Nieuws Uitspraak Ondernemingskamer over SKU en de Bisschoppenconferentie

21 juli 2020

Vandaag, 21 juli 2020, heeft de Ondernemingskamer in Amsterdam uitspraak gedaan dat de Stichting Katholieke Universiteit (SKU), de toezichthouder van de Radboud Universiteit en het Radboudumc, tijdelijk zelf bestuursleden mag benoemen en door kan gaan met de ontvlechting van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. 

Aanleiding van de procedure bij de Ondernemingskamer was een geschil tussen het bestuur van SKU en de Nederlandse Bisschoppenconferentie over de wijze waarop de Bisschoppenconferentie haar bevoegdheid tot benoeming van de leden van het bestuur van SKU uitoefent, en over de door het bestuur van SKU beoogde verzelfstandiging van de Radboud Universiteit en het Radboudumc.

In een reactie zegt Loek Hermans, voorzitter van het SKU-bestuur: ‘Wij zijn blij met deze uitspraak van de Ondernemingskamer. De Stichting Katholieke Universiteit kan tijdelijk zelf nieuwe bestuursleden benoemen zonder toestemming van de Bisschoppenconferentie, zodat zittende bestuursleden kunnen worden opgevolgd en de SKU weer een compleet en adequaat samengesteld bestuur heeft. Verder kunnen we de voorgenomen ontvlechting uitvoeren en ook de Raad van Toezicht-leden voor SKU en de Stichting Radboudumc voor het grootste deel zelf benoemen. De Bisschoppenconferentie zal worden uitgenodigd om voor elke Raad van Toezicht één lid te benoemen.’

Heeft u hier vragen over?

Neem dan contact op met het secretariaat SKU. Telefoon: 024-36 144 95. Mail: secretariaat@sku.ru.nl

De volledige uitspraak leest u hier.
Eerdere berichten:

Bericht 26 maart 2020:  start van de procedure bij de Ondermingskamer
Bericht 9 september 2019: onderzoek naar ontvlechting

Meer nieuws


De Week van Zeldzame Kankers Extra aandacht voor de ziekte én de patiënt

8 maart 2023

Hoe belangrijk aandacht is voor patiënten en hun naasten bij zeldzame kankersoorten vertelt vertelt Danielle, partner van de inmiddels overleden Paul.

lees meer

Ontvlechting een feit en nieuwe Raad van Toezicht

4 januari 2021 Per 1 januari 2021 is de ontvlechting van de Radboud Universiteit en Radboudumc een feit. De universiteit blijft in de Stichting Katholieke Universiteit (SKU). Voor het Radboudumc is de Stichting Radboud universitair medisch centrum opgericht. Beide stichtingen hebben een eigen Raad van Toezicht. lees meer

Ontvlechting Radboudumc en Radboud Universiteit is per 1 januari een feit

14 december 2020 Afgelopen vrijdag heeft het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit, in samenwerking met de Raad van Bestuur van het Radboudumc en het College van Bestuur van de Radboud Universiteit het ‘besluit tot splitsing’ genomen. lees meer

Onderzoek ontvlechting Radboud Universiteit en Radboudumc

9 september 2019 De Stichting Katholieke Universiteit (SKU) gaat de mogelijkheid onderzoeken om de Radboud Universiteit en Radboudumc bestuurlijk te ontvlechten. Doel is beide organisaties slagvaardiger te maken in een steeds dynamischer en complexere omgeving. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet