Keten neuro-oncologie

Deze keten richt zich onder andere op de behandeling van hersentumoren. Op deze pagina leest u meer over onze resultaten. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij uw behandeld arts.

Waardering 8.3

Elke 2 jaar vragen we patiënten met hersentumoren naar hun ervaringen met onze zorg. Deze resultaten gebruiken wij om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

bekijk ervaringen

Waardering 8.3

Elke 2 jaar vragen we patiënten met hersentumoren naar hun ervaringen met de zorg in het Radboudumc. Dit doen we met een vragenlijst, de Consumer Quality Index (CQ-Index). Onderzoeksbureau Mediquest voert voor ons de CQ-Index uit. Deze resultaten gebruiken wij om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
 
In 2015 werd de vragenlijst door 21 patiënten met een hersentumor ingevuld. In 2017 waren er te weinig (minder dan 10) respondenten.

Samenvatting van de resultaten

  • Patiënten met een hersentumor waardeerden de zorg met een 8.3.
  • 66.7% van de patiënten zou het Radboudumc zeer waarschijnlijk aanbevelen bij andere patiënten met kanker, 23.8% van de patiënten is hierover neutraal, en 9.5% geeft aan dit niet te zullen doen.

Algemene waardering

Hieronder ziet u de gemiddelde waardering van patiënten met een hersentumor, uitgevraagd in 2015.
 
Hoe beoordeelt u:      2015
de zorg binnen de keten in het algemeen?       8.3
de termijn waarop u terecht kon voor uw kankerzorg?       8.3
de informatie die u heeft gekregen?       8.6
het luisteren van de zorgverlener(s)?       8.8
de tijd en aandacht die de zorgverlener(s) voor u hadden?       9.1
de deskundigheid van de arts(en)?       8.6
de afstemming en samenwerking tussen de zorgverleners in het ziekenhuis?       8.2
de wachttijd tot de uitslag van het onderzoek?       8.6
de mate waarin uw wensen zijn meegenomen in het behandelplan?       9.0
het resultaat van de behandeling?       8.6
de nazorg in het ziekenhuis?       8.5

Kans op overleving gliomen

Met de behandeling proberen we een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving gliomen

Met de behandeling proberen we een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Gradering

We behandelen niet alleen gliomen, maar ook andere hersentumoren. Op dit moment hebben wij echter alleen van gliomen gegevens beschikbaar.
De overlevingskansen van patiënten met een glioom zijn sterk afhankelijk van de graad van de tumor op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per graad. Bij een glioom onderscheiden we 4 graderingen: graad I t/m IV. Graad I wordt eigenlijk alleen bij kinderen gezien.

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 270 patiënten voor gliomen in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten, per graad, het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.

Alle graderingen samen

Grafiek

Toelichting op de grafiek

  • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan een glioom te zijn overleden.
  • Sommige graderingen komen weinig voor. Daardoor zijn de gegevens van deze kleine groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
  • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin niet meegerekend.

Laaggradig glioom

Grafiek

Glioblastoom

Grafiek

275 operaties hersentumoren

Aantal operaties per jaar voor hersentumoren.

bekijk meer

275 operaties hersentumoren

Hoe meer operaties een specialist uitvoert, des te beter hij of zij wordt. Dat is aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Het aantal operaties dat in een ziekenhuis wordt uitgevoerd, zegt dus veel over de kwaliteit van de behandeling.

In 2018 werden in ons ziekenhuis in totaal 275 operaties verricht voor een hersentumor. In onderstaande grafiek staat het aantal operatieve ingrepen voor een hersentumor in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.
Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen is dat een ziekenhuis minimaal 50 keer per jaar een hersentumor gerelateerde operatie moet uitvoeren. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.

KiesBeter

Voor een volledig overzicht van de uitkomsten van zorg.