Toelatings­eisen

Om deel te aan module 2 gelden een aantal criteria:

 • Module 1 hebben afgerond.
 • Een geaccrediteerde, vergelijkbare basis module hebben afgerond.
 • Een dagelijkse meditatie beoefening.
 • Ervaring met stilteretraites is wenselijk.
 • WO doctoraal, WO master of HBO-diploma met academisch denk- en werkniveau.
 • Werken in een beroepspraktijk waarin mindfulness toegepast kan worden (bij voorkeur gezondheidszorg en onderwijs)

Er zal een toelatingsgesprek plaatsvinden waarna definitieve deelname al dan niet wordt bevestigd.


Over module 2

Module 2 sluit aan op module 1. Wij richten ons hier op deelnemers die mindfulness kunnen integreren binnen hun beroepspraktijk waarbij we denken aan de gezondheidszorg en het onderwijs. Voorafgaand aan de definitieve plaatsing module 2 vindt een toelatingsgesprek plaats.  Deze module is tevens toegankelijk voor deelnemers die elders een geaccrediteerd, vergelijkbaar traject hebben gevolgd.

lees meer

Over module 2

Module 2 kenmerkt zich als volgt:

 • Een gedegen mindfulnessopleiding waarbij u uw basisvaardigheden als trainer verdiept om op competente wijze groepen te begeleiden.
 • Een academische opleiding vanuit een grondige theoretische achtergrond waarbij u relevante en actuele kennis opdoet omtrent wetenschappelijk onderzoek.
 • Uitgebreide aandacht voor de boeddhistische grondslagen van mindfulness door gerenommeerde gastdocenten.
 • Toegang tot een netwerk van professionals dat zich toelegt op het inzetten, evalueren en verder ontwikkelen van mindfulness in de verschillende toepassingsgebieden.
 • De opleiding is onderdeel van het nationaal expertisecentrum voor toepassing en wetenschappelijke evaluatie van mindfulness-based interventies. Nieuwe academische kennis en praktijkinzichten worden direct aangeboden en gedeeld.
 • Module 2 omvat een stage periode waarin de deelnemers zelfstandig een training geven. Daarop wordt gedurende de lesdagen intervisie en supervisie aangeboden.

Module 2 sluit aan op module 1. Wij richten ons hier op deelnemers die mindfulness kunnen integreren binnen hun beroepspraktijk waarbij we denken aan de gezondheidszorg en het onderwijs. Voorafgaand aan de definitieve plaatsing module 2 vindt een toelatingsgesprek plaats.  Deze module is tevens toegankelijk voor deelnemers die elders een geaccrediteerd, vergelijkbaar traject hebben gevolgd.


Structuur

Module 2 bestaat uit 16 opleidingsdagen van 09.30 – 17.00 uur.

lees meer

Structuur

Module 2 bestaat uit 16 opleidingsdagen van 09.30 – 17.00 uur. Om de persoonlijke aandacht te garanderen wordt de groep altijd begeleid door twee docenten, van wie één vaste hoofddocent die de kwaliteit en het leerklimaat bewaakt en vaste contactpersoon is voor de deelnemers. Mogelijk zullen er een aantal lesdagen online plaatsvinden.

In deze module staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Verdieping van MBSR/MBCT-training middels oefenen met de inquiry en verdieping van de kennis over de curricula van de MBSR/MBCT.
 • Boeddhistische en cognitieve psychologie. Combineren van kennis van Westerse en Oosterse modellen; de achtergrondgebieden van mindfulness worden uitgebreid toegelicht.
 • Mindful Communiceren / Insight Dialogue.
 • Inquiry
 • Screening
 • Yoga
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Toepassingsgebieden zoals mindfulness in de gezondheidzorg.
 • Mindfulness en Compassie.
 • Stage waarin u zelf een volledige training begeleidt. Intervisie en supervisie vindt plaats tijdens de lesdagen. Tijdens deze bijeenkomsten verdiept u uw trainerscompetenties op diverse dimensies zoals groepsdynamiek, belichaming van mindfulness, geven van de oefeningen, verdieping van inquiry en het creëren van een leerklimaat voor deelnemers.
 • Mindful Leadership.

