Nieuws Onderzoek ontvlechting Radboud Universiteit en Radboudumc
9 september 2019

De Stichting Katholieke Universiteit (SKU) gaat de mogelijkheid onderzoeken om de Radboud Universiteit en Radboudumc bestuurlijk te ontvlechten. Op dit moment zijn beide bestuurlijk, juridisch, fiscaal en financieel één instelling en daardoor volledig afhankelijk van elkaar.  Doel is beide organisaties slagvaardiger te maken in een steeds dynamischer en complexere omgeving.  Beide organisaties zullen - ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid - inhoudelijk blijven samenwerken.

Beide organisaties maken vooralsnog deel uit van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU). Het bestuur van de SKU houdt toezicht op de gang van zaken binnen de Radboud Universiteit én het Radboudumc. Radboud Universiteit en Radboudumc willen meer ruimte krijgen om zelfstandig strategische afwegingen te maken en daarvoor de verantwoordelijkheid te dragen. Beide kunnen zich dan inhoudelijk beter profileren en eigen focus aanbrengen.  Een nieuwe, passende organisatievorm biedt tevens de mogelijkheid om de expertise in het toezicht verder te specialiseren.

Blijvend samenwerken

De Stichting Katholieke Universiteit (SKU), Raad van Bestuur van het Radboudumc en College van Bestuur van de Radboud Universiteit benadrukken dat beide organisaties blijven samenwerken op inhoud, ook als de organisatievorm verandert. Collegevoorzitter Daniël Wigboldus: ‘De medische faculteit van de Radboud Universiteit  zal geïntegreerd blijven in het Radboudumc'. Voorzitter Raad van Bestuur Paul Smits: ‘Daarnaast delen we onze ontstaansgeschiedenis en deze maakt ons onderscheidend nu én in de toekomst.’ Beide organisaties stellen hiervoor een gezamenlijke strategische agenda op maar zullen in een andere organisatievorm niet meer over de volle breedte verantwoordelijk zijn voor elkaar.  Op basis van de eigen ambities en een gezamenlijke strategische agenda verwachten Radboud Universiteit en Radboudumc een grotere maatschappelijke impact te kunnen realiseren.

Besluit in 2020

Een projectorganisatie, ingesteld door de SKU, onderzoekt de komende maanden in welke vorm beide organisaties het beste verder kunnen gaan, hoe het toezicht geregeld kan worden en wat de juridische, organisatorische en financiële consequenties zijn. Er zullen daarom gesprekken plaatsvinden met alle betrokken partijen en de medezeggenschap. Het streven is om eind 2020 een definitief besluit te nemen.
 
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer informatie


Viola Peulen

hoofd corporate communicatie

(024) 36 67378

Meer nieuws


Laat je leefstijl checken en doe mee aan reanimatie-oefening met een VR-bril

12 oktober 2019

Het Radboudumc besteedt jaarlijks extra aandacht aan leefstijl en gezondheid voor medewerkers, en voor patiënten, bezoekers en andere belangstellenden. Dit jaar kunt u hiervoor terecht op 16 oktober van 10.00 tot 14.00 uur.

lees meer

Jeroen Meijerink is Duurzame Zorgprofessional 2019 Verduurzamen OK-processen met ‘De Groene OK’

11 oktober 2019

Het programma richt zich op 4 grote thema's: (1) gezondheidsbevordering van patiënten en medewerkers, (2) milieubelasting, (3) circulair werken, en (4) meten van resultaten.

lees meer

Publiek bij Marathon Eindhoven kan helpen met onderzoek

11 oktober 2019

Publiek bij de Marathon Eindhoven kan zondag helpen bij wetenschappelijk onderzoek. De TU Delft en het Radboudumc willen namelijk de lichaamstemperatuur van hardlopers meten, onder andere met videobeelden. Het publiek kan voor dit doel filmpjes insturen.

lees meer

Prinses Margriet op werkbezoek bij oogonderzoeksprogramma Ter gelegenheid van World Sight Day

11 oktober 2019

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden bracht op donderdagmiddag 10 oktober een werkbezoek aan het oogonderzoeksprogramma van Bartiméus voor mensen met een verstandelijke beperking bij ’s Heeren Loo in Ermelo.

lees meer

Koninklijke onderscheiding voor neurochirurg prof. dr. J.A. Grotenhuis Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

10 oktober 2019

André Grotenhuis ontving bij zijn afscheid op donderdag 10 oktober een lintje voor zijn buitengewone verdiensten in de Neurochirurgie.

lees meer

Rol van zuurstoftekort in auto-immuunziekte sclerodermie ontrafeld

10 oktober 2019

Dankzij het onderzoek dat afgelopen maandag leidde tot de Nobelprijs voor de Geneeskunde kan Laurent Paardekooper vandaag promoveren op het ontstaan van de auto-immuunziekte sclerodermie. Bij de ziekte speelt zuurstoftekort ook een rol.

lees meer