Parkinson Op Maat De Novo Op zoek naar de gouden graadmeter

Met Parkinson Op Maat De Novo zijn we op zoek naar de gouden graadmeter voor de ziekte van Parkinson. Om parkinson in de toekomst op een betrouwbare en objectieve manier te kunnen meten en zo beter onderzoek te kunnen doen. Op deze pagina leest u meer informatie.

Benodigde deelnemers bereikt Aanmelden niet meer mogelijk

Het aantal benodigde deelnemers is gestart met het Parkinson Op Maat De NOVO - onderzoek. Dat betekent dat u zich voor dit onderzoek niet meer kunt aanmelden. Voor diverse andere onderzoeken zijn we nog wel op zoek naar deelnemers. Meld u vrijblijvend aan en wij nemen binnenkort contact met u op voor een oriënterend gesprek naar de mogelijkheden.

aanmelden

Doel van de studie

Om goed onderzoek naar de ziekte van Parkinson te kunnen doen, is het belangrijk om parkinson betrouwbaar te kunnen meten. De huidige manier van meten schiet tekort. Parkinson Op Maat De Novo heeft als doel hier verandering in te brengen.

lees meer

Doel van de studie

Er wordt wereldwijd veel onderzoek gedaan op het gebied van parkinson. Om goed onderzoek te kunnen doen, is het belangrijk om een goede graadmeter te hebben die (veranderingen in de) de ziekte van Parkinson betrouwbaar kan meten.

Tot nu toe wordt parkinson meestal op één moment gemeten door een neuroloog of onderzoeker. Hiervoor worden testen in de spreekkamer gebruikt. Uit recent onderzoek blijkt dat deze manier van meten niet betrouwbaar genoeg is. Dit komt deels doordat het een momentopname is en deels doordat iedere neuroloog of onderzoeker het anders kan beoordelen. Met andere woorden: de meting is subjectief. Hiernaast blijkt dat mensen met parkinson in het ziekenhuis extra hun best doen, waardoor dit mogelijk geen goed beeld geeft van hoe het thuis gaat.

Om dit probleem op te lossen en goed onderzoek naar parkinson te kunnen doen, is het belangrijk om het verloop van de ziekte over een langere periode te meten met een betrouwbaar en objectief instrument. Parkinson Op Maat De Novo wil hier een cruciale bijdrage aan leveren door en nieuwe objectieve graadmeter te ontwikkelen. Dit soort graadmeters worden ook wel (digitale) biomarkers genoemd.

Subjectief: door een persoon beoordeeld, dit kan per persoon verschillen.

Objectief: feitelijk, bijvoorbeeld door een onderzoekshorloge gemeten.


Wat houdt de studie in?

We verwachten dat we met behulp van een onderzoekshorloge beter in staat zijn om kleine veranderingen in het verloop van de ziekte nauwkeurig te meten. Deze manier van meten, kan de nieuwe graadmeter voor parkinson worden. lees meer

Wat houdt de studie in?

We verwachten dat we met behulp van een onderzoekshorloge beter in staat zijn om kleine veranderingen in het verloop van de ziekte nauwkeurig te meten. Het onderzoekshorloge kan bijvoorbeeld 24 uur per dag objectief de bewegingen en lichaamsfuncties van mensen met parkinson in hun thuissituatie registreren. Dit is mogelijk betrouwbaarder dan de testen die neurologen en onderzoekers nu gebruiken om de ziekte te meten. Deze manier van meten, kan een nieuwe graadmeter voor parkinson worden.

We willen een nieuwe graadmeter ontwikkelen door een grote groep mensen die nog geen parkinsonmedicatie gebruikt twee jaar lang te volgen terwijl ze het onderzoekshorloge dragen. De ziekte is bij deze mensen nog niet beïnvloed door parkinsonmedicatie, waardoor de verzamelde onderzoeksgegevens het natuurlijke verloop van de ziekte van Parkinson laten zien.

Beweeg­opdrachten

Hier leest u meer informatie over de beweegopdrachten op uw onderzoekshorloge. lees meer

Hoe ziet meedoen eruit?

Als u meedoet aan Parkinson Op Maat De Novo, dan komt u in 2 jaar tijd 3 keer naar het Radboudumc in Nijmegen voor verschillende metingen. Daarnaast vult u thuis vragenlijsten in en draagt u dagelijks een onderzoeks-horloge. Hiermee voert u wekelijks beweegopdrachten uit. lees meer

Hoe ziet meedoen eruit?

Als u meedoet aan Parkinson Op Maat De Novo, dan komt u in 2 jaar tijd 3 keer naar het Radboudumc voor verschillende metingen. Daarnaast vult u thuis vragenlijsten in en draagt u dagelijks een onderzoekshorloge.

Metingen bij u thuis
Aan het begin van de studie ontvangt u een onderzoekshorloge in bruikleen (vervaardigd door Verily Life Sciences) dat u 2 jaar lang draagt. Het meet continu o.a. uw lichaamsbewegingen, hartslag, huidtemperatuur en de luchtvochtigheid. Ook vragen wij u om thuis één keer per week een aantal eenvoudige beweegopdrachten te doen met het horloge. Gedurende de 2 jaar die de studie duurt, vult u thuis 3 keer vragenlijsten in. Oftewel:
  • Onderzoekshorloge dragen - Gedurende 2 jaar
  • Beweegopdrachten horloge - Één keer per week
  • Vragenlijsten - 3 keer in 2 jaar

Metingen in het Radboudumc
In het ziekenhuis beoordelen we met verschillende testen uw parkinsonsymptomen. Hiernaast nemen we bloed af, meten we uw bloeddruk en maken we een hartfilmpje. Oftewel:

  • Testen om parkinson te beoordelen - 3 keer in 2 jaar
  • Afname bloed en bloeddrukmeting - 3 keer in 2 jaar
  • Hartfilmpje - 3 keer in 2 jaar

Informatieve video's meetdag

Bekijk hoe een bezoek aan het Radboudumc eruitziet. lees meer

Wat wij u bieden

Uiteraard maken wij uw deelname aan het onderzoek zo comfortabel mogelijk. Dit doen we bijvoorbeeld door u voorafgaand aan de metingen in het Radboudumc een hotel-overnachting aan te bieden in Nijmegen. Ook vergoeden we uw reiskosten.

lees meer

Wat wij u bieden

Uiteraard maken wij uw deelname aan het onderzoek zo comfortabel mogelijk. Dit doen we bijvoorbeeld door u voorafgaand aan de metingen in het Radboudumc een hotelovernachting aan te bieden in Nijmegen. Ook vergoeden we uw reiskosten.

Informatievoorziening
Voor iedereen die meer wil weten over parkinson, hebben we de Parkinson Vraagbaak opgericht. Via dit online platform kunt u als deelnemer (anoniem) uw vragen over de ziekte van Parkinson indienen. Deze vragen worden in korte video’s beantwoord door experts of mensen met parkinson. Ga voor meer informatie naar: www.parkinsonopmaat.nl/vraagbaak.

Hiernaast houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via een maandelijkse nieuwsbrief en organiseren wij een jaarlijks evenement voor deelnemers waar de laatste ontwikkelingen op het gebied van parkinson worden gedeeld. Ook is er een helpdesk beschikbaar om uw vragen over uw deelname aan Parkinson Op Maat De Novo te beantwoorden.


Bescherming van uw gegevens

De bescherming van uw privacy is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. We bewaren alle verzamelde gegevens op een veilige manier en gebruiken deze uitsluitend voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson. lees meer

Bescherming van uw gegevens

De bescherming van uw privacy is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. We bewaren alle verzamelde gegevens op een veilige manier en gebruiken deze uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

We nemen uitgebreide veiligheidsmaatregelen die volledig voldoen aan de Algemene Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit doen we door op juridisch vlak heldere afspraken te maken waarbij de deelnemer centraal staat. Ook op technisch vlak treffen we veiligheidsmaatregelen, door gegevens versleuteld en onder een pseudoniem (schuilnaam) op te slaan, zodat ze niet te herleiden zijn naar u als persoon.

Samenwerkings­partners

Parkinson Op Maat De Novo is een samenwerking van het Radboudumc, Verily Life Sciences en UCB (Union Chimique Belge). lees meer

Samenwerkings­partners

Parkinson Op Maat
In 2017 startte het Radboudumc, in samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Verily Life Sciences, met de Parkinson Op Maat-studie. Dit is een grootschalig onderzoek naar het ontstaan en verloop van de ziekte van Parkinson. Door een grote groep mensen met parkinson twee jaar lang uitgebreid te volgen, willen we nieuwe kennis opdoen en een basis leggen voor persoonsgerichte behandelingen.

Parkinson Op Maat De Novo
Door het succes van de Parkinson Op Maat-studie is een samenwerking ontstaan tussen het Radboudumc en het farmaceutische bedrijf UCB (Union Chimique Belge). Deze samenwerking heeft geleid tot een nieuw onderzoek: Parkinson Op Maat De Novo. Deze studie verschilt van de Parkinson Op Maat-studie doordat de focus ligt op het verzamelen van onderzoeksgegevens van mensen met parkinson die nog geen parkinsonmedicatie* gebruiken. De onderzoeksgegevens worden gebruikt voor de ontwikkeling van een nieuwe graadmeter om de ziekte van Parkinson op een betrouwbare en objectieve manier te meten.

Meer informatie
Voor meer informatie over de samenwerkingspartners verwijzen wij u naar de websites van de organisaties:

Folder

Bekijk hier de folder van Parkinson Op Maat De Novo lees meer

Folder

Klik hier om naar de folder van Parkinson Op Maat De Novo te gaan

Is deze folder voor u moeilijk leesbaar? Klik hier om de tekst van de folder te lezen in een groter lettertype en met zwarte letters op een witte achtergrond. 
  • Medewerkers
  • Intranet