Leeftijdsspecifieke zorg voor AYA's en ouderen

Binnen het Centrum voor Oncologie houden we rekening met leeftijdsspecifieke aspecten als we in gesprek gaan met jongvolwassenen (18-35 jaar, AYA's) of oudere patiënten met kanker.

lees meer

Leeftijdsspecifieke zorg voor AYA's en ouderen

De hedendaagse behandelingen voor kanker bij volwassenen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat vooral gedaan is bij mensen tussen de 35 en 70 jaar. Met als gevolg dat de huidige zorg vooral ingericht is op patiënten van deze leeftijden. Met dit feit houden we binnen het Centrum voor Oncologie rekening als we in gesprek gaan met jongeren en jongvolwassenen (18-35 jaar, AYA's) of oudere patiënten met kanker. Lichamelijke, geestelijke en sociale factoren veranderen in elke levensfase en deze kunnen van invloed zijn op uw behandeling en de keuzes die we daarin samen kunnen maken.
Persoonsgerichte zorg kan niet zonder aandacht voor leeftijdsspecifieke aspecten.

Lotgenoten­contact

Iedere patiënt met kanker heeft zijn eigen verhaal. Toch kunt u behoefte hebben aan contact met mensen die ook te maken hebben (gehad) met kanker. Contact met lotgenoten kan begrip geven, steun bieden en hulp bieden, bijvoorbeeld bij lichamelijke klachten of bij het contact met uw arts en omgeving.


Ondersteuning voor AYA's

Voor jongeren en jongvolwassenen (AYA’s, 18-35 jaar) is er ook in deze fase ondersteuning via de AYA-poli. naar de poli

Ondersteuning voor ouderen

Kanker is een ziekte die vaker voorkomt bij ouderen. Bij alle patiënten van 70 jaar en ouder nemen wij een korte vragenlijst af om te kijken of verdere ondersteuning gewenst is.

lees meer

Ondersteuning voor ouderen

Kanker is een ziekte die vaker voorkomt naarmate men ouder wordt. De veerkracht van ons lichaam en geest neemt met het ouder worden af. Ook gaan mensen naarmate ze ouder worden van persoon tot persoon steeds meer verschillen.

(Begeleidings)plan op maat 

Het Radboudumc levert persoonsgerichte zorg. Dit betekent dat bij het vaststellen van een behandelplan rekening gehouden wordt met lichamelijke, geestelijke en sociale factoren.
Bij alle patiënten van 70 jaar en ouder wordt daarom een korte vragenlijst afgenomen. Deze vragenlijst geeft u en ons inzicht of een verdere inventarisatie gewenst is. Als dit het geval is, ontvangt u een uitnodiging voor een aanvullend gesprek met een verpleegkundige die gespecialiseerd is in de zorg voor ouderen met kanker. Dit gesprek helpt om samen met u, uw naasten en het behandelteam een (begeleidings)plan op maat op te stellen.
 
Met deze specialistische zorg kunnen wij dieper ingaan op behoeftes, wensen en aandachtspunten van ouderen met kanker. We streven naar een optimale advisering en begeleiding van ouderen met kanker, die niet ophoudt  bij de drempel van het ziekenhuis.

Lastmeter

Om te zorgen dat patiënten met kanker op het juiste moment van de juiste zorgverlener ondersteuning kunnen krijgen, maken we gebruik van de Lastmeter.

lees meer

Lastmeter

Kanker is een ziekte die uw leven ingrijpend kan verstoren. De ziekte en de behandeling brengen lichamelijke klachten met zich mee. Maar ook psychische klachten, zoals angst, onzekerheid, depressieve gevoelens of boosheid. Op praktisch gebied kunt u problemen ervaren met het huishouden, vervoer of financiën. Ook veranderingen in persoonlijke relaties, sociale activiteiten of de werksituatie kunnen leiden tot problemen. Om ervoor te zorgen dat patiënten met kanker op het juiste moment van de juiste zorgverlener ondersteuning krijgen, maken we gebruik van de Lastmeter.

Wat is de Lastmeter?

De Lastmeter is een korte vragenlijst. U geeft aan hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk heeft op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied.

Hoe werkt de Lastmeter?

