Orphacodes aandoeningen

Orphanet is een internationaal erkend classificatiesysteem voor zeldzame aandoeningen. Elke zeldzame aandoeningen in de Orphanet database heeft een uniek identificatienummer. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum:

Op de Orphanet website staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties.


Over het expertisecentrum

U kunt bij ons Schisisteam terecht als uw kind geboren is met een spleet van de lip of van de kaak en het gehemelte.

lees meer

Over het expertisecentrum

Is uw kind met een spleet van de lip en/of een spleet van de kaak en het gehemelte (schisis) geboren? Dan kunt u voor behandeling terecht in het Radboudumc Expertisecentrum voor Schisis. Hier behandelen en begeleiden we kinderen met een schisis vanaf hun geboorte tot aan volwassen leeftijd.

Een team van kinderartsen, schisisverpleegkundigen, plastisch chirurgen, orthodontisten, foniaters, logopedisten, Mond-, Kaak- & Aangezichtschirurgen, klinisch genetici, tandartsen en neurochirurgen stemt de behandelingen goed op elkaar af.


Contact

Secretariaat
(024) 361 69 19
contactformulier

Waarom naar het Radboudumc?

Bij het Expertisecentrum voor Schisis van het Radboudumc staat de eigenheid van elk kind voorop. Met ons multidisciplinaire team streven we naar persoonsgerichte zorg in alle fases van de behandeling.

Academische Alliantie Schisiszorg Samenwerking MUMC+

Het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis werkt voor kinderen met een schisis samen met het Maastricht UMC+. Het kan zijn dat u een enkele keer een afspraak in Maastricht heeft, maar de meeste zorg vindt hier in Nijmegen plaats.

lees meer

Masterkoekies kookboek

Het schisisteam heeft een kookboek gemaakt voor kinderen met schisis. Vol met lekkere recepten, handige weetjes en leuke tips! Voor direct na de kaakoperatie, maar ook lekker voor daarna. lees meer

Masterkoekies kookboek

Het schisisteam heeft het Masterkoekies kookboek gemaakt voor kinderen met schisis. Dit kookboek is gevuld met een heleboel leuke, handige en vooral lekkere recepten die kinderen makkelijk zelf kunnen maken (met soms een beetje hulp van je ouders of verzorgers).

Masterkoekies is begonnen als een project van studenten aan de Hogeschool voor Voeding en Diëtiek. Zij hebben kinderen (en hun ouders) die een kaakoperatie (BIG) voor hun schisis moesten ondergaan als ‘buddy’ gevolgd. Na een BIG-operatie moeten kinderen 6 weken lang zachte voeding eten. Uit het onderzoek bleek dat het voor kinderen en ouders best lastig is om geschikte gerechten te vinden om na deze operatie te eten.

Het schisisteam heeft daarom allerlei recepten verzameld die goed passen in de voedingsvoorschriften voor kinderen die deze operatie hebben ondergaan. Maar ook alle broertjes en zusjes kunnen heerlijk genieten van deze recepten. Ze zijn niet alleen lekker, maar ook een leuke afleiding om zelf te maken!


Europees referentie­netwerk


Omgaan met een zeldzame aandoening bij kinderen

De impact en behoeften bij zeldzame aandoeningen zijn anders dan bij ziektes die vaker voorkomen. Waar krijgen u, uw kind en uw gezin mee te maken en wat kunt u doen?

lees meer

Aandoening en behandelingen


Orphacodes aandoeningen

Op Orphanet staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum.

bekijk aandoeningen

Schisis

Schisis is een aangeboren afwijking in het gezicht: een spleet in de bovenlip, bovenkaak en/of het gehemelte.

lees meer

Behandelingen

We passen diverse behandelingen toe binnen ons expertisecentrum.

lees meer

Uw afspraak


Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: F
Verdieping: 0
Route: 785

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw F, Verdieping 0 en volg route 785

Schisisteam online

 • De schisischirurgen van ons team voeren een aantal controles na operaties uit via Zaurus, een online beeldbel programma.

  lees meer


  Beeldbellen

  De schisischirurgen van ons team voeren een aantal controles na operaties uit via Zaurus, een online beeldbel programma. Dit is vergelijkbaar met Skype, echter in een beveiligde omgeving. Uiteraard zien we u graag in het ziekenhuis wanneer dat nodig is, maar in een aantal gevallen is het voor u praktischer en net zo goed om via de tablet of computer contact met ons te maken. Vraag gerust naar de mogelijkheden.


 • Community

  Het schisisteam heeft een patiënten- en oudercommunity. Op deze beveiligde community kunt u in contact komen met andere patiënten en ouders, ervaringen met elkaar delen en ook nieuwsberichten en informatie lezen van ons team. Tevens kunt u vragen stellen aan het team.

  Alleen ouders, patiënten en medewerkers van het schisisteam van het Radboudumc hebben toegang tot deze community. Wilt u zich graag aanmelden, stuur dan even een mail naar schisis.mka@radboudumc.nl.

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs


Extra onderzoek ICHOM

Naast de standaard bezoeken vinden er op sommige leeftijden enkele extra onderzoeken plaats. lees meer

Extra onderzoek ICHOM

Naast de standaard bezoeken vinden er op sommige leeftijden enkele extra onderzoeken plaats: bijvoorbeeld het maken van foto’s en/of gebitsmodellen, een screening van de spraakontwikkeling, een gehoortest en vragenlijsten. 

Onder de naam ICHOM worden in allerlei landen gegevens verzameld om de behandelresultaten wereldwijd te kunnen vergelijken. ICHOM staat voor International Consortium for Health Outcome Measurements.


 • Vanaf de leeftijd van 9 jaar vragen we u om samen met uw kind vragenlijsten in te vullen. Deze vragen gaan over hoe het met uw kind gaat. De vragenlijsten worden internationaal gebruikt rondom schisis. 

  U krijgt enkele weken vóór de afspraak een e-mail met een link naar de vragenlijsten. We vragen u deze in te vullen voor de afspraak. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten. De specialisten van het schisisteam kunnen de antwoorden inzien. Het kan hen een goede indruk geven van hoe het met uw kind gaat. Het maakt het voor de specialisten ook gemakkelijker om tijdens het schisisteamconsult aan te sluiten op actuele vragen die u heeft. De vragenlijsten kunnen tijdens het spreekuur met u besproken worden. Mocht u dat niet prettig vinden, dan kunt u dat uiteraard vooraf aangeven. Voor de laatste afspraak bij het Schisisteam (als uw kind 22 jaar is), ontvangt hij of zij zelf het verzoek om de vragenlijsten in te vullen.

  De vragenlijsten staan in de ‘Zorgmonitor Schisis’. Dit is een zeer goed beveiligd systeem. De persoonsgegevens en de vragenlijsten in de Zorgmonitor zijn beschermd. Alleen zorgverleners die uw kind behandelen, kunnen de antwoorden bekijken.


AGORA data- en biobank

Met de AGORA data- en biobank doen we onderzoek naar aangeboren aandoeningen. We hopen in de toekomst bepaalde aandoeningen te voorkomen, beter te behandelen of het verloop beter te kunnen voorspellen. Met uw hulp kunnen we de databank uitbreiden en meer onderzoek starten. lees meer

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet