Over de adviesraden

De adviesraden van het Amalia kinderziekenhuis geven advies over wat er beter kan in het kinderziekenhuis. Regelmatig vragen wij patiƫnten, broertjes, zusjes of ouders om mee te denken.


Volg ons

Volg de Kinderadviesraad op Instagram om te zien wat ze doen en wie ze zijn.


Ouderadviesraad

De ouders van kinderen die in het Amalia kinderziekenhuis onder behandeling zijn kunnen uit eigen ervaring vertellen hoe het is als een kind het ziekenhuis bezoekt. De Ouderadviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies.

lees meer

Ouderadviesraad

Het Amalia kinderziekenhuis vraagt regelmatig advies aan ouders/verzorgers via de Ouderadviesraad. Zij adviseren gevraagd en ongevraagd het Amalia kinderziekenhuis. 

Wat bespreekt de Ouderadviesraad?

De ouders van kinderen die in het Amalia kinderziekenhuis onder behandeling zijn kunnen uit eigen ervaring vertellen hoe het is als hun kind het ziekenhuis bezoekt. Ze ervaren wat er goed gaat en wat er prettig is, maar ook wat er beter kan. Met name dit laatste wordt besproken door de Ouderadviesraad. 

De meest uiteenlopende onderwerpen staan op de agenda. Voorbeelden zijn:

  • Wat is goede familiegerichte zorg?
  • Hoe moet het gebouw zijn ingericht voor een fijn verblijf, ook voor ouders?
  • Wat hebben de broertjes en zusjes van het zieke kind nodig? 
  • Hoe kunnen behandelprotocollen verbeterd worden?

De conclusies van het overleg worden gedeeld met betrokkenen in het kinderziekenhuis. Natuurlijk volgen de ouders daarna wat er met het advies wordt gedaan.

Vergaderingen

Er wordt in principe 6 keer per jaar op een werkdag tussen 18.00 en 20.00 uur vergaderd.

Samenwerking

De Ouderadviesraad bestaat naast de Kinderadviesraad en is betrokken bij het jaarlijks overleg van alle patiƫntenadviesraden van het Radboudumc

Meedenken?

Denk mee en gebruik uw ervaring om de zorg en het verblijf in het Amalia kinderziekenhuis steeds verder te verbeteren. Deel uw ervaring of meld u aan voor de Ouderadviesraad per e-mail: ouderadviesraad.akz@radboudumc.nl.


Kinderadviesraad (KAR)

De kinderen van de kinderadviesraad hebben het over alles wat er in het Amalia kinderziekenhuis beter kan. Kinderen tussen de 10 en 20 jaar kunnen zich aanmelden voor de KAR.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet