Radboudumc Expertise­centrum Q-koorts Expertisecentrum


Over het expertise­centrum

Het Radboudumc behandelt sinds 2008 patiënten met (gecompliceerde) Q-koorts. Inmiddels hebben we veel kennis verworven op het gebied van Q-koorts.

lees meer

Over het expertise­centrum

Het Radboudumc behandelt sinds 2008 patiënten met (gecompliceerde) Q-koorts. Inmiddels hebben we veel kennis verworven op het gebied van Q-koorts. Binnen het Radboudumc Q-koorts Expertisecentrum richten we ons hoofdzakelijk op de volgende patiënten: 

 • patiënten met (gecompliceerd verlopende) acute Q-koorts;
 • patiënten met chronische Q-koorts;
 • patiënten met een verhoogde kans op het ontwikkelen van chronische Q-koorts; 
 • zwangere vrouwen  met Q-koorts;
 • patiënten met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). 

Als u een verwijzing naar het Radboud Q-koorts Expertisecentrum krijgt, kunt u binnen twee weken terecht op onze polikliniek.  Contact met het expertise­centrum

Afdeling Radboud Q-koorts Expertisecentrum
Bezoekadres   Het Radboud Q-koorts Expertisecentrum behandelt patiënten op de Polikliniek Infectieziekten en de Polikliniek Verloskunde.
Radboudumc
Ingang Centraal
Geert Grooteplein 8-10, 6525 GA Nijmegen
Route 433 (Polikliniek Infectieziekten)
Route 782 (Polikliniek Verloskunde)
Postadres Radboudumc
  Huispost 433
  Radboud Q-koorts Expertisecentrum
  Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
Telefoon      (024) 361 65 03 (Overleglijn huisartsen en specialisten)
        (024) 361 65 04 (Polikliniek Infectieziekten)  
  (024) 361 65 19 (Fax)
  (024) 361 47 88 (Polikliniek Verloskunde)
  (024) 361 94 56 (Fax)

Samenwerkende afdelingen

Het Radboud Q-koorts Expertisecentrum is een samenwerkingsverband van de afdelingen:

 • Interne Geneeskunde
 • Gynaecologie/Verloskunde
 • Cardiologie
 • Vaatchirurgie
 • Cardiothoracale chirurgie
 • Longziekten
 • Kindergeneeskunde
 • Nijmeegs Kenniscentrum voor Chronische Vermoeidheid

Qure-studie

De sectie Infectieziekten van de afdeling Interne Geneeskunde startte in 2011 met de Qure-studie, een onderzoek naar de beste behandeling van het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS).

lees meer

Wetenschap

Het Radboud Q-koorts Expertisecentrum verricht onderzoek op verschillende gebieden binnen de sectie Infectieziekten.

lees meer

Wetenschap

Het Radboud Q-koorts Expertisecentrum hoort tot de sectie Infectiezieken van afdeling Interne Geneeskunde. Het expertisecenrum verricht onderzoek naar:
 • De afweer tegen Q-koorts: Waarom worden sommige mensen wel en anderen niet (ernstig) ziek na besmetting? En welke patiënten ontwikkelen chronische Q-koorts?
 • Diagnostiek van chronische Q-koorts: Kunnen we betere, gevoeligere en specifiekere tests ontwikkelen waarmee we de diagnose chronische Q-koorts kunnen stellen?
 • Management van chronische Q-koorts: Onderzoek naar de optimale behandeling; welke antibiotica, heeft immunotherapie zin, hoe lang moeten we behandelen?
 • Antibiotische behandeling van acute Q-koorts: welke antibiotica hebben de grootste activiteit op de plaats van infectie en wat is de beste behandeling voor acute Q-koorts?
 • Het ontstaan van het Q-koortsvermoeidheidssyndroom: welke klinische, immunologische en psychologische factoren kunnen het ontstaan van het Q-koortsvermoeidheidssyndroom voorspellen? Speelt het blijvend aanwezig zijn van de Q-koorts verwekker hierbij een rol? 
 • Behandeling van het Q-koortsvermoeidheidssyndroom: wat is de beste behandeling voor patiënten met een Q-koortsvermoeidheidssyndroom (Qure-studie)?

Onze partners

Het Radboud Expertisecentrum Q-koorts werkt samen met ziekenhuizen in de regio.

inloggen