Over YEP

Bij YEP (Young & Parkinson) begrijpen we dat Parkinson op jonge leeftijd een heel andere impact op je leven heeft dan wanneer de diagnose op latere leeftijd gesteld wordt. Dit vraagt om informatie en oplossingen die passend zijn bij jouw situatie.

lees meer

Over YEP

Je staat volop in het leven, bouwt aan je carrière, je studeert of maakt plannen voor huwelijk en gezinsvorming. Of je hebt te maken met opgroeiende kinderen in de puberteit. En dan krijg je de Ziekte van Parkinson. Hoe ga je verder en hoe geef je je leven vorm na deze diagnose?

Bij YEP (Young & Parkinson) begrijpen we dat Parkinson op jonge leeftijd een heel andere impact op je leven heeft dan wanneer de diagnose op latere leeftijd gesteld wordt. Dit vraagt om informatie en oplossingen die passend zijn bij jouw situatie.

YEP heeft als doel het ontwikkelen van informatie en oplossingen voor jonge mensen met Parkinson en hun naasten. Dit doen we samen  met hen.

Je bent niet alleen

Veel jonge mensen met Parkinson zijn actief betrokken bij de gewenste zorg en ondersteuning voor zichzelf en hun naasten. Bij YEP benutten we die positieve drive en energie.
We luisteren actief naar de ervaringen en wensen van jonge mensen met Parkinson en hun directe omgeving. Samen ontwikkelen we oplossingen om het leven van henzelf en hun naasten te verbeteren. We nemen bijvoorbeeld nieuwe zorginitiatieven of doen voorstellen voor het aanpassen van de huidige zorg en ondersteuning. Jouw stem en behoeften staan hierin centraal. 

YEP heeft een breed netwerk waar mee wordt samengewerkt. Het netwerk vormt een gemeenschap waarin mensen met Parkinson, hun naasten, zorgverleners, onderzoekers en andere betrokkenen elkaar ontmoeten en kunnen samenwerken.


Contact Young & Parkinson

Interesse in YEP? Vul ons contactformulier in.

naar pagina

Onze droom

"Onze droom is om samen, met iedereen die wil bijdragen, een beweging in gang te zetten die duurzame verandering van zorg en ondersteuning voor de jonge persoon met Parkinson realiseert. Dichtbij huis als het kan, verder weg als het moet."


Onze droom


Parkinson op jonge leeftijd

Een diagnose op jongere leeftijd heeft een ander verloop en vraagt om andere keuzes:

  • levensfase-specifieke uitdagingen rondom bijvoorbeeld: werk, identiteit, gezinsleven, relaties, seksualiteit of vrije tijd
  • vrouwspecifieke vragen rondom bijvoorbeeld: zwangerschap, borstvoeding, menstruatiecyclus en menopauze
  • meer mensen die gedurende een langere periode betrokken zijn als mantelzorger, zoals partner en kind(eren)

Onze organisatie 

YEP’s organisatie bestaat uit een kernteam en een klankbordgroep.

lees meer

Onze organisatie 

YEP’s organisatie bestaat uit een kernteam en een klankbordgroep.  

Ons kernteam bestaat uit tien mensen, waaronder jonge mensen met Parkinson, een naaste en zorgprofessionals. Deze groep legt de basis voor YEP’s plannen en is het aanspreekpunt voor al onze activiteiten. Met een grote diversiteit in achtergronden en interesses brengt iedereen zijn eigen expertise en (inter)nationale netwerk in. 

YEP’s klankbordgroep bestaat uit ongeveer 20 mensen die al langere tijd actief betrokken zijn en structureel meedenken met YEP. De groep bestaat uit jonge mensen met Parkinson en naasten, zoals partners of kinderen van een jong persoon met Parkinson. De klankbordgroep komt samen om aan de hand van thema’s, ideeën te geven of ervaringen te delen. 

Ben jij een jonge persoon met Parkinson of voel je je betrokken bij hen, bijvoorbeeld omdat je partner, kind of andere directe naaste bent? Laat dan je contactgegevens achter via ons contactformulier

Je wordt dan uitgenodigd voor evenementen of activiteiten die YEP – al dan niet samen met anderen – organiseert. Daarnaast vorm je samen met de mensen uit de klankbordgroep het netwerk dat zich aan YEP heeft verbonden en waar we een beroep op doen wanneer een activiteit van YEP daarom vraagt. 


Landelijk platform

Het landelijke platform 'Jong en Parkinson' is door YEP in samenwerking met de Parkinson Vereniging opgezet. Klik op onderstaande button om naar het platform te gaan. 

naar de website

Onze partners

Wij kunnen dit niet alleen. Onze partners zijn onmisbaar om ons doel te bereiken.

Team YEP


Bart Post

Bart Post
neuroloog, initiatiefnemer YEP

"Door samenwerking met patiënten maken we de zorg passend voor de doelgroep. Zorginnovatie door en voor patiënten die op jonge leeftijd leven met de ziekte van Parkinson."

Willanka Kapelle

Willanka Kapelle
arts promovendus


Daniël Speelberg

Daniël Speelberg
arts promovendus

“Echt goede zorg leveren, begint met begrijpen van de persoon, de aandoening en het effect op elkaar. Ik zet me maximaal in voor meer begrip.”

Colin van der Heijden

Colin van der Heijden
medisch maatschappelijk werker

"De kwaliteit van relaties bepaalt mede hoe iemand de gevolgen van Parkinson hanteert, dit is dus onderdeel van gezondheid."

Lousanne Tangelder

fysiotherapeut, ondernemer en Parkinson bewustzijnscoach

"Kennis delen verbindt. Ik vind het belangrijk een brug te slaan tussen ziekenhuis, eerstelijnszorg en jonge mensen met Parkinson en hun naasten."

Annelien Oosterbaan

arts, onderzoeker en jonge vrouw met Parkinson

"Mijn missie is het uitbreiden van kennis, het innoveren van de zorg en het op de kaart zetten van de (jonge) vrouw met Parkinson. Want #EvaisgeenAdam”

Gerben Kestens

jong persoon met Parkinson

"Graag wil ik (jonge) mensen na de diagnose Parkinson mijn positieve kijk op het leven en mijn gezonde dosis humor meegeven."

Xander van Ruissen

jong persoon met Parkinson

"YEP is bij uitstek het middel om invulling te geven aan vragen en onzekerheid na de diagnose “u heeft Parkinson!”

Jet Lucassen

Jet Lucassen
partner van persoon met Parkinson , coördinator mantelzorggroepen & Parkinson Cafe

"Met enthousiasme en oprechte interesse knoop ik persoonlijke en professionele relaties aan elkaar om kennis te delen en contacten tot stand te brengen voor mensen met Parkinson en hun naasten."

Marit Polman

Marit Polman
coördinator

"Samenwerken met fijne mensen om mooie doelen te bereiken; waar jij als jong persoon met Parkinson of naaste profijt van hebt. Daar word ik blij van."
  • Medewerkers
  • Intranet