Nieuws Oprichting regionaal oncologisch netwerk Oost-Nederland

25 november 2022

Patiënten met kanker krijgen in Oost-Nederland de beste oncologische zorg, ongeacht in welk ziekenhuis ze hun zorgtraject zijn gestart. Dat is de inzet van de samenwerking van acht ziekenhuizen en de Radiotherapiegroep in deze regio. Zij ondertekenden op 24 november 2022 een samenwerkingsovereenkomst waarin deze ambitie is vastgelegd. 

De oprichting van een groot oncologisch netwerk in het oosten van Nederland is een antwoord op de ontwikkelingen in de zorg. Het aantal patiënten met kanker neemt toe en de diagnostiek, behandeling en nazorg voor deze patiënten worden complexer. Daarbij staan de budgetten ernstig onder druk en worden er steeds hogere kwaliteitseisen gesteld. Daarom gaan Bernhoven, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Maasziekenhuis Pantein, Radboudumc, Radiotherapiegroep en het ARTZ Oncologisch netwerk (Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei) samenwerken in een groot oncologisch netwerk in Oost-Nederland.

Dr. Kees van Arkel, internist-oncoloog in het Slingeland Ziekenhuis, ziet vooral voordelen van regionale samenwerking. “De behandelaren gaan daardoor meer gebruik maken van elkaars expertise en mogelijkheden. Zo blijven de behandelingen up-to-date en hoeft de patiënt niet extra te reizen. De juiste zorg dicht bij huis. Heel goed en belangrijk om dit nu voor de hele regio te gaan doen.”

Wat betekent dit voor de patiënt?

De bundeling van krachten van algemene ziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen en een academisch ziekenhuis biedt, naast nog betere patiëntenzorg, meer mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van onderzoek en opleiding. Het streven is om oncologiepatiënten zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te behandelen. In voorkomende situaties kunnen patiënten behandeld worden in het eigen vertrouwde ziekenhuis en voor een specifieke ingreep of behandeling naar een gespecialiseerd ziekenhuis in het netwerk worden verwezen. Door deze regionale samenwerking krijgen de partnerziekenhuizen nog meer toegang tot elkaars expertise, kennis en ervaring. Hierdoor krijgen patiënten in Oost-Nederland de best mogelijke zorg zoveel mogelijk dicht bij huis en zijn patiënten ervan verzekerd dat ze overal zorg van dezelfde kwaliteit krijgen.

Irene Dingemans van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) vindt de vorming van een regionaal oncologienetwerk goede kansen bieden voor patiënten: “Alle patiënten met kanker moeten expertzorg kunnen krijgen. Dat is beter mogelijk als ziekenhuizen gaan samenwerken en zorgprofessionals hun krachten bundelen. Door samenwerking en taakverdeling kunnen alle patiënten de best mogelijke zorg krijgen en dat is ontzettend belangrijk”.

De drie speerpunten van het netwerk

Het netwerk richt zich op drie speerpunten: regionaal partnership, vooroplopen in innovaties en waardegedreven zorg. Daarbinnen zijn verschillende doelen, zoals regionale multidisciplinaire patiëntbesprekingen, het meten en publiceren van kwaliteitscijfers en samen beslissen door patiënt en specialist. Eén van de eerste doelen om mee aan de slag te gaan is het afstemmen van behandeltrajecten voor de hele regio. Komt een patiënt in één van de ziekenhuizen voor een bepaald type kanker, dan is de aanpak en behandeling hiervan in alle ziekenhuizen hetzelfde. Deze bundeling van expertise en ervaring zal, samen met innovaties van de oncologische zorg, gaan leiden tot meer waardegedreven zorg in de regio Oost-Nederland.

 

Foto (staand van links naar rechts)
drs. M.M.J. de Jong, voorzitter Raad van Bestuur, Ziekenhuis Gelderse Vallei, 
prof. dr. W.H. van Harten, voorzitter Raad van Bestuur, Rijnstate Ziekenhuis,
drs. F.L.A. Korver, algemeen directeur, Bernhoven,
P.H.E.M. de Kort, voorzitter Raad van Bestuur a.i.., Jeroen Bosch Ziekenhuis,
J.M.J. Collette, Raad van Bestuur a.i., Radiotherapiegroep,

Foto: (zittend van links naar rechts)
drs. B. Scholtes, voorzitter Vereniging Medische Staf, Maasziekenhuis Pantein,
A.G.M. van Rossum, MBA, lid Raad van Bestuur, Canisius-Wilhelmina ziekenhuis, 
dr. B.E. Lahuis, voorzitter Raad van Bestuur, Radboudumc

Niet op de foto: mevrouw J. Schraverus, voorzitter Raad van Bestuur, Slingeland Ziekenhuis

 

 

 

 

Meer informatie


Margie Alders

woordvoerder

+31622421639
neem contact op
lees meer

Meer nieuws


Vernieuwde AYA-lounge officieel geopend in Radboudumc  Een huiselijke plek waar jonge mensen met kanker elkaar kunnen ontmoeten

5 april 2024

De AYA-lounge voor jongvolwassenen met kanker is helemaal opgefleurd en opnieuw ingericht. Dankzij het Radboud Oncologie Fonds, sponsors en eigen medewerkers. Wethouder Grete Visser kwam de nieuwe lounge officieel openen met een van de AYA's.

lees meer

Verwijderd eierstokweefsel kankervrij terugplaatsen

20 februari 2024

Terugplaatsing van ingevroren eierstokweefsel bij vrouwen die kanker hebben overwonnen geeft een risico op terugkeer van diezelfde kanker. Lotte Eijkenboom onderzocht hoe dat risico is te elimineren door aanwezige kankercellen in eierstokweefsel te vernietigen zonder de eicellen te...

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet