars werken bij Angstbegeleiding en Gehandicaptenzorg. lees meer

Onze behandelaars

De volgende behandelaars werken bij Angstbegeleiding en Gehandicaptenzorg:
 • Tandarts Angstbegeleiding
 • Tandarts Gehandicaptenzorg
 • Kindertandarts
 • Mondhygiënist
 • Orthopedagoog
 • GZ-psycholoog
Ook werken we samen met andere afdelingen van het Radboudumc, zoals onder andere Orthodontie, Mond- Kaak- en Aangezichtschirurgie en Anesthesiologie.

Hoe ziet een behandeltraject eruit?

Allereerst vindt er een intakegesprek plaats. Meestal is dit alleen een gesprek. Als u het al aan kan, kijken we meteen even in uw mond en maken we vast (röntgen)foto's. lees meer

Hoe ziet een behandeltraject eruit?

Allereerst vindt er een intakegesprek plaats. Meestal is dit alleen een gesprek. Als u het al aan kan, kijken we kort in de mond en maken we (röntgen)foto’s. 

Indien er een CBT-indicatie blijkt te zijn en u geeft na de intake aan dat u het behandeltraject wenst voort te zetten, volgt er een vervolgafspraak. Op deze vervolgafspraak zal er, als dit niet bij het intakegesprek is gebeurd, een mondonderzoek plaatsvinden en maken we (röntgen)foto’s van uw gebit.

Behandelplan

Er wordt een behandelplan voor u opgesteld. Het plan bestaat uit drie onderdelen: een plan voor het gebit, een plan ter preventie en een plan van aanpak. lees meer

Behandelplan

Er wordt een behandelplan voor u opgesteld. Meestal bespreken we dit plan binnen het team. We maken vervolgens een afspraak met u om het behandelplan te bespreken.

Het behandelplan bestaat uit:

 • Een plan voor het gebit.
 • Een plan voor preventie: het voorkomen van (verdere) gebitsproblemen door op maat aangeboden adviezen voor mondzorg en voeding.
 • Een plan van aanpak: hoe gaan we bij u toewerken naar het uitvoeren van de noodzakelijke gebitsbehandelingen.

Mogelijke aanpak van behandelingen:

 • Behandeltraject bij een CBT-tandarts met als doel angstvermindering.
 • Preventieconsulten bij de mondhygiënist.
 • (Deel)behandeling bij onze GZ-psycholoog voor diagnostiek, angstvermindering of vermindering van de kokhalsreflex.
 • Indien bovenstaande behandelmogelijkheden niet haalbaar blijken te zijn, kan worden overwogen om een deel van het behandeltraject aan te bieden onder intraveneuze sedatie of algehele narcose.
 • Doorverwijzing naar andere specialisten binnen het CBT of binnen het Radboudumc.
 • Medewerkers
 • Intranet