Onze zorgpaden

Het traject dat u doorloopt noemen we een zorgpad. Dit hangt af van de soort kanker die u heeft en het type behandeling dat u krijgt. Binnen onze keten zijn er verschillende zorgpaden. Hieronder staat per kankersoort een algemeen zorgpad. Uw persoonlijke zorgpad kan er dus anders uitzien.
  • Er bestaan erg veel verschillende vormen van bottumoren. Een bottumor kan zowel goedaardig als kwaadaardig zijn.

    naar de aandoening


Vijf vragen aan prof. dr. Bart Schreuder orthopedisch-oncologisch chirurg

"Persoonsgerichte zorg voor een patiënt met een zeldzame kanker vergt een ziekenhuis met “alles erop en eraan”, specifieke kennis, kunde en zorgprofessionals die heel goed luisteren naar patiënten en hun dierbaren teneinde hun zorgvraag perfect te beantwoorden." lees meer

Vijf vragen aan prof. dr. Bart Schreuder orthopedisch-oncologisch chirurg

Prof. dr. Bart Schreuder is orthopedisch-oncologisch chirurg en als keteneigenaar verantwoordelijk voor de keten ‘Sarcomen’, die zich richt op de behandeling van bot- en weke delen kanker.

1. Welke betekenis heeft uw keten voor de regio?

Het Radboudumc Expertisecentrum Sarcomen is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend als expertisecentrum op het gebied van sarcomen (bot- en weke delen kanker). De betekenis van de keten sarcomen breidt zich uit tot ver over de regio. Patiënten met een botsarcoom worden slechts in 4 academische centra behandeld. De betrokken zorgverleners voor de behandeling van deze patiënten zijn volledig in deze zorg gespecialiseerd.

2. Welke vernieuwingen kunnen patiënten binnenkort van uw keten verwachten?

  • Het doorontwikkelen van de gecombineerde poli, waarbij patiënten door verschillende specialisten op één dag gezien worden, maar ook op één locatie in het ziekenhuis.
  • Een betere organisatie van controlebezoeken op basis van een behandel- en controleplan.
  • Het doorontwikkelen van samen beslissen (shared decision making) met onder andere (digitale) keuzehulpen, zodat de patiënt nog beter geïnformeerd, samen met de behandelaar, kan komen tot een behandelbesluit.

3. Waarom zou een patiënt met een sarcoom naar het Radboudumc willen worden verwezen?

Een patiënt wil naar het Expertisecentrum Sarcomen verwezen worden, omdat binnen het Expertisecentrum Sarcomen een concentratie plaatsvindt van patiënten met een relatief zeldzame aandoening. Door concentratie hebben wij veel ervaring en weten wij wat de beste behandeling en begeleiding is. Daar zijn vele specialisten van meerdere vakgebieden bij betrokken. Het Expertisecentrum Sarcomen organiseert en coördineert die behandeling. En misschien nog wel belangrijker, wij weten vooral wat er niet moet gebeuren. Zo wordt onnodige diagnostiek, behandeling en leed voorkomen.

4. Welke rol speelt de huisarts binnen deze keten?

De rol van de huisarts is altijd belangrijk. De huisarts vormt een onmisbare schakel in de begeleiding en soms ook in de behandeling van patiënten met een sarcoom. Helaas genezen niet alle patiënten en ook de zorg van de huisarts aan die patiënten en hun familie is van onschatbare waarde

5. Wat houdt psychosociale zorg in binnen uw keten?

Wij besteden hier veel aandacht aan door training van alle verpleegkundigen op de verpleegafdeling, door de inzet van verpleegkundigen die extra geschoold zijn in de begeleiding van patiënten met kanker, zowel op de poli als op de verpleegafdeling, en door de inzet verpleegkundig specialisten gespecialiseerd in bot- en weke delen kanker.


Trots op... onze keten

Waar zijn wij het meest trots op? lees meer

Trots op... onze keten

Prof. dr. Bart Schreuder is orthopedisch-oncologisch chirurg en als keteneigenaar verantwoordelijk voor de keten ‘Sarcomen’, die zich richt op de behandeling van bot- en weke delen kanker.

Waar bent u het meest trots op?

"De behandeling die we hier bieden is sterk afdelingsoverstijgend. Met een heel team ontfermen we ons over de patiënt. Juist vanwege de complexiteit van de behandeling en het feit dat veel patiënten van elders komen, ondersteunen we de communicatie met mijnRadboud. Patiënten kunnen binnen een beschermde omgeving hun eigen medische gegevens inzien en één op één met het behandelteam communiceren over alles wat de patiënt belangrijk vindt. Patiënten krijgen binnen 48 uur een antwoord op hun vraag, maar in de praktijk meestal dezelfde dag al. Het blijkt dat de patiënten deze laagdrempelige toegang erg waarderen.

Ondanks dat veel zorgprofessionals bij de behandeling zijn betrokken en de logistieke uitdagingen vaak het uiterste vergen worden wij door de patiënten met een rapportcijfer 9 beoordeeld. Daar zijn wij trots op en motiveert ons keer op keer. Maar een 9 is geen 10, dus er is altijd ruimte voor verbetering!"

In gesprek over sarcomen

Arts en patiënt gaan in gesprek over sarcomen in deze podcast.

Radboudumc Expertise­centrum voor Sarcomen (bot- en weke delentumoren)

Expertisecentrum op het gebied van bot- en weke delen tumoren.

lees meer

Multidiscipli­naire patiënten­bespreking

In het Radboudumc Expertisecentrum voor Sarcomen worden alle patiënten besproken in een multidisciplinaire patiëntenbespreking, de tumorwerkgroep Sarcomen. lees meer

Multidiscipli­naire patiënten­bespreking

In het Radboudumc Expertisecentrum voor Sarcomen worden alle patiënten besproken in een multidisciplinaire patiëntenbespreking, de tumorwerkgroep Sarcomen.
Tijdens deze wekelijkse besprekingen zijn alle betrokken specialisten aanwezig. Dit zijn in elk geval een chirurg, orthopedisch chirurg, internist oncoloog, radiotherapeut, patholoog, radioloog en nucleair geneeskundige. We bespreken dan alle onderzoeken die zijn verricht en we stellen de best mogelijke behandeling vast.


Onderwijs rondom sarcomen

Het Radboudumc Expertisecentrum Sarcomen verzorgt onderwijs voor studenten aan o.a. de studie Geneeskunde en de opleiding Verpleegkunde. lees meer

Onderwijs rondom sarcomen

Het Radboudumc Expertisecentrum Sarcomen verzorgt onderwijs voor studenten aan o.a. de studie Geneeskunde en de opleiding Verpleegkunde. Daarnaast bieden we medisch specialisten (in opleiding) de mogelijkheid om stage te lopen. Het is voor studenten ook mogelijk om wetenschappelijk onderzoek te doen binnen ons expertisecentrum.

Daarnaast draagt het expertisecentrum bij aan bij- en nascholingen van medisch specialisten (in opleiding), huisartsen, verpleegkundig specialisten en (oncologie)verpleegkundigen via refereeravonden en nascholingssymposia.
 

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet