Nieuws Onderzoek ontvlechting Radboud Universiteit en Radboudumc
9 september 2019

De Stichting Katholieke Universiteit (SKU) gaat de mogelijkheid onderzoeken om de Radboud Universiteit en Radboudumc bestuurlijk te ontvlechten. Op dit moment zijn beide bestuurlijk, juridisch, fiscaal en financieel één instelling en daardoor volledig afhankelijk van elkaar.  Doel is beide organisaties slagvaardiger te maken in een steeds dynamischer en complexere omgeving.  Beide organisaties zullen - ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid - inhoudelijk blijven samenwerken.

Beide organisaties maken vooralsnog deel uit van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU). Het bestuur van de SKU houdt toezicht op de gang van zaken binnen de Radboud Universiteit én het Radboudumc. Radboud Universiteit en Radboudumc willen meer ruimte krijgen om zelfstandig strategische afwegingen te maken en daarvoor de verantwoordelijkheid te dragen. Beide kunnen zich dan inhoudelijk beter profileren en eigen focus aanbrengen.  Een nieuwe, passende organisatievorm biedt tevens de mogelijkheid om de expertise in het toezicht verder te specialiseren.

Blijvend samenwerken

De Stichting Katholieke Universiteit (SKU), Raad van Bestuur van het Radboudumc en College van Bestuur van de Radboud Universiteit benadrukken dat beide organisaties blijven samenwerken op inhoud, ook als de organisatievorm verandert. Collegevoorzitter Daniël Wigboldus: ‘De medische faculteit van de Radboud Universiteit  zal geïntegreerd blijven in het Radboudumc'. Voorzitter Raad van Bestuur Paul Smits: ‘Daarnaast delen we onze ontstaansgeschiedenis en deze maakt ons onderscheidend nu én in de toekomst.’ Beide organisaties stellen hiervoor een gezamenlijke strategische agenda op maar zullen in een andere organisatievorm niet meer over de volle breedte verantwoordelijk zijn voor elkaar.  Op basis van de eigen ambities en een gezamenlijke strategische agenda verwachten Radboud Universiteit en Radboudumc een grotere maatschappelijke impact te kunnen realiseren.

Besluit in 2020

Een projectorganisatie, ingesteld door de SKU, onderzoekt de komende maanden in welke vorm beide organisaties het beste verder kunnen gaan, hoe het toezicht geregeld kan worden en wat de juridische, organisatorische en financiële consequenties zijn. Er zullen daarom gesprekken plaatsvinden met alle betrokken partijen en de medezeggenschap. Het streven is om eind 2020 een definitief besluit te nemen.
 
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer informatie


Viola Peulen

hoofd corporate communicatie

(024) 36 67378

Meer nieuws


Prof Kit Roes benoemd tot hoogleraar Biostatistiek

13 september 2019

De heer Kit Roes is met ingang van 1 augustus 2019 benoemd tot hoogleraar Biostatistiek aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc.

lees meer

Ig Nobelprijs voor Nijmeegs onderzoek naar Dirty Money Prestigieuze Amerikaanse prijs voor publicatie met een knipoog

13 september 2019

Voor onderzoek naar dirty money ontvingen Andreas Voss, arts-microbioloog in het Radboudumc en het CWZ, en zijn collega-onderzoekers in de Verenigde Staten een Ig Nobel prijs.

lees meer

Alertheid op voorschrijven verslavende pijnstillers blijft nodig Opioïdengebruik in Nederland; nog geen Amerikaanse toestanden

13 september 2019

Hoewel ook in Nederland het gebruik van opioïde-pijnstillers de afgelopen tien jaar is gestegen, is er geen sprake van Amerikaanse toestanden schrijven Arnt Schellekens en collega’s in The Lancet Public Health.

lees meer

Thuis sporten heeft positief effect voor patiënten met Parkinson

11 september 2019

Radboudumc onderzoekers Bas Bloem, Nicolien van der Kolk en collega's laten zien dat patiënten in een vroeg stadium van de ziekte van Parkinson maandenlang kunnen sporten. Het sporten had een positief effect op de motoriek, met een verbetering die overeenkwam met het effect van gangbare medicatie.

lees meer

Yvonne Engels benoemd tot hoogleraar Zingeving in de Gezondheidszorg

10 september 2019

Yvonne Engels is met ingang van 1 augustus 2019 benoemd tot hoogleraar Zingeving in de Gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit/Radboudumc

lees meer

Koninklijke onderscheiding voor neonatoloog dr. K.D. Liem

6 september 2019

Dr. K.D. Liem van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis krijgt bij zijn afscheid op vrijdag 6 sept. een koninklijke onderscheiding tot Officier in de Orde van Oranje Nassau door burgemeester Gradisen van Mook en Middelaar voor zijn bijzondere verdiensten als neonatoloog, hoofddocent en onderzoeker.

lees meer