Nieuws Ontvlechting een feit en nieuwe Raad van Toezicht
4 januari 2021

Per 1 januari 2021 is de ontvlechting van de Radboud Universiteit en het Radboudumc een feit. De Radboud Universiteit blijft in de Stichting Katholieke Universiteit (SKU) en wordt bestuurd door het huidige college van bestuur. Voor het Radboudumc is een nieuwe Stichting Radboud universitair medisch centrum opgericht die wordt bestuurd door de huidige Raad van Bestuur. Beide stichtingen hebben een eigen Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van de Stichting Radboud universitair medisch centrum bestaat per 1 januari 2021 uit de volgende leden:

  • drs. W.A. van der Meeren, voorzitter
  • prof. dr. D.C. van den Boom
  • prof. dr. C.G.J.M. Hilders
  • mr. F. Leeflang
  • drs. P.A. Morshuis RC

Op onze website is meer informatie te vinden over de Raad van Toezicht

Waarom ontvlechten?

Apart kunnen het Radboudumc en de Radboud Universiteit slagvaardiger reageren op veranderingen in onze eigen, complexe omgevingen. En we kunnen beter inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast is er beter en specifieker toezicht mogelijk. Want de leden van de Raad van Toezicht van de stichting beschikken over specifieke deskundigheid voor óf de Radboud Universiteit óf het Radboudumc. Beide organisaties blijven intensief samenwerken in bijvoorbeeld onderzoek, onderwijs en campusbrede thema’s als duurzaamheid en campusontwikkeling.

Lees het eerdere nieuwsbericht over de ontvlechting
 

Meer nieuws


Wilt u uw vaccinatiegegevens (alsnog) delen met het RIVM? Of kunt u deze gegevens niet inzien via MijnRIVM?

23 september 2021

Bent u als patiënt uit de medische hoogrisicogroepen in het Radboudumc gevaccineerd tegen corona? Dan is op de vaccinatielocatie gevraagd of u toestemming geeft om uw vaccinatiegegevens door te geven aan het RIVM. In uw dossier is vastgelegd of u hiervoor wel of geen toestemming heeft gegeven.

lees meer

TropIQ zoekt met AI nieuwe mugwerende middelen

21 september 2021

TropIQ Health Sciences, een spin-off van het Radboudumc, ontvangt 1,3 miljoen dollar van de Bill and Melinda Gates Foundation om nieuwe mugwerende middelen op te sporen.

lees meer

Start-up Patholyt ontwikkelt AI-innovaties voor de patholoog

21 september 2021

Patholyt wil de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in de pathologie versnellen en de kansen van kankerpatiënten wereldwijd verbeteren. Patholyt is een spin-off van het Radboudumc, koploper in het onderzoek naar AI binnen de pathologie

lees meer

MI-robot: tumoren in beeld Podcast 8 in de serie ‘AI for Life’

21 september 2021

In deze podcastaflevering van AI for Life staat de MI-robot centraal. Radboudumc, Soteria Medical en Tesla Dynamic Coils werken aan een robot die gerichter biopten kan nemen.

lees meer

Groot AI-project ontvangt ruim 95 miljoen voor tien jaar publiek-privaat onderzoek Radboudumc met medische AI belangrijke kartrekker in het project

20 september 2021

Het Radboudumc neemt deel aan het ROBUST-consortium, dat bestaat uit 17 AI-labs waarvan er 8 zijn gericht op de gezondheidszorg. Het Radboudumc leidt 5 van deze 8 labs.

lees meer