Het is belangrijk dat u de Lastmeter zelf invult. Het gaat namelijk om uw beleving en de last die u ervaart. U vult de Lastmeter thuis in (op papier of via mijnRadboud) of op de polikliniek. Tijdens uw afspraak bespreekt u samen met uw verpleegkundig specialist uw antwoorden. Zo nodig en als u dat wilt, kan overleg met uw huisarts plaatsvinden of een verwijzing naar een andere, gespecialiseerde zorgverlener. U kunt bijvoorbeeld advies en ondersteuning krijgen van een medisch maatschappelijk werker, psycholoog, geestelijk verzorger, diëtist, fysiotherapeut of ergotherapeut in uw eigen woonplaats of in het ziekenhuis. Ook deelname aan een revalidatieprogramma of contact met een lotgenoot is mogelijk.

Wat biedt de Lastmeter u?

De Lastmeter geeft u de mogelijkheid om aan uw zorgverlener(s) te laten weten hoe het met u gaat. Het is een middel om u te helpen in gesprek te gaan met uw zorgverlener over de gevolgen die u ervaart van uw ziekte en/of behandeling. Ook kunt u aangeven of u behoefte heeft aan extra ondersteunende zorg.

Hoe vult u de Lastmeter in?

Stap 1:
Vul de Lastmeter in voordat u de polikliniek bezoekt (liefst thuis op een rustig moment). Geef eerst op de thermometer aan hoeveel last u gedurende de week vóór het invulmoment heeft gehad (inclusief de dag van invullen) op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied. Geef hiervoor een cijfer van 0 tot 10: 10 is extreem veel last, 0 is helemaal geen last.

Stap 2:
Vul daarna op de probleemlijst in welke problemen u gedurende de week vóór het invulmoment (inclusief de dag van invullen) heeft ervaren. Zorg dat u bij elk onderwerp een antwoord geeft.

Stap 3:
Geef tot slot aan of u over uw (eventuele) problemen wilt praten met een hulpverlener.

Hoe vaak vult u de Lastmeter in?

Wij vragen u om meerdere keren tijdens uw behandeling en in de controleperiode de Lastmeter in te vullen. Welke momenten dit zijn, is afhankelijk van uw behandeltraject. Uw verpleegkundige spreekt met u af wanneer u de Lastmeter kunt invullen. Natuurlijk kunt u er in overleg voor kiezen om dat vaker, minder vaak of helemaal niet te doen.

Waar vindt u de Lastmeter?

U ontvangt de Lastmeter op papier via de post of digitaal via mijnRadboud. Ook kunt u op de polikliniek de Lastmeter krijgen.

Mindfulness

Mindfulness is een aandachtstraining waarbij u leert zorgvuldig waar te nemen.

lees meer

Mindfulness

In het Radboud Centrum voor Mindfulness wordt onderzoek gedaan naar de positieve effecten van mindfulnesstrainingen op (ex-)kankerpatiënten. Mindfulness is een aandachtstraining waarbij u leert zorgvuldig waar te nemen, onderscheid te maken tussen oordelen en waarnemen en de automatische piloot uit te schakelen. Centraal staat de aandacht voor het hier en nu. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers aan de trainingen minder depressieve en angstklachten hebben en meer emotionele controle en zingeving ervaren.

In het Radboudumc Centrum voor Mindfulness zijn trainingen beschikbaar voor patiënten met kanker.
Lees meer over de trainingen voor patiënten met kanker.
 

Ondersteuning voor partners

De diagnose kanker heeft niet alleen impact op de persoon die de diagnose en behandeling krijgt, maar ook op u als partner. Hoe u omgaat met de situatie heeft invloed op uw partner en andersom.

lees meer

Verwerking

Het krijgen van kanker, de behandeling en alles wat ermee samenhangt, is vaak ingrijpend.

lees meer

Verwerking

Pas na afloop van de behandeling beseft u vaak wat voor impact de ziekte op het leven van u én uw naasten heeft gehad en wellicht nog steeds heeft. Aandacht geven aan uw emoties is belangrijk, ook al zou u deze soms liever willen onderdrukken of vermijden. Geef uzelf en uw naasten de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen en probeer over uw gevoelens te blijven praten. Als u merkt dat uw klachten aanhouden, kunt u de hulp van de (medische) psycholoog of (medisch) maatschappelijk werk inschakelen.

Meer informatie:

Als je weet dat je niet meer beter wordt

Informatie voor mensen met kanker die weten dat ze niet meer beter zullen worden. lees meer