Onze zorgpaden

Deze keten biedt zorg aan patiënten die lijden aan kwaadaardige aandoeningen van bloed, beenmerg en lymfklieren, zoals leukemie, non-Hodgkin lymfoom en multipel myeloom (ziekte van Kahler). Er zijn 3 zorgpaden: het myeloïde zorgpad, het lymfoïde zorgpad en het zorgpad stamceltransplantatie.

  • Leukemie is kanker van de witte bloedcellen. We onderscheiden vier soorten leukemie.

    naar de aandoening


Trots op... onze keten!

Prof. dr. Nicole Blijlevens is hematoloog en als keteneigenaar verantwoordelijk voor de hemato-oncologie keten.

lees meer

Trots op... onze keten!

Prof. dr. Nicole Blijlevens is hematoloog en als keteneigenaar verantwoordelijk voor de hemato-oncologie keten die zich onder andere richt op de behandeling van leukemieën, allerlei vormen van lymfklierkanker en het multipel myeloom (Ziekte van Kahler).

1. Waar bent u het meest trots op?

Ik ben trots op ons team dat samen dag in en dag uit klaar staat om de beste zorg op het juiste moment aan elke patiënt te geven in het Radboudumc!

2. Hoe is de keten opgebouwd?

Een groot gedeelte van de afdeling hematologie bestaat uit de keten hemato-oncologie met 3 zorgpaden:

  • het myeloïde zorgpad
  • het lymfoïde zorgpad
  • en het zorgpad stamceltransplantatie
Het aantal medewerkers dat zich met oncologie bezig is groot en is werkzaam op diverse plekken in onze keten, zoals op de verpleegafdeling, de dagbehandeling, de aferese unit en bij het Expertisecentrum Late Effecten na Kanker. Daarnaast zijn onze medewerkers werkzaam op de polikliniek en bij het trial- en datacentrum dat nu geïntegreerd is in het RadboudumcTechnology Center Clinical Studies dat onder de hematologie hangt en die voornamelijk oncologie studies verzorgen.


Radboudumc Expertise­centrum Late Effecten na Kanker

Late Effecten na Kanker is een centrum voor langetermijneffecten van kankerbehandelingen.

lees meer