Aangeboren darmafwijkingen

Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met een aangeboren colorectale aandoening. lees meer

Aangeboren darmafwijkingen

Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van een kinderen met een aangeboren colorectale aandoening.
Wij verzorgen multidisciplinaire zorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in nationaal en internationaal verband. Wij zijn gespecialiseerd in de volgende aandoeningen:

 • Anorectale Malformaties, d.w.z. dat het laatste stuk van de darmen en de uitgang van de darm niet of niet goed aangelegd is. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Bij meisjes: perineale fistels, vestibulaire fistels, vaginale fistels en cloacale malformaties.
  • Bij jongens: perineale fistels, bulbaire fistels, prostaat fistels en blaas-hals fistels.
 • De Ziekte van Hirschsprung (aganglionosis) d.w.z. dat ganglioncellen (zenuw cellen) in een deel van de dikke darm of de gehele (dikke) darm niet aangelegd zijn.
 • Kinderen geboren met een cloacale extrophie  (open buikwand, met afwijkingen aan blaas, vagina of anus).
 • Patiënten met een doorverwijzing voor een second opinion over dikke darm aandoeningen.
 • Ernstige obstipatie waarvoor darmspoelingen nodig zijn zoals bij spina bifida. Hiervoor kan een appendico stoma (via de blinde darm) of een blijvende darmstoma aangelegd worden.
 • Multidisciplinaire behandeling van ontlasting-incontinentie: na een ongeval of bij aangeboren afwijkingen, zoals anorectale malformaties en de ziekte van Hirschsprung of spina bifida.

Het Radboudumc Expertisecentrum Aangeboren darmafwijkingen is erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Een afspraak maken

U kunt een afspraak laten maken met behulp van een verwijsbrief. De huisarts of behandelend arts kan deze brief sturen naar het secretariaat kinderchirurgie. lees meer

Een afspraak maken

U kunt een afspraak laten maken met behulp van een verwijsbrief. De huisarts of behandelend arts kan deze brief sturen naar het secretariaat kinderchirurgie:

Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis
618 kinderchirurgie
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
Algemeen telefoonnummer (024) 361 97 61
Faxnummer (024) 361 35 47

Multidisciplinair overleg

Alle nieuwe patiënten en alle patiënten die een operatie ondergaan, worden om de twee weken in het colorectaal team besproken. De kinderen die in aanmerking komen voor de multidisciplinaire behandeling van ontlasting-incontinentie worden ook elke twee weken besproken in het multidisciplinair overleg

Uw bezoek

Uitgebreide informatie over een bezoek voor kinderen is te vinden op de website van het Amalia Kinderziekenhuis. naar de website

AGORA data- en biobank

Met de AGORA data- en biobank doen we onderzoek naar aangeboren aandoeningen. We hopen in de toekomst bepaalde aandoeningen te voorkomen, beter te behandelen of het verloop beter te kunnen voorspellen. Met uw hulp kunnen we de databank uitbreiden en meer onderzoek starten. lees meer

Monique helpt met boekjes en beertjes bij de voorlichting van kinderen

Monique (28) is geboren met de ziekte van Hirschsprung, een zeldzame aangeboren darmziekte. Door alle onderzoeken en behandelingen werd ze bang voor ziekenhuizen. Dat negatieve gevoel heeft ze omgezet in iets positiefs. Ze ontwerpt voorlichtingsmateriaal voor kinderen met darm- en ontlastingsproblemen. Ze verstuurt dit op bestelling, ingepakt als cadeautje. lees meer

Aandoeningen

 • Dit is een aangeboren afwijking waarbij de anus geheel ontbreekt of niet goed is aangelegd.

  lees meer

Onze expertise


Over onze expertise

In ons centrum kunnen zowel kinderen als volwassenen terecht. De expertise van ons colorectaal centrum voor kinderen richt zich vooral op anorectale malformaties, de Ziekte van Hirschsprung en ernstige vormen van obstipatie en incontinentie van ontlasting. lees meer

Over onze expertise

In ons centrum kunnen zowel kinderen als volwassenen terecht. De expertise van ons colorectaal centrum voor kinderen richt zich vooral op anorectale malformaties, de Ziekte van Hirschsprung en ernstige vormen van obstipatie en incontinentie van ontlasting.

We zijn vooral gespecialiseerd in het vaststellen (de eerste diagnostiek) van deze aandoeningen, de chirurgische behandeling en het vervolgtraject dat onder andere bestaat uit de multidisciplinaire behandeling van incontinentie. Verder hebben wij uitstekende genetische diagnostiek van deze aandoeningen. Zodra de kinderen met aangeboren darmafwijkingen volwassen worden, hebben zij zorg voor volwassenen nodig. Een deel van de volwassen patiënten krijgt deze zorg van ons. Een ander deel van de patiënten dragen we zorgvuldig over naar andere zorgverleners.
 

Spreekuren

Voor kinderen met een anorectale malformatie, de Ziekte van Hirschsprung of andere aangeboren darmaandoeningen, zijn er spreekuren bij gespecialiseerde kinderchirurgen en bij de verpleegkundig specialist. lees meer

Spreekuren

Voor kinderen met een anorectale malformatie, de Ziekte van Hirschsprung of andere aangeboren darmaandoeningen, zijn er spreekuren bij gespecialiseerde kinderchirurgen (dr. Rassouli, dr. van der Steeg, prof. dr. de Blaauw) en bij de verpleegkundig specialist (Mariëtte van de Vorle).

Omdat veel patiënten een multidisciplinaire aandoening (aandoening waar meer specialisten voor nodig zijn) hebben, is er ook de mogelijkheid om een gezamenlijke afspraak te maken. Zo kan een gezamenlijke afspraak bij de verpleegkundige specialist, de kinderchirurg, de kinderarts, de kinderuroloog en/of de gynaecoloog gemaakt worden. Ook met andere specialisten, zoals de neuroloog en neurochirurg, kan een afspraak gemaakt worden.

Voor de continentie training is een speciaal intake spreekuur voor kinderen vanaf 3 jaar. Dit is een spreekuur met de kinderpsycholoog, de kinder- en bekkenbodem fysiotherapeut, kinderchirurg en de verpleegkundig specialist.
 

Transitie­spreekuur

Om de maand is er een vast spreekuur waarbij het kinderteam patiënten overdraagt aan het volwassenenteam. Patiënten onder behandeling bij het Radboudumc of ergens kunnen deelnemen. lees meer

Transitie­spreekuur

Het Radboudumc Expertisecentrum Aangeboren darmafwijkingen is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met een aangeboren colorectale aandoening, waaronder anorectale malformaties.

Om de maand is er een vast spreekuur waarbij het kinderteam (kinderchirurg, verpleegkundig specialist, aangevuld met andere specialisten als dat nodig is) patiënten overdraagt aan het volwassenenteam (chirurg voor volwassen en verpleegkundig specialist). Het transitiespreekuur is voor patiënten die bij het Radboudumc onder behandeling zijn, maar ook als uw kind ergens anders onder behandeling is, kunt u hem of haar aanmelden voor het spreekuur.

Vanaf 12 jaar bereiden we uw kind en u voor op de overgang. We gebruiken een Individueel Transitie Plan (ITP) dat uw kind, eventueel samen met u, thuis kan invullen ter voorbereiding op de afspraak in het ziekenhuis met de arts en/of verpleegkundig specialist.

De transitie is onderdeel van de follow-up spreekuren waarbij kinderen en later jongeren op vaste momenten in het leven worden uitgenodigd op het spreekuur bij onder andere de kinderchirurg (hoofdbehandelaar), verpleegkundig specialist, diëtist, kinderarts, psycholoog, fysiotherapeut, uroloog, neuroloog, cardioloog, revalidatiearts en/of gynaecoloog.

U kunt uw kind aanmelden voor het spreekuur via het Secretariaat kinderchirurgie:

Telefoon: 024 36 19761
E-mail: KinderchirurgieSecretariaat@radboudumc.nl
 

Colonplein

Colonplein is een digitaal platform voor kinderen en ouders van kinderen met een aandoening van de dikke darm en/of anus, voornamelijk een anorectale malformaties of de ziekte van Hirschsprung. lees meer

Colonplein

Colonplein is een digitaal platform voor kinderen en ouders van kinderen met een aandoening van de dikke darm en/of anus, voornamelijk een anorectale malformaties of de ziekte van Hirschsprung.  Colonplein bestaat uit een community waar patiënten, zorgverleners en overige betrokkenen in een beveiligde omgeving  kennis en ervaringen uitwisselen. Daarnaast kan iedere patiënt of ouder een platform rondom hem/haar zelf te vormen met de eigen specifieke en benodigde informatie en behandelplan. Ook kunnen patiënten hun zorgverlener (of meerdere) benaderen voor advies.
 
Aanmelden voor het platform kan door een mail te sturen naar het Secretariaat kinderchirurgie: KinderchirurgieSecretariaat@radboudumc.nl
 

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet