Nieuws Frank Bosch benoemd tot hoogleraar Acute Interne Geneeskunde

10 mei 2019

Internist-intensivist Frank Bosch van Rijnstate is met ingang van 1 april 2019 benoemd tot hoogleraar Acute Interne Geneeskunde bij het Radboudumc.

Frank Bosch is als hoogleraar gespecialiseerd in de opvang en behandeling van de acuut zieke patiënt, in het bijzonder met behulp van echografie. Echografie kan bijdragen aan snellere en veiligere patiëntenzorg, maar wordt volgens Bosch nog onvoldoende benut in spoedsituaties. Samen met anderen ontwikkelde hij cursussen echografie voor artsen in het begin van hun loopbaan en voor internisten en intensivisten. De leerstoel van Bosch heeft dan ook een sterk onderwijskarakter.

In de samenwerking Radboudumc/Rijnstate zal Frank Bosch de ‘acute interne geneeskunde in een (zorg)netwerk’ verder gaan ontwikkelen. Hij werkt voor de helft van zijn tijd in het Radboudumc en voor de ander helft in Rijnstate. Op beide locaties werkt hij vooral op de acute opname afdeling en de Spoedeisende Hulp; daarnaast geeft  hij les en begeleidt hij wetenschappelijk onderzoek.

Over Frank Bosch

Frank Bosch (Leiden, 1957) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en volgde de specialisatie interne geneeskunde in Rijnstate en Radboudumc. Hij promoveerde op onderzoek naar het verouderingsproces van rode bloedcellen. Frank Bosch is sinds 1989 in verschillende functies werkzaam in Rijnstate in Arnhem. Hij was er onder meer hoofd van de afdeling Intensive Care (1989-2000), specialistmanager interne geneeskunde, bestuursvoorzitter van de medische staf en medisch manager van het Leerhuis.

Binnen de beroepsgroep was Bosch actief binnen en buiten Nederland onder meer als bestuurslid van de Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen, voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging,  oprichter van de Federatie Medisch Specialisten en president van de European Federation of Internal Medicine.  Momenteel is hij lid van de Raad van Toezicht van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente en van de Raad van Advies van de rechtbank Gelderland.

Hij won een aantal prijzen: de nationale patiënt veiligheidsaward (SpoedInterventieTeam), de Anna Reynvaan prijs (kwetsbare ouderen op de IC) en de Harry Böstrom award (discussies rond einde leven en behandelbeperkingen).

Meer nieuws


Aanpassing primaire eindpunten in onderzoek immuuntherapie komt vaak voor Onderzoekers roepen op tot meer transparantie

9 juni 2023

Bijna tweederde van 38 onderzochte gerandomiseerde studies met immuuntherapie bij blaas-, long- en nierkanker bevat een aanpassing aan primaire eindpunten. Hierover werd vaak niet transparant gerapporteerd. 

lees meer

Focussed Ultrasound nog geen volwaardig alternatief voor parkinsonpatiënt Neurochirurg Saman Vinke nu nog terughoudend over nieuwe techniek

6 juni 2023

Volgens neurochirurg Saman Vinke is het nog te vroeg voor teveel optimisme over de Focussed Ultrasound voor parkinsonpatiënten: “De techniek moet zijn waarde in het totale pakket van behandelingen nog bewijzen.”

lees meer

Oprichting regionaal oncologisch netwerk Oost-Nederland Regionale samenwerking zorgt voor de best mogelijke oncologische zorg voor de patiënt

25 november 2022

Acht ziekenhuizen en de Radiotherapiegroep in de regio Oost-Nederland gaan samenwerken voor de best mogelijke oncologische zorg voor patiënten dichtbij huis. Door gebruik te maken van elkaars expertise en ervaring kan een patiënt in de eigen vertrouwde omgeving de juiste zorg krijgen.

lees meer

Negen miljoen euro subsidie voor bevolkingsonderzoek met thuistesten

22 februari 2022

Nieuwe thuistesten gaan hart- en vaatziekten, chronische nierschade en diabetes type 2 vroeg opsporen

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet