Ons wetenschappelijk onderzoek naar pijn

Ongeveer één op de vijf Nederlanders heeft chronische pijn. Daarom doet het Radboudumc onderzoek naar pijn. Dit onderzoek vindt plaats binnen de onderzoeksinstituten Radboud Institute for Molecular Life Sciences, Radboud Institute for Health Sciences en Donders Center for Medical Neuroscience.

Waarom onderzoek naar pijn?

Ongeveer één of de vijf Nederlanders heeft matige tot ernstige chronische pijn. In vergelijking met andere chronische aandoeningen komt chronische pijn daarmee vaak voor.

Lees meer

Waarom onderzoek naar pijn?

Ongeveer één of de vijf Nederlanders heeft matige tot ernstige chronische pijn. In vergelijking met andere chronische aandoeningen komt chronische pijn daarmee vaak voor. Ook in het ziekenhuis lijden veel mensen aan pijn. Bijna tweederde van de patiënten in het ziekenhuis heeft matige tot ernstige pijn. Bij 40 tot 75 procent van de patiënten komt matige tot ernstige pijn voor na een operatie. Pijn heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. Het is dus belangrijk om het te behandelen. De behandelingen die op dit moment beschikbaar zijn, worden vaak nog als inadequaat ervaren door patiënten. De ene persoon is gevoeliger voor pijn dan de andere en lang niet alle pijn kan tot op heden verklaard worden. Om het mechanisme achter pijn beter te snappen en om betere behandelingen te ontwikkelen doet het Radboudumc onderzoek.

Oorzaken van pijn

Ons hele lichaam bevat pijnreceptoren. Dit zijn uiteinden van zenuwbanen die door verschillende factoren geprikkeld kunnen worden. Als weefsel beschadigd is komen er verschillende stoffen vrij die de pijnreceptoren direct of indirect prikkelen. De pijnreceptoren sturen het signaal via de zenuwbaan door naar het ruggenmerg en de hersenen. De hersenen verwerken dit signaal en bepalen, afhankelijk van de situatie en emoties, of pijn bewust gevoeld wordt.  Pijn is dus afhankelijk van zowel factoren in het lichaam als factoren daarbuiten. Op dit moment is er nog maar weinig bekend over het precieze mechanisme van pijn. Door onderzoek te doen naar dit mechanisme, kunnen er aanknopingspunten gevonden worden voor nieuwe behandelingen.

 


Onderzoek binnen het Radboudumc

Het Radboudumc doet onderzoek naar pijn van molecuul tot mens tot populatie. Op moleculair niveau worden de mechanismen achter pijn onderzocht. Op het niveau van de mens worden behandelingen en de communicatie tussen artsen en patiënten onderzocht.

 • Ieder mens heeft een andere pijngrens en de gevoeligheid voor pijn lijkt ook beïnvloedbaar te zijn. Als we snappen hoe we pijngevoeligheid kunnen beïnvloeden, kunnen we hiermee patiënten helpen.

  Lees meer


  Groot Nationaal Pijnonderzoek

  Ieder mens heeft een andere pijngrens en de gevoeligheid voor pijn lijkt ook beïnvloedbaar te zijn. Als we snappen hoe we pijngevoeligheid kunnen beïnvloeden, kunnen we hiermee patiënten helpen. Het Groot Nationaal Onderzoek van 2017 richtte zich daarom op de pijngevoeligheid van de Nederlanders. Het Groot Nationaal Onderzoek is een initiatief van De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het televisieprogramma De Kennis Van Nu.

  Aan de hand van een vragenlijst wordt in het Groot Nationaal Onderzoek onderzocht hoe pijngevoelig Nederland is. Anesthesioloog en pijnarts Monique Steegers zegt hierover: ‘Omdat mensen de vragenlijst thuis kunnen invullen, meten we hoe mensen hun pijn ook echt in het dagelijks leven ervaren, en worden zij dus niet beïnvloed door een kunstmatige situatie in een ziekenhuis.’

  Uit het Groot Nationaal Onderzoek naar pijn is gebleken dat de gevoeligheid voor pijn tussen mannen en vrouwen verschilt. Dit is voor onderzoekers Esmeralda Blaney Davidson en Monique Steegers een nieuw aanknopingspunt voor verder onderzoek naar het mechanisme achter pijn.
  Esmeralda Blaney Davidson: ‘Als bij de man het mechanisme van pijn anders is dan bij de vrouw, dan moeten we gaan kijken naar deze verschillen. Dat kan een grote sleutel zijn tot verandering. Want als je snapt waarom de ene persoon wel pijn krijgt en de andere niet, dan kan je hier ook nieuwe behandelingen op aan laten sluiten. Daar gaan wij aankomende jaren onderzoek naar doen.’

 • Pijn bij kanker

  Eén van de meest voorkomende symptomen bij kanker is pijn. Op het moment van diagnose heeft 30 tot 40 procent van de patiënten matige tot ernstige pijn. In een vergevorderd of terminaal stadium is dit percentage 70 tot 90 procent. Bij de helft van de patiënten met kanker wordt de pijn onvoldoende behandeld.  Als gevolg van de chemotherapie, kunnen patiënten de rest van hun leven pijnklachten ervaren in handen en voeten. Om de behandeling van pijn bij kankerpatiënten te verbeteren doet het Radboudumc onderzoek naar pijn bij kanker.

  Een voorbeeld is het onderzoek van anesthesioloog Kees Besse. Hij ontwikkelde, samen met de landelijke werkgroep richtlijn oncologische pijn, een nieuwe richtlijn om het vaststellen en behandelen van pijn bij kankerpatiënten te verbeteren. Besse ontdekte dat pijn beter behandeld kan worden als patiënten makkelijker met het ziekenhuis kunnen communiceren. Een kleine groep patiënten kreeg daarom de kans om elke dag telefonisch hun pijnscore door te geven aan het ziekenhuis. Als de pijnscore te hoog was, werd er gekeken of de pijnmedicatie aangepast moest worden. Door deze aanpak daalde de pijnscore bij alle patiënten. Besse zegt hierover: ‘De deelnemers aan ons onderzoek bleken zeer tevreden over deze manier van pijnregistratie. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze oplossing ook bij grotere patiëntengroepen werkt’.
   

 • Palliatieve zorg

  De palliatieve zorg richt zich op het behouden van de kwaliteit van leven van patiënten in hun laatste levensfase. Het gaat in de meeste gevallen om het behandelen van symptomen zoals pijn.
  Er is tot op heden nog veel variatie in de opzet van palliatieve zorg in Nederland. Vaak wordt palliatieve zorg pas in een laat stadium ingezet. Uit een Europees onderzoek, onder leiding van Jeroen Hasselaar van het Radboudumc, blijkt dat de afstemming tussen ziekenhuis, huisarts, verzorgingshuizen en hospices beter moet. Jeroen Hasselaar: “Palliatieve zorg moet als relatieve nieuwkomer een plek krijgen in behandeltrajecten en specialismen. Een belangrijke eerste stap is om de palliatieve zorgverlening zichtbaarder te maken. In Nederland is hiervoor het Nationaal Programma Palliatieve Zorg gestart dat loopt tot 2020.” Tot 2020 investeert het Kabinet via dit programma 51 miljoen euro voor verbeteringen in zorg, onderzoek en onderwijs op het gebied van palliatieve zorg.
   

 • Zenuwpijn

  Bij neuropatische pijn, ook wel zenuwpijn genoemd, blijven de zenuwen pijnprikkels doorsturen naar het brein. De oorzaak hiervan is nog onbekend. De pijn kan zich voordoen in de handen, armen, voeten of benen. Vaak ontstaat zenuwpijn na een trauma, infectie of operatie. Deze pijn wordt tot op heden meestal bestreden met fysiotherapie of medicijnen. Het Radboudumc onderzoekt een nieuwe manier van pijnbestrijding van zenuwpijn, namelijk elektrische stimulatie door de huid heen (Transcutane Elektrische Neurostimulatie). Hierbij worden zenuwbanen die overgevoelig geworden zijn voor pijn afgeremd, waardoor de pijn afneemt.
  Erkan Kurt, neurochirurg in het Radboudumc zegt hierover: “Sinds kort beschikken we over een nieuwe techniek die voor een deel van de patiënten, mogelijk toch nog uitkomst kan bieden.” Deze nieuwe behandeling staat nu nog in de kinderschoenen. Meer onderzoek van Kurt en zijn team moet uitwijzen of het voordelig kan zijn voor patiënten met zenuwpijn.”
   

Impact van ons onderzoek

Door onderzoek te doen naar pijn en door het ontwikkelen en optimaliseren van behandelingen hoopt het Radboudumc pijn bij patiënten te verminderen en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

lees meer

Impact van ons onderzoek

Door onderzoek te doen naar pijn en door het ontwikkelen en optimaliseren van behandelingen hoopt het Radboudumc pijn bij patiënten te verminderen en hun kwaliteit van leven te verbeteren. Dit heeft bijvoorbeeld al geresulteerd in betere en persoonlijkere richtlijnen omtrent pijnregistratie, vernieuwde samenwerkingsmodellen in de palliatieve zorg en een nieuwe behandeling voor het bestrijden van zenuwpijn.
 

Expertise­centrum Multidisciplinair Pijncentrum

Het Radboudumc heeft een expertise centrum voor pijn. Dit expertisecentrum onderzoekt en behandelt patiënten met chronische pijn. Lees meer

Technology Center Radboud Clinical Studies

Het Technology Centrum betrokken bij het pijn onderzoek is Clinical Studies.

Lees meer

Technology Center Radboud Clinical Studies

Het Technology Center Clinical Studies biedt ondersteuning gedurende alle fasen van onderzoek met mensen volgens de vastgestelde procedures, zoals hulp bij project management, data management, monitoring en training.

 


Meedoen aan onderzoek

Het Groot Nationaal onderzoek naar pijn probeert via een online vragenlijst een beeld te krijgen van de pijnklachten onder Nederlanders en de invloed hiervan op het dagelijks leven.

Lees meer

Meedoen aan onderzoek

Het Groot Nationaal onderzoek naar pijn probeert via een online vragenlijst een beeld te krijgen van de pijnklachten onder Nederlanders en de invloed hiervan op het dagelijks leven. Om dit zo goed mogelijk in kaart te brengen, zijn zo veel mogelijk deelnemers nodig.
 

Aandoeningen

 • Pijn is een teken aan ons brein dat er ergens in ons lichaam gevaar dreigt.

  Lees meer


Onderzoeks­thema Healthcare improvement science


Contact

Voor vragen over 'Wetenschap uitgelicht' neemt u contact op met een van de persvoorlichters. Bij geen gehoor kunt u bellen naar 024-3667338. persvoorlichters