Onze zorgpaden

Het traject dat u doorloopt noemen we een zorgpad. Dit hangt af van de soort kanker die u heeft en het type behandeling dat u krijgt. Binnen onze keten zijn er verschillende zorgpaden. Hieronder staat een algemeen zorgpad. Uw persoonlijke zorgpad kan er dus anders uitzien.

Vijf vragen aan drs. Margrethe Schlooz mammachirurg

"We vinden het enorm belangrijk de patiënt bij alle keuzes te betrekken." lees meer

Vijf vragen aan drs. Margrethe Schlooz mammachirurg

Drs. Margrethe Schlooz is mammachirurg en als keteneigenaar verantwoordelijk voor de mamma-keten die zich richt op de behandeling van borstkanker.

1. Hoe innovatief is de dienstverlening binnen uw keten?

Als een van de weinige ketens in Nederland bieden wij de mogelijkheid om op dezelfde dag dat de biopsie wordt uitgevoerd ook de uitslag te geven op grond van dit weefselonderzoek. Alle operatiepreparaten die worden afgenomen bij borstkanker worden op de afdeling Pathologie ook standaard onderzocht met behulp van röntgenfoto’s. Hierdoor is gedetailleerd onderzoek mogelijk en kunnen de bevindingen van de patholoog goed vergeleken worden met het onderzoek dat is uitgevoerd vóór de operatie, zoals mammografie, echografie en MRI.
De verschillende mogelijkheden in de beeldvorming (3D echo, snelle MRI, CT-mamma) en de studies die hierover lopen, maken dat het Radboudumc een unieke positie heeft binnen Nederland. Deze unieke positie wordt versterkt door het feit dat het Radboudumc het grootste centrum binnen Nederland is voor borstreconstructie met behulp van lichaamseigen weefsel waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende innovatieve technieken.

Lymfoedeem

Daarnaast beschikken we over specifieke expertise op het gebied van lymfoedeem. Dit is een vochtophoping, die na een borstkankerbehandeling in de arm of hand kan ontstaan. Lymfoedeem ontstaat doordat een deel van het lymfestelsel is beschadigd of verwijderd en het lymfevocht niet meer goed kan worden weggevoerd. We hebben de expertise om zeer precies te bekijken waardoor dit lymfoedeem ontstaat en waar mogelijk chirurgisch te behandelen. Dit kan door het aanleggen van een verbinding tussen de verstopte lymfebanen en goedwerkende bloed- of lymfevaten (lymfoveneuze shunt), een lymfekliertransplantatie of een lymfosuctie waarbij het lymfevocht wordt weggezogen.

2. Hoe helpt u patiënten bij het maken van de vaak moeilijke keuzes?

We participeren in het project decision share. Daarbij laten we de patiënt haar eigen keuze maken voor het type operatie. Dit gebeurt met een eenvoudig stappenplan dat doorlopen kan worden samen met de arts.

Verpleegkundig specialist borstreconstructie

Daarnaast beschikken we binnen de afdeling Plastische Chirurgie van het Radboudumc, als enige centrum binnen Nederland, over een verpleegkundig specialist borstreconstructie. Het feit dat de patiënte tijdens dit intensieve traject een vast aanspreekpunt heeft, wordt als zeer positief ervaren.

3. Welke wetenschappelijke doorbraak is door de keten mede vormgegeven?

  1. Na langlopend onderzoek kan het Radboudumc nu, als eerste in de wereld, vanaf dit jaar een screeningsmamma-MRI uitvoeren in minder dan 2 minuten tijd, met hogere nauwkeurigheid dan wat elders mogelijk is. Dit zal aanzienlijk goedkoper worden dan gebruikelijk, waardoor meer vrouwen hiervan kunnen profiteren.
  2. Met behulp van Artificial Intelligence kan de patholoog nu veel sneller en nauwkeuriger zien of er sprake is van uitzaaiingen van borstkanker in de okselklieren.
Deze doorbraken zijn reeds gepubliceerd en gepresenteerd op grote wetenschappelijke congressen. Onze nieuwe MRI-techniek is inmiddels gedupliceerd nationaal en internationaal en laat overal gelijkluidende resultaten zien, zoals eind november 2017 op het grote RSNA radiologie congres in Chicago, V.S. onder andere door centra in Korea en Japan. Ook fungeert het Radboudumc binnen Nederland als ultiem verwijscentrum op het gebied van borstreconstructie en de behandeling van lymfoedeem.

De resultaten van onze keten worden ook erkend. Zo hebben we goede scores: een roze lintje van Borstkankervereniging Nederland. Daarnaast scoort de keten hoog bij verschillende verzekeraars en patiënten meningen.

4. Wat houdt psychosociale dienstverlening in binnen de keten?

De patiënten worden actief gevraagd naar problemen die zij ondervinden tijdens en ook na de behandeling van borstkanker. Er is inmiddels een groot verwijsnetwerk aanwezig van revalidatie, mindfullnes, tot aan psychologische ondersteuning.

5. Waarom zou een patiënt met borstkanker naar het Centrum voor Oncologie verwezen willen worden?

In onze keten is alle expertise aanwezig. Er zijn veel behandelopties mogelijk zoals operatief herstel van de lymfebanen bij lymfoedeem en het invriezen van eicellen (eicelpreservatie). De verwachting is dat we steeds meer per persoon toegepaste therapie kunnen inzetten. In alle behandelingen zal de patiënt steeds meer een centrale rol krijgen, een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van MediMapp. Dit is een digitale applicatie waarbij patiënten hun eigen zorgpad en behandeltraject volgen. Patiënten ontvangen hierin de juiste informatie over hun onderzoeken en behandelingen op het juiste moment.


Trots op... onze keten

Waar zijn wij het meest trots op? lees meer

Trots op... onze keten

Drs. Margrethe Schlooz is mammachirurg en als keteneigenaar verantwoordelijk voor de mamma-keten die zich richt op de behandeling van borstkanker.

Waar bent u het meest trots op?

"De aanpak van borstkanker is multidisciplinair. Naast een mammachirurg en een verpleegkundig specialist of casemanager, maken ook een mammaradioloog, een mammapatholoog, een mamma-plastisch chirurg, een radiotherapeut, een medisch oncoloog, een nucleair geneeskundige, een klinisch geneticus en een fertiliteitsarts deel uit van het behandelteam. Doordat alle betrokken specialisten zich expliciet focussen op borstkanker is hier enorm veel expertise aanwezig en via korte lijnen bereikbaar.
 
Deze expertise wordt ook gebruikt om patiënten met een verdenking van borstkanker erg snel uit hun onzekerheid te helpen. Binnen één dag wordt een patiënt gezien door de verpleegkundig specialist, wordt er zo nodig een biopt genomen en krijgt men de diagnose, die bij een slechte uitslag vergezeld gaat van een behandelplan. Het hoge tempo in de diagnose staat in schril contrast met de rust, tijd en aandacht die er voor alle patiënten is.

Keuzes

Bij borstkanker heeft een patiënt veel keuzemogelijkheden, zoals de vraag "Wel of niet te bestralen? Chemotherapie? Immunotherapie? Hormoontherapie? Borstreconstructie? Borstsparend opereren of juist niet?" We vinden het enorm belangrijk de patiënt bij al die keuzes te betrekken. Patiënten krijgen veel uitleg, mogen altijd komen voor meer informatie en krijgen ook de tijd om tot een juiste beslissing te komen. Valt de keuze op opereren, dan gebeurt dat altijd binnen 3 weken.

Ook de uitslag na de operatie wordt uitgebreid met patiënten besproken. Het grote voordeel in onze keten is dat de patiënt steeds met dezelfde chirurg te maken heeft: voor, tijdens en na de operatie. Ook is het voor de patiënt merkbaar dat wij als één keten voor de patiënt staan. Onze lijnen zijn kort en gemakkelijk waardoor ook uniformiteit ontstaat.

Regionetwerk

Ook daarna gaat de zorg nadrukkelijk verder. Er is een regionetwerk opgezet met Ziekenhuis Bernhoven in Uden, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen en het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. Het doel van dit samenwerkingsverband is om de kwaliteit van zorg te verbeteren en een meer uniforme werkwijze te krijgen. De uitkomsten van zorg worden besproken zodat we van elkaar kunnen leren. Ook hebben we een gezamenlijk multidisciplinair overleg waarbij we complexe patiëntproblemen kunnen bespreken. Naast dit regionale netwerk beogen we een nauwere en intensive samenwerking met onze buren, het CWZ."

Ons Mammateam

Het mammateam behandelt patiënten met borstkanker of een verdenking daarvan. Het bestaat uit specialisten van verschillende afdelingen, om de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

  • Medewerkers
  • Intranet