Onze zorgpaden

Het traject dat u doorloopt noemen we een zorgpad. Dit hangt af van de soort kanker die u heeft en het type behandeling dat u krijgt. Binnen onze keten zijn er verschillende zorgpaden. Hieronder staat een algemeen zorgpad. Uw persoonlijke zorgpad kan er dus anders uitzien.
  • Een melanoom ontstaat uit de pigmentcellen in de huid: de melanocyten. Vaak zat er op die plek al een moedervlek. Een melanoom is een vorm van huidkanker.

    lees meer


Vijf vragen aan drs. Annelies Werner chirurg

"Het Radboudumc is hét melanoomcentrum voor Oost-Nederland." lees meer

Vijf vragen aan drs. Annelies Werner chirurg

drs. Annelies Werner is chirurg en als keteneigenaar a.i. verantwoordelijk voor de keten melanomen.

1. Welke ontwikkelingen zijn er te verwachten?

Binnen het zorgpad melanoom zijn veel ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door studies met dendritische celvaccinatie. Dit is een vorm van immunotherapie, waarbij specifieke afweercellen (dendritische cellen) van het lichaam gestimuleerd worden om afweerstoffen te maken tegen bepaalde (kanker)cellen, met als doel om deze te kunnen vernietigen.
Het gaat hier om een Fase III-onderzoek: patiënten die deelnemen aan de studie worden door loting verdeeld over 2 groepen. Twee derde van de patiënten krijgt de behandeling met dendristische celvaccinatie, een vorm van immunotherapie met zeer milde bijwerkingen. Hierbij worden bewerkte lichaamseigen dendritische cellen  toegediend (het medicijn). Een derde van de patiënten krijgt een placebo (nepmiddel zonder werkzame stof) toegediend. De twee groepen worden met elkaar vergeleken.
Er is geen ander aanvullend onderzoek in Nederland voor deze patiënten en het zou fantastisch zijn als we alle Nederlandse patiënten voor dit onderzoek in aanmerking kunnen laten komen.

2. Wat is de betekenis van de keten voor de regio?

Vanwege innovatieve behandelingen verwijzen niet alleen huisartsen uit de regio naar ons, maar ook dermatologen van binnen en ver buiten de regio. Het Radboudumc is hét melanoomcentrum voor Oost-Nederland.
De resultaten van onze keten worden ook herkend: zo is het onderzoeksproject naar natuurlijke dendritische celvaccins bekroond met de Huibregtsenprijs 2017 dankzij teamwork tussen de melanoomketen en het laboratorium Tumorimmunologie.

3. Verwacht u op korte termijn een wetenschappelijke doorbraak?

Op korte termijn zijn de resultaten van studies te verwachten, waaruit zal blijken dat er indicatie is voor aanvullende behandeling van melanoom. Enkele voorbeelden:

  • De MIND-DC studie: Er is op dit moment voor stadium IIIB en IIIC melanoom geen standaard aanvullende behandeling beschikbaar, behalve in studieverband met dendritische cellen. Er is geen andere aanvullende studie in Nederland voor deze patiënten en het zou fantastisch zijn als we alle Nederlandse patiënten voor deze studie in aanmerking kunnen laten komen.
  • De COWBOY studie waarin gekeken wordt naar het effect van 6 weken behandeling met een nieuw medicijn (BRAF MEK remmers) voor de start van combinatie immunotherapie bij patiënten met een een uitgezaaid melanoom en een verhoging van het eiwit LDH in het bloed.
  • Verschillende studies waarin immunotherapie kan worden gegeven aan patiënten met een uitgezaaid melanoom. Hierin wordt onder andere gekeken naar biomarkers om het effect te kunnen voorspellen en naar manieren om het effect van de immunotherapie te versterken door bijvoorbeeld te combineren met een ander medicijn. 
  • TVEC: een behandeling voor lokaal uitgebreide ziekte die beperkt is tot lymfeklieren die onder of in de huid zitten of oppervlakkige lymfeklieren. Hierbij wordt een bewerkt (herpes)virus direct in de tumor gespoten. Deze behandeling lijkt erg effectief en heeft weinig tot geen bijwerkingen. Naast ons ziekenhuis, kan deze behandeling slechts plaats vinden in Groningen en in het Antoni van Leeuwenhoek.

4. Hoe helpt u de patiënt bij het maken van de vaak moeilijke keuzes?

Door de implementatie van projecten als Shared Decision Making en Connected Care Project zijn wij in staat om samen met patiënten en hun naasten tot keuzes te komen in de behandeling. De inzet van casemanagers  is daarbij cruciaal. 

5. Hoe ervaren uw patiënten het om altijd een vast aanspreekpunt te hebben?

Patiënten stellen dat zeer op prijs. Ook wanneer de behandeling (tijdelijk) bij een ander specialisme gedaan wordt of wanneer er geen behandeling meer mogelijk is.


Trots op... onze keten!

Waar zijn wij het meest trots op? lees meer

Trots op... onze keten!

drs. Annelies Werner is chirurg en als keteneigenaar a.i. verantwoordelijk voor de keten melanomen.

Waar bent u het meest trots op?

"Sinds vorig jaar bieden wij de mogelijkheid om immunotherapie thuis toe te kunnen dienen. Omdat patiënten vaak langdurig immunotherapie krijgen en soms ver weg van het ziekenhuis wonen, is het best belastend om daarvoor iedere 2-3 weken naar het ziekenhuis te moeten komen. Wij bieden patiënten die de eerste 4-6 kuren immunotherapie in het ziekenhuis hebben gekregen zonder grote bijwerkingen en zonder allergische reacties, de mogelijkheid om iedere gift thuis toegediend te krijgen. Dit initiatief wordt enorm gewaardeerd door patiënten. Ik ben er trots op dat wij dit als team hebben kunnen opzetten en verder kunnen uitbouwen zodat nog meer patiënten van deze service kunnen profiteren."

Team Melanomen

  • Medewerkers
  • Intranet