Onze zorgpaden

Het traject dat u doorloopt noemen we een zorgpad. Dit hangt af van de soort kanker die u heeft en het type behandeling dat u krijgt. Binnen onze keten zijn er verschillende zorgpaden. Hieronder staat per kankersoort een algemeen zorgpad. Uw persoonlijke zorgpad kan er dus anders uitzien.
  • Longkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen en staat bij vrouwen op de tweede plaats.

    naar de aandoening


Vijf vragen aan dr. Erik van der Heijden longarts

"In onze keten leveren we topklinische zorg en is de overleving in alle stadia longkanker bij herhaling beter dan het landelijk gemiddelde. Wij richten ons speciaal op de vroege stadia longkanker.” lees meer

Vijf vragen aan dr. Erik van der Heijden longarts

dr. Erik van der Heijden, longarts, is associate professor interventie longziekten en als keteneigenaar verantwoordelijk voor de thoracale oncologie-keten die zich richt op de behandeling van longkanker.

1. Welke betekenis heeft uw keten voor de regio?

Met de ons omringende partnerziekenhuizen werken we zeer nauw samen en zijn we van plan om dat nog verder uit te breiden door het oprichten van het LONGKANKERNET. Ons doel is om elke patiënt in de regio het beste, persoonlijke behandelplan te bieden, zoveel mogelijk dicht bij huis, maar waar nodig in een centrum waarbij de zorgpaden naadloos in elkaar overgaan.
Zo kunnen we nieuwe medicamenteuze behandelingen en immunotherapieën aanbieden en staan we op het punt om immunotherapie in de thuissituatie te gaan toedienen. Ook vervullen we een nationale functie in de diagnostiek en behandeling van centrale luchtwegtumoren door intensieve samenwerking met de afdelingen KNO en Cardio-thoracale Chirurgie. Daarnaast beschikt de afdeling Radiotherapie over alle moderne technieken en kunnen zij dat vaak ook in de partnerziekenhuizen verzorgen.

2. Verwacht u op korte termijn een wetenschappelijke doorbraak?

Elke week maken we weer stappen om de diagnostiek en behandeling van longkanker te verbeteren. In onze keten zijn we bezig met onderzoek en implementatie van zeer innovatieve technieken om bijvoorbeeld zeer kleine, beginnende tumoren te kunnen bereiken, maar ook met technieken waarmee we basale metabole informatie in beeld kunnen brengen om zodoende beter te kunnen gaan voorspellen of immunotherapie effectief is.

Multidisciplinaire ketenzorg zit in ons DNA. Onze afdeling is sinds jaar en dag een voorbeeld van gethematiseerde multidisciplinaire zorg en we blijven ons ontwikkelen en hopen met onze initiatieven in het longkankernet daarmee de volgende belangrijke stap te zetten.

3. Hoe ervaren uw patiënten het om altijd een vast aanspreekpunt te hebben?

Patiënten ervaren hoe prettig het is om een vast aanspreekpunt te hebben en persoonlijke zorg te ontvangen. Bij de overgang van partnerziekenhuizen naar ons centrum en andersom blijven de behandelingen identiek. We bereiken dat met een gespecialiseerd team van oncologische verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, case managers en artsen in de keten. Patiënten en partners vertellen regelmatig spontaan: "De warme en persoonlijke zorg maakt dat ik me veilig en geborgen voel."

4. Welke rol speelt de huisarts binnen deze thoracale oncologie-keten?

De huisarts speelt een belangrijke rol als klankbord voor patiënten bij de besluitvorming over de keuze tussen verschillende soorten behandeling en bij de psychosociale begeleiding van patiënten en hun omgeving met betrekking tot levenseinde vraagstukken.

5. Wat houdt de psychosociale dienstverlening in binnen uw keten?

Zowel de longarts als de gespecialiseerde verpleegkundige zijn gericht op het begeleiden van lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten. De casemanager heeft een centrale rol in het standaard screenen van psychosociale problemen door de lastmeter en op maat doorverwijzen naar de juiste behandelaar. Ook bieden we een behandeling met mindfulness, een training in aandacht, als effectief hulpmiddel om angst en depressie te verminderen en de zelfredzaamheid te vergroten. Daarnaast hebben we ook een post-resectie revalidatieprogramma waarbij naast fysiek trainen veel aandacht wordt gegeven aan het omgaan met de diagnose kanker.


Tips voor het gesprek met uw zorgverlener

Als u bij een arts bent voor een behandeling of onderzoek, komt u vaak voor keuzes te staan. U kunt uw behandelwensen met uw arts bespreken en samen beslissingen nemen.

Trots op... onze keten

Waar zijn wij het meest trots op? lees meer

Trots op... onze keten

dr. Erik van der Heijden, longarts, is associate professor interventie longziekten en als keteneigenaar verantwoordelijk voor de thoracale oncologie-keten die zich richt op de behandeling van longkanker.

Waar bent u het meest trots op?

"Het meest trots zijn we op onze multidisciplinaire zorg, die we samen met onze gehele keten leveren doordat een breed team van professionals allen elke dag bezig zijn met maar één doel: voor de patiënt het beste bieden wat we in ons hebben. Dat lukt door de kennis en toewijding van veel mensen. Niet alleen ons team van oncologisch gespecialiseerde longartsen, maar ook van alle professionals die in onze ketenzorg bijdragen, zoals specialisten, verpleegkundigen, laboranten en alle andere medewerkers van de afdelingen Cardio-thoracale Chirurgie, Radiotherapie, Pathologie, Radiologie en Nucleaire geneeskunde, Medische oncologie, Endoscopie, Fysiotherapie en Diëtetiek. Met dit team bereiken we deze resultaten en eenieders bijdrage is belangrijk en onmisbaar. Dit samenspel aan gespecialiseerde kennis komt zichtbaar samen op onze afdeling, maar is actief en essentieel in het hele zorgproces. We hopen deze ervaringen in de regio te kunnen delen en verspreiden en blijven elke dag werken om verder te kunnen blijven innoveren en verbeteren door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en persoonsgerichte zorg."
 

Onze mensen

Team Longoncologie

  • Medewerkers
  • Intranet