Centrum voor Oncologie Kanker behandelen

Start van de behandeling

Na het vaststellen en bespreken van het behandelplan, plannen we de behandeling in. We doen er alles aan om zo snel als nodig en mogelijk met de behandeling te starten. Uw algemene lichamelijke conditie en uw eigen voorkeur kunnen bij de planning ook een rol spelen.

Tips voor het gesprek met uw zorgverlener

Als u bij een arts bent voor een behandeling of onderzoek, komt u vaak voor keuzes te staan. U kunt uw behandelwensen met uw arts bespreken en samen beslissingen nemen.

Kanker behandelen

In het Radboudumc werken tweeduizend medewerkers van verschillende specialismen samen om patiënten met kanker de meest optimale behandeling te geven. Tijdens uw behandelproces hebben we ook aandacht voor knelpunten die de ziekte en behandeling met zich meebrengen voor u én uw naasten. lees meer

Kanker behandelen

In het Radboudumc werken tweeduizend medewerkers van verschillende specialismen samen om patiënten met kanker de meest optimale behandeling te geven. Tijdens uw behandelproces hebben we ook aandacht voor knelpunten die de ziekte en behandeling met zich meebrengen voor u én uw naasten. 

Multidisciplinair team

Voor iedere tumorsoort is in het Radboudumc een multidisciplinair team aanwezig. Het multidisciplinaire team bestaat uit verschillende specialisten, zoals een chirurg, patholoog, internist-oncoloog, radioloog, radiotherapeut en een verpleegkundig specialist. Zij zijn allemaal gespecialiseerd binnen hun vakspecialisme in de betreffende tumorsoort.

Persoonlijk behandelplan

Op basis van uw onderzoeksuitslagen stelt het multidisciplinaire team een behandelplan voor u op. Het stadium van uw ziekte, uitzaaiingen, groeisnelheid van de tumor, uw persoonlijke voorkeur en uw algemene lichamelijke conditie spelen daarbij een belangrijke rol.

Welke behandeling krijgt u?

De behandeling van kanker verschilt per tumorsoort. Meestal is een operatie de eerst aangewezen behandeling. Daarbij verwijderen we de tumor samen met een gebied van omringend gezond weefsel. Vaak is een combinatie met een andere behandeling nodig, zoals chemotherapie, radiotherapie, immunotherapie of hormoontherapie (endocriene therapie). Deze behandelingen zijn gericht op het vernietigen van zoveel mogelijk kankercellen, of het remmen van de groei van deze cellen. Door behandelingen met elkaar te combineren- soms gelijktijdig of zeer kort na elkaar- kunnen ze in sommige gevallen elkaars effect versterken.

Curatief
Als de behandeling van kanker gericht is op genezing, noemen we dit curatief.

Palliatief
Als genezing niet meer mogelijk is, richt de behandeling zich op het remmen van de ziekte en/of verminderen van de klachten.
 

Experimentele behandeling

Een belangrijke doelstelling van het Radboudumc is het verbeteren van bestaande behandelingen en het ontwikkelen van nieuwe behandelingen. Het kan daarbij gaan om de verbetering of ontwikkeling van nieuwe medicijnen, bestralingsmethoden, operatietechnieken of een combinatie van deze behandelingen.
Hiervoor is veel wetenschappelijk onderzoek nodig waaraan patiënten kunnen deelnemen. Of u in aanmerking komt voor deelname aan een experimentele behandeling (trial), bespreekt u met uw behandelend specialist. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is altijd geheel vrijwillig.
 

Vast aanspreekpunt

Tijdens uw ziekenhuisbezoeken krijgt u te maken met verschillende specialisten. Het is daarom prettig als u en uw naasten tijdens uw hele behandelproces een vast aanspreekpunt hebben. Hiervoor maakt u kennis met uw hoofdbehandelaar, en meestal ook met een casemanager. Uw hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor uw behandeling en zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen de verschillende zorgverleners. De casemanager houdt samen met u het overzicht over de onderzoeken en behandelingen die u krijgt. Hebt u vragen of zorgen? U kunt deze altijd met uw casemanager bespreken.

Ondersteuning

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen. Om deze knelpunten te herkennen èn bespreekbaar te maken, maken we tijdens uw behandeling op vaste momenten gebruik van de Lastmeter. De Lastmeter is een korte vragenlijst waarop u kunt aangeven hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. Uw casemanager zal de vragenlijst met u doornemen en uw behoefte aan zorg met u in kaart brengen. Samen met uw casemanager en behandelend arts kunt u vervolgens beoordelen of een doorverwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener u kan ondersteunen bij uw behandeling(en).
Voor jongeren en jongvolwassenen (AYA’s, 18-35 jaar) en ouderen (70+) bieden we gespecialiseerde, leeftijdspecifieke ondersteuning. AYA’s kunnen terecht bij de AYA-poli; ouderen krijgen steun van een ouderenconsulent.

Praktische tips

Tijdens uw behandeling kunt u tegen zaken aanlopen waarvan u achteraf denkt: als ik dat van te voren had geweten. Het kan daarom waardevol zijn om deze ervaringen met anderen te delen, zodat zij hier hun voordeel mee kunnen doen tijdens hun eigen behandelproces. lees meer

Praktische tips

Tijdens uw behandeling kunt u tegen zaken aanlopen waarvan u achteraf denkt: als ik dat van te voren had geweten. Het kan daarom waardevol zijn om deze ervaringen met anderen te delen, zodat zij hier hun voordeel mee kunnen doen tijdens hun eigen behandelproces. Een aantal tips van patiënten:

Contact
Om te voorkomen dat u veel tijd en energie besteedt aan het steeds opnieuw vertellen hoe het met u gaat kunt u bijvoorbeeld uw familie, collega’s, vrienden en kennissen ook op de hoogte houden via mail, blog of een nieuwsbrief.

Foto’s
Is uw identiteitsbewijs (paspoort of ID) binnenkort verlopen, laat dan voor de start van de chemokuren pasfoto’s maken. U mag op de pasfoto namelijk geen hoofdbedekking (pruik, sjaal of hoed) dragen.
Laat voor de kuren ook andere foto’s van uzelf maken om vast te leggen hoe u eruit zag voor de chemokuren. Uw uiterlijk kan door de kuur veranderen, vooral uw haren en huid.

Haar
Verf uw haar voor de behandeling al eens in een andere kleur. Zo is de overgang naar een pruik straks minder heftig. Hebt u lang haar? Laat het dan al wat korter knippen.

Werk
Of u tijdens de behandeling van kanker (gedeeltelijk) kunt blijven werken, verschilt per persoon. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van het soort behandeling dat u krijgt, hoe u zich lichamelijk en emotioneel voelt, het soort werk dat u doet, de regels die in uw branche gelden en de afspraken die u met uw werkgever kunt maken.

Financiën
Informeer bij uw zorgverzekeraar of zij de extra kosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten of lingerie vergoeden.

Kinderwens
Een behandeling van kanker kan uw vruchtbaarheid beïnvloeden. Heeft de arts met u gesproken over een kinderwens? Mocht dit niet het geval zijn, vraag er dan zelf naar.

Afleiding
Plan na elke kuur iets leuks waar u naar uit kunt kijken.

Ervaring delen
Behoefte aan meer tips? Of hebt u zelf een ervaring die u graag wilt delen met anderen? U kunt contact zoeken met lotgenoten.

Tweede mening

Een tweede mening of second opinion is een medisch advies of oordeel van een andere medische specialist dan uw behandelend arts. Een tweede mening kan gaan over uw diagnose of een voorgestelde behandeling. lees meer

Tweede mening

Een tweede mening of second opinion is een medisch advies of oordeel van een andere medische specialist dan uw behandelend arts. Een tweede mening kan gaan over uw diagnose of een voorgestelde behandeling.

Wanneer een tweede mening?

Het kan zijn dat u, om wat voor reden dan ook, twijfelt aan het oordeel van uw behandelend arts. Of dat u zo uitgebreid mogelijk geïnformeerd wilt worden, voordat u een beslissing neemt over een behandeling. U hebt dan als patiënt altijd het recht om een tweede mening aan te vragen.

Hoe aanvragen?

Als u een tweede mening wilt van een arts in het Radboudumc, dan vraagt u een verwijzing aan bij uw behandelend specialist. Mocht u dit liever niet met uw eigen arts bespreken, dan kunt u ook een verwijzing aanvragen bij uw huisarts. In beide gevallen voegt de arts bij de verwijzing de medische gegevens die nodig zijn voor het geven van een tweede mening.

Als u behandeld wordt in het Radboudumc en u wilt een tweede mening van een specialist van een ander ziekenhuis, dan kunt u dit met uw behandeld arts bespreken. Uw arts zal samen met u en uw partner of naasten de mogelijkheden bespreken en de verwijzing in orde maken. Mocht u dit liever niet met uw eigen arts bespreken, dan kunt u ook een verwijzing aanvragen bij uw huisarts.

Hoe werkt het?

Een tweede mening wordt gegeven op basis van uw medisch dossier. U hoeft dus niet de onderzoeken die u hebt gehad nogmaals te ondergaan. Wel ondergaat u meestal beperkt lichamelijk onderzoek. Tijdens een afspraak bespreekt de specialist met u zijn oordeel of advies. Soms adviseert de specialist toch aanvullend onderzoek om tot een goede tweede mening te komen. Vaak is het nodig om voor dit aanvullende onderzoek een aparte afspraak op de polikliniek in te plannen.
In sommige gevallen zal de geraadpleegde specialist met uw behandelend arts willen overleggen. Hiervoor zal hij/zij u expliciet om uw toestemming vragen.

Na afloop

Nadat de specialist de tweede mening met u heeft besproken, koppelt hij/zij het advies of oordeel terug aan uw huisarts en behandelend arts. In veel gevallen komt de tweede mening overeen met het advies van uw behandelend arts. Als de tweede mening wel afwijkt van dit advies, kunt u met uw behandelend arts de mogelijkheden bespreken. Hij/zij kan het advies van de tweede mening overnemen en met u een nieuwe behandelvoorstel bespreken. Ook is het mogelijk dat u door de afwijkende uitslag het vertrouwen in uw behandeld arts bent verloren en de keuze maakt voor een andere specialist.

Kosten

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een tweede mening, als u hiervoor een verwijzing hebt van uw huisarts of specialist. Kijk uw verzekeringspolis na of neem contact op met uw zorgverzekeraar. 
  • Medewerkers
  • Intranet