Keten mamma-oncologie

De mamma-keten richt zich op de behandeling van borstkanker. Op deze pagina leest u meer over onze resultaten. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij uw behandeld arts.

128 operaties borstkanker

Aantal patiënten met borstkanker dat werd behandeld met een operatie per jaar. bekijk meer

128 operaties borstkanker

Hoe meer operaties een specialist uitvoert, des te beter hij of zij wordt. Dat is aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Het aantal operaties dat in een ziekenhuis wordt uitgevoerd, zegt dus veel over de kwaliteit van de behandeling.

Er zijn verschillende soorten behandelingen voor borstkanker, zoals een operatie, bestraling, chemotherapie, antihormonale therapie (endocriene therapie), immunotherapie of een combinatie. In de periode 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018 werden in ons ziekenhuis 128 patiënten met nieuw gediagnosticeerde borstkanker (inclusief een Ductaal Carcinoma In Situ (DCIS), een voorstadium borstkanker), behandeld met een operatie. In onderstaande grafiek staat het aantal nieuwe patiënten met borstkanker (inclusief DCIS) dat werd behandeld met een operatie in het Radboudumc in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.
Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen is dat een ziekenhuis minimaal 50 nieuw gediagnosticeerde patiënten met borstkanker (inclusief DCIS) moet behandelen met een operatie. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.

Wachttijd borstkanker

De tijd tussen de diagnose en de eerste operatie. bekijk meer

Wachttijd borstkanker

Wij doen ons best om patiënten zo snel mogelijk te helpen.

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze normen gaat over het percentage patiënten met nieuw gediagnosticeerd borstkanker of DCIS dat binnen 5 weken na de diagnose een eerste operatie ondergaat.

In het Radboudumc is dit in 2017 gelukt bij 81.3% van de patiënten. Dit ligt rond het landelijk gemiddelde van 81.4% in 2017. In onderstaande grafiek staat het percentage patiënten bij wie dit is gelukt in 2014, 2015, 2016 en 2017.
Grafiek

Kans op overleving DCIS

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van DCIS te genezen en daarmee te voorkomen dat er borstkanker ontstaat die zou kunnen uitzaaien. bekijk overlevingskansen

Kans op overleving DCIS

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van DCIS te genezen en daarmee te voorkomen dat er borstkanker ontstaat die zou kunnen uitzaaien.

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 153 patiënten voor DCIS in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.
Grafiek

Toelichting op de grafiek

  • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan kanker te zijn overleden. Bij DCIS is het zelfs onwaarschijnlijk dat iemand aan deze aandoening overlijdt.
  • De overlevingskansen van patiënten met DCIS zijn erg goed. Omdat DCIS veel minder vaak voorkomt dan borstkanker, zijn de gegevens van deze kleinere groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
  • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin niet meegerekend. 

KiesBeter

Voor een volledig overzicht van de uitkomsten van zorg.
  • Medewerkers
  • Intranet