Expertisecentra Expertisecentra Erfelijke Metabole Ziekten Radboudumc Expertisecentrum voor Erfelijke metabole ziekten

Informatie voor zorgprofessionals

Bent u een zorgprofessional? Hier vindt u informatie van het Radboudumc Expertisecentrum voor Erfelijke metabole ziekten over de aanvraagprocedures voor diagnostiek, patiëntmateriaal en klinische richtlijnen voor het herkennen van een mitochondriële aandoening.

Clinical guidelines

Prof.dr. Jan smeitink en dr. Saskia Koene hebben een clinical guideline geschreven voor mitochondriële geneeskunde. naar de clinical guidline

Wat wilt u weten?


Praktische informatie

Hier vindt u informatie over de aanvraagprocedures voor diagnostiek, patiënttoewijzingen en het verzenden van patiëntmateriaal.
 • Aanvraag formulieren voor het laten doen van DNA- en enzym diagnostiek.

  lees meer


  Aanvragen diagnostiek

  Aanvraag DNA diagnostiek

  Aanvraag Enzymbepalingen


 • Verwijzing patiënt

  Verwijzersinformatie voor kinderen

  Per post/mail:
  Radboudumc
  Kindergeneeskunde afdeling Metabole Ziekten
  Huispostnummer 804
  Geert Grooteplein 10, 6525 GA Nijmegen

  Telefoon verpleegkundig spreekuur: (024) 361 44 13
  Telefoon afspraken: (024) 361 44 15
  Telefoon voor overleg over patienten: (024) 361 44 30
  E-mail: polispreekuur.kg@radboudumc.nl

  Spoedverwijzing kinderen naar de polikliniek
  U kunt bellen: (024) 361 44 30 vraag naar metabole kinderarts.

  Verwijzing naar Spoedeisende Hulp
  Tijdens kantooruren: (8.00 - 17.00 uur): bel (024) 361 44 30.
  Buiten kantooruren: (024) 361 11 11 en vragen naar de dienstdoende assistent kindergeneeskunde.

  Verwijzersinformatie voor volwassenen

  Via Zorgdomein
  U stuurt via Zorgdomein de verwijsbrief naar de Polikliniek Interne Geneeskunde. De patiënt ontvangt binnen zeven dagen een uitnodigingsbrief voor een afspraak.

  Per post
  U stuurt een verwijsbrief naar:

  Radboudumc
  Polikliniek Interne Geneeskunde
  Huispostnummer 433
  Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

  De patiënt ontvangt binnen zeven werkdagen schriftelijk een afspraak.

  Spoedverwijzing naar de polikliniek
  Als een patiënt binnen enkele dagen gezien moet worden kunt u bellen naar  024 - 361 65 03. De verwijsbrief kunt u via Zorgdomein sturen of meegeven aan de patiënt.

  Verwijzing naar Spoedeisende Hulp
  Tijdens kantooruren (8.00 - 17.00 uur): bel (024) 361 65 03 of (06) 55 10 24 20.
  Buiten kantooruren: (024) 361 11 11 en vragen naar de dienstdoend internist.


Klinische richtlijnen

Hoe herkent u een mitochondriële aandoening?
 • Herkennen van symptomen

  lees meer


  Stap 1

  Herkennen van symptomen


  1. Zenuwstelsel
  Ontwikkelingsachterstand / knik in ontwikkeling, epilepsie, dysautonomie, coördinatiestoornis,  hypotonie, dystonie, stroke-like episode, migraine, perifere neuropathie, neuropsychiatrische stoornis,  dementie
   
  2. Oren
  (sensorineurale) gehoorsverlies / doofheid
   
  3. Ogen
  Opticusatrofie, retinitis pigmentosa, cataract, blindheid, ophthalmoplegie, ptosis
   
  4. Hart
  Cardiomyopathie, geleidingsstoornis
   
  5. Lever
  Dysfunctie / falen
   
  6. Endocrien
  Hypoglykemie, diabetes mellitus, exocriene pancreas dysfunctie, (para)thyroid dysfunctie, ovariële dysfunctie
   
  7. Nieren
  Proximale tubulopathie, focale glomerulaire sclerose
   
  8. Maag-darmstelsel
  Motiliteitsstoornis, obstipatie, chronische diarree, episodisch braken
   
  9. Skeletspier
  Spierzwakte, inspanningsintolerantie, spierkrampen/pijn, myoclonieën

  Algemeen / Groei
  Failure to thrive, kleine lengte, lipomatosis, afwijkende schedelgroei

 • Stap 2

  Kwalificeren van symptomen

  Verdacht voor een mitochondriële aandoening:
   
  1 rood symptoom uit tabel 1 óf
  2 oranje symptomen uit tabel 1 óf
  als 3 of meer orgaansystemen benoemd in figuur 1 zijn betrokken óf
  familieanamnese met een patroon van maternale overerving
   

   
  * Geen Depakine (natriumvalproaat) starten voordat  mitochondriële ziekte is uitgesloten i.v.m. verhoogd risico op acuut leverfalen.

 • Stap 3

  Initiële diagnostiek

   

  Het stellen van de diagnose mitochondriële ziekte is moeilijk.  Verwijzing van patiёnten naar een gespecialiseerd centrum voor mitochondriёle ziekten is van groot belang.
   
  Door ervaren artsen zal de diagnose gesteld worden op basis van een combinatie van symptomen, aanvullend onderzoek (laboratoriumuitslagen, beeldvorming, neurofysiologie),  analyse van een spierbiopt en /of DNA diagnostiek.

 • Revalidatie bij mitochondriële aandoeningen

  Er bestaat op dit moment nog geen behandeling met medicijnen voor patiënten met een mitochondriële aandoening. De behandeling is dus met name gericht op het omgaan met de aandoening. Bijvoorbeeld door een balans te vinden tussen belasting en belastbaarheid, te zorgen voor een goede intake en te zorgen voor een optimale fysieke en mentale fitheid. Zowel de revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist als diëtist beschrijven de huidige stand van zaken met betrekking tot de revalidatiebehandeling.

IPMDS

Het RCMM heeft de International Paediatric Mitochondrial Disease Scale (IPMDS) ontwikkeld. lees meer (Engels)

Medicatie

Sommige geneesmiddelen zijn mogelijk schadelijk voor patiënten met een energie stofwisselingsziekte. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet