Nieuws Onderzoek ontvlechting Radboud Universiteit en Radboudumc

9 september 2019

De Stichting Katholieke Universiteit (SKU) gaat de mogelijkheid onderzoeken om de Radboud Universiteit en Radboudumc bestuurlijk te ontvlechten. Op dit moment zijn beide bestuurlijk, juridisch, fiscaal en financieel één instelling en daardoor volledig afhankelijk van elkaar.  Doel is beide organisaties slagvaardiger te maken in een steeds dynamischer en complexere omgeving.  Beide organisaties zullen - ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid - inhoudelijk blijven samenwerken.

Beide organisaties maken vooralsnog deel uit van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU). Het bestuur van de SKU houdt toezicht op de gang van zaken binnen de Radboud Universiteit én het Radboudumc. Radboud Universiteit en Radboudumc willen meer ruimte krijgen om zelfstandig strategische afwegingen te maken en daarvoor de verantwoordelijkheid te dragen. Beide kunnen zich dan inhoudelijk beter profileren en eigen focus aanbrengen.  Een nieuwe, passende organisatievorm biedt tevens de mogelijkheid om de expertise in het toezicht verder te specialiseren.

Blijvend samenwerken

De Stichting Katholieke Universiteit (SKU), Raad van Bestuur van het Radboudumc en College van Bestuur van de Radboud Universiteit benadrukken dat beide organisaties blijven samenwerken op inhoud, ook als de organisatievorm verandert. Collegevoorzitter Daniël Wigboldus: ‘De medische faculteit van de Radboud Universiteit  zal geïntegreerd blijven in het Radboudumc'. Voorzitter Raad van Bestuur Paul Smits: ‘Daarnaast delen we onze ontstaansgeschiedenis en deze maakt ons onderscheidend nu én in de toekomst.’ Beide organisaties stellen hiervoor een gezamenlijke strategische agenda op maar zullen in een andere organisatievorm niet meer over de volle breedte verantwoordelijk zijn voor elkaar.  Op basis van de eigen ambities en een gezamenlijke strategische agenda verwachten Radboud Universiteit en Radboudumc een grotere maatschappelijke impact te kunnen realiseren.

Besluit in 2020

Een projectorganisatie, ingesteld door de SKU, onderzoekt de komende maanden in welke vorm beide organisaties het beste verder kunnen gaan, hoe het toezicht geregeld kan worden en wat de juridische, organisatorische en financiële consequenties zijn. Er zullen daarom gesprekken plaatsvinden met alle betrokken partijen en de medezeggenschap. Het streven is om eind 2020 een definitief besluit te nemen.
 

Meer informatie


Viola Peulen

hoofd

+31655346484
neem contact op

Meer nieuws


Ontvlechting een feit en nieuwe Raad van Toezicht

4 januari 2021 Per 1 januari 2021 is de ontvlechting van de Radboud Universiteit en Radboudumc een feit. De universiteit blijft in de Stichting Katholieke Universiteit (SKU). Voor het Radboudumc is de Stichting Radboud universitair medisch centrum opgericht. Beide stichtingen hebben een eigen Raad van Toezicht. lees meer

Ontvlechting Radboudumc en Radboud Universiteit is per 1 januari een feit

14 december 2020 Afgelopen vrijdag heeft het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit, in samenwerking met de Raad van Bestuur van het Radboudumc en het College van Bestuur van de Radboud Universiteit het ‘besluit tot splitsing’ genomen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet