Nieuws Ontvlechting Radboudumc en Radboud Universiteit is per 1 januari een feit
14 december 2020

Afgelopen vrijdag heeft het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit, in samenwerking met de Raad van Bestuur van het Radboudumc en het College van Bestuur van de Radboud Universiteit het ‘besluit tot splitsing’ genomen. Daarmee is per 1 januari 2021 de ontvlechting van de Radboud Universiteit en het Radboudumc een feit.

Het Radboudumc en de Radboud Universiteit zijn op dit moment ondergebracht in één stichting: de Stichting Katholieke Universiteit (SKU). Het bestuur van de SKU houdt toezicht op beide organisaties. Dat gaat veranderen per 1 januari 2021. Dan worden beide organisaties ondergebracht in hun eigen stichting. De Radboud Universiteit blijft in de huidige Stichting Katholieke Universiteit (SKU) en wordt bestuurd door het huidige college van bestuur. Voor het Radboudumc wordt een nieuwe Stichting Radboud universitair medisch centrum opgericht, die wordt bestuurd door de huidige Raad van Bestuur. Beide stichtingen krijgen naast het bestuur een eigen Raad van Toezicht.

Op 11 december werd het ‘besluit tot splitsing’ genomen; een belangrijke stap in de besluitvorming. Het besluit is namelijk nodig voor de ondertekening van de notariële akte van splitsing op 31 december 2020, waarmee de dag erna de ontvlechting een feit is. Daniël Wigboldus, voorzitter college van bestuur Radboud Universiteit: ‘Beide organisaties blijven intensief samenwerken in bijvoorbeeld onderzoek