Voor enkele deelnemers die in de toekomst MBCT gaan geven kan de mogelijkheid er zijn tot het lopen van stage binnen het Radboudumc Expertisecentrum voor Mindfulness.


Doelgroep

Professionals in de gezondheidszorg zoals psychologen, cognitief gedragstherapeuten, psychiaters, POH-GGZ, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, vaktherapeuten, SPV-ers, professionals in het management, het onderwijs en de welzijnssector, zoals leidinggevenden, docenten en hulpverleners.


Data, kosten en accreditatie

De lesdagen vinden plaats op vrijdag, incidenteel op donderdag, van 09.30 tot 17.00 uur.

lees meer

Data, kosten en accreditatie

Data

De lesdagen vinden plaats op vrijdag, incidenteel op donderdag, van 09.30 tot 17.00 uur.

Start vrijdag 8 november 2024 (klik hier voor de data)

Kosten

De kosten voor module 2 bedragen € 3.690,- (dit is inclusief supervisie/intervisie)

De totale opleiding tot mindfulnesstrainer bedraagt; € 5.430,- (module 1 en module 2)

Accreditatie

Module 2, start 3 november 2023 is geaccrediteerd door: NIP-ELP (144 punten) en de NVvP (40 punten) en het Register Mindfulness. Accreditatie voor start november 2024 wordt aangevraagd bij NIP ELP, NVvP, POH-GGZ en SKVG.


Toelatings­eisen

Om deel te nemen aan module 2 gelden verschillende criteria.

lees meer

Aanmeld­procedure

Aanmelden voor module 2 kan door middel van het invullen van het formulier bovenaan op deze pagina en het toesturen van uw curriculum vitae (met foto) met motivatie aan Ramona.vanStuyvenberg-Monfils@radboudumc.nl.

lees meer

Aanmeld­procedure

Aanmelden voor module 2 kan door middel van het invullen van het formulier bovenaan op deze pagina en het toesturen van uw curriculum vitae (met foto) met motivatie aan Ramona.vanStuyvenberg-Monfils@radboudumc.nl.

Na ontvangst van deze informatie wordt u op grond van de inhoud al dan niet uitgenodigd voor een toelatingsgesprek. Na dit gesprek laten we u weten of u definitief bent toegelaten tot de vervolgopleiding. De plaatsing in de opleiding is op basis van toepassingsmogelijkheden in het werkveld.

Curriculum vitae en motivatie

In het curriculum vitae zien we naast uw persoonlijke gegevens en informatie over gevolgde opleiding(en) en werkervaring graag het volgende aan bod komen:

 1. CV met persoonlijke gegevens, foto, gevolgde opleiding(en) en werkervaring
 2. Uw ervaring met mindfulness (waar heeft u een MBSR of MBCT gevolgd, bij welke trainer?) en/of andere meditatievormen.
 3. Persoonlijke ervaring met psychische klachten en genoten hulpverlening/behandeling; 
 4. Uw ervaring met groepen (bijvoorbeeld groepstherapie of lesgeven);
 5. Motivatie om module 2 te volgen;
 6. Op welke wijze denkt u de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen?

Contact

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan gerust contact op met Ramona van Stuyvenberg-Monfils.

lees meer

Contact

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan gerust contact op met Ramona van Stuyvenberg-Monfils.

E-mail: Ramona.vanStuyvenberg-Monfils@radboudumc.nl
Telefoon: 024-3668456

Adres

Radboudumc Expertisecentrum voor Mindfulness
Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Leslocatie

Het Radboudumc Centrum voor Mindfulness beschikt over een eigen trainingsruimte en materiaal, waaronder matten, kussentjes en bankjes.Algemene voorwaarden en klachten­procedure

Bekijk de algemene voorwaarden voor de opleiding.

Heeft u een klacht over de opleiding? Klik hier voor de klachtenprocedure.

 • Medewerkers
 • Intranet