Expertisecentra Expertisecentra zeldzame aandoeningen Radboudumc Spierziekten Centrum

Over het centrum

In het Spierziekten Centrum Radboudumc worden jaarlijks 2.500 kinderen en volwassenen gezien met allerlei neuromusculaire problemen.

lees meer

Over het centrum

In het Spierziekten Centrum Radboudumc worden jaarlijks 2.500 kinderen en volwassenen gezien met allerlei neuromusculaire problemen. Er zijn 600 spierziekten. Wij zijn zowel in een aantal veel voorkomende als in een aantal minder bekende spierziekten gespecialiseerd.

Voor een aantal klachten en aandoeningen bieden we speciale diagnostiek- behandeltrajecten, waarbij op één dag de onderzoeken worden gedaan en een behandeladvies wordt gegeven. Voorbeelden zijn de spierziektenpoli (vrijdag), plexuspoli (woensdag), myotone dystrofie poli (woensdag), een transitiepoli voor onder andere Duchennepatiënten die van de kinderartsen overgaan naar volwassen specialisten) en de kinderpoli.
 

Contact met het centrum

Ingrid Molegraaf-van Oijen

Ingang Oost, route 943
(024) 361 66 00
contact

Intercollegiaal overleg

Baziel van Engelen

Voor intercollegiaal overleg over een urgente neuromusculaire vraag ( dag en nacht)
06-55487947 of 92879 ( intern)

Spierziekten­centrum voor kinderen

Het Spierziekten Centrum voor kinderen is onderdeel van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis. Wij zijn gespecialiseerd in de beoordeling en behandeling van kinderen met een spierziekte.

lees meer

Uw afspraak


Een afspraak maken

We zien nieuwe patiënten die zijn doorverwezen door de neuroloog, kinderarts, internist, reumatoloog, orthopeed, longarts, cardioloog, KNO-arts, revalidatiearts of huisarts.

lees meer

Een afspraak maken

We zien nieuwe patiënten die zijn doorverwezen door de neuroloog, kinderarts, internist, reumatoloog, orthopeed, longarts, cardioloog, KNO-arts, revalidatiearts of huisarts.

Doorverwijzing kan op de volgende manieren:
  • Een huisarts binnen de regio stuurt een verwijsbrief naar de polikliniek. De polikliniek beoordeelt de brief. Als uw huisarts de brief digitaal verstuurt via Zorgdomein, dan kunt u na drie werkdagen een afspraak maken tussen 11.00 uur en 12.00 uur via telefoonnummer (024) 365 56 55.
  • Een huisarts buiten de regio moet u eerst doorverwijzen naar een neuroloog binnen uw regio. Deze neuroloog kan u doorverwijzen naar het Radboudumc.
  • Een andere medisch specialist verwijst u door naar de neuroloog voor een consult.
De chef de policlinique beoordeelt de verwijzing. Hij zorgt ervoor dat u terecht kunt op het spreekuur van de neuroloog die de klacht het best kan onderzoeken. Hierna maken onze administratiemedewerkers een afspraak voor u. Deze afspraak sturen wij u toe. Hierbij ontvangt u de algemene folder en de Neurologie folder met daarin specifieke informatie over de polikliniek en de bereikbaarheid van het ziekenhuis.

Afspraak maken

Openingstijden: 8.15 – 17.00 uur
Telefonische bereikbaarheid: 8.30 tot 17.00 uur
Voor het maken en verzetten van afspraken kunt u ons het beste bellen tussen 9.00 en 12.00 uur

Wat neemt u mee?

Het is belangrijk dat u bij uw bezoek een aantal zaken meebrengt.

lees meer

Wat neemt u mee?

Wat neemt u mee bij het eerste bezoek?

  • Verzekeringsbewijs
Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren. Of uw behandeling volledig voor vergoeding in aanmerking komt, hangt af van uw verzekering. Kijk hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden na of informeer bij uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bent u voor de betreffende behandeling niet of onvoldoende verzekerd, dan kan het zijn dat u de rekening vooraf krijgt thuisgestuurd. Deze moet u dan vóór de behandeling betalen.
  • Legitimatiebewijs
In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).
  • Verwijskaart
U krijgt een verwijskaart van uw huisarts, tandarts of specialist. Neem deze mee. Een verwijskaart is één jaar geldig.
  • Medicijnenoverzicht
Als u medicijnen gebruikt, is het verstandig om hiervan een overzicht bij u te hebben. Dit overzicht kunt u eventueel opvragen bij uw apotheek.

Wat neemt u mee bij een vervolgbezoek?

Bij een vervolgbezoek aan de polikliniek hoeft u alleen de afspraakkaart mee te brengen. Wilt u zo vriendelijk zijn iedere wijziging door te geven bij de balie? Bijvoorbeeld verandering van persoonlijke gegevens, huisarts of verzekering.

Uw opname

Meestal legt u enkele poliklinische bezoeken af, voordat uw arts besluit over te gaan tot opname in het ziekenhuis. Uw verwijzend specialist plaatst u op een wachtlijst. De wachttijd is afhankelijk van de aard van uw aandoening.

lees meer

Uw behandelend arts

Het Radboudumc streeft ernaar dat een en dezelfde specialist u behandelt. Dit is niet altijd haalbaar, omdat alle specialisten op de polikliniek én in de kliniek werken.

lees meer

Uw behandelend arts

Het Radboudumc streeft ernaar dat een en dezelfde specialist u behandelt. Dit is niet altijd haalbaar, omdat alle specialisten op de polikliniek én in de kliniek werken. Bovendien werken de arts-assistenten tijdens hun opleiding op verschillende afdelingen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u in de loop van de behandeling een andere specialist krijgt toegewezen.

Poliklinische dagopname spierziekten

Door de combinatie van uw klachten en de reisafstand kunt u in aanmerking komen voor een dagopname. Tijdens deze dag combineren we het eerste consult direct met aanvullende onderzoeken.

lees meer

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet