Nieuws Ontvlechting een feit en nieuwe Raad van Toezicht

4 januari 2021

Per 1 januari 2021 is de ontvlechting van de Radboud Universiteit en het Radboudumc een feit. De Radboud Universiteit blijft in de Stichting Katholieke Universiteit (SKU) en wordt bestuurd door het huidige college van bestuur. Voor het Radboudumc is een nieuwe Stichting Radboud universitair medisch centrum opgericht die wordt bestuurd door de huidige Raad van Bestuur. Beide stichtingen hebben een eigen Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van de Stichting Radboud universitair medisch centrum bestaat per 1 januari 2021 uit de volgende leden:

  • drs. W.A. van der Meeren, voorzitter
  • prof. dr. D.C. van den Boom
  • prof. dr. C.G.J.M. Hilders
  • mr. F. Leeflang
  • drs. P.A. Morshuis RC

Op onze website is meer informatie te vinden over de Raad van Toezicht

Waarom ontvlechten?

Apart kunnen het Radboudumc en de Radboud Universiteit slagvaardiger reageren op veranderingen in onze eigen, complexe omgevingen. En we kunnen beter inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast is er beter en specifieker toezicht mogelijk. Want de leden van de Raad van Toezicht van de stichting beschikken over specifieke deskundigheid voor óf de Radboud Universiteit óf het Radboudumc. Beide organisaties blijven intensief samenwerken in bijvoorbeeld onderzoek, onderwijs en campusbrede thema’s als duurzaamheid en campusontwikkeling.

Lees het eerdere nieuwsbericht over de ontvlechting
 

Meer nieuws


Ontvlechting Radboudumc en Radboud Universiteit is per 1 januari een feit

14 december 2020 Afgelopen vrijdag heeft het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit, in samenwerking met de Raad van Bestuur van het Radboudumc en het College van Bestuur van de Radboud Universiteit het ‘besluit tot splitsing’ genomen. lees meer

Onderzoek ontvlechting Radboud Universiteit en Radboudumc

9 september 2019 De Stichting Katholieke Universiteit (SKU) gaat de mogelijkheid onderzoeken om de Radboud Universiteit en Radboudumc bestuurlijk te ontvlechten. Doel is beide organisaties slagvaardiger te maken in een steeds dynamischer en complexere omgeving. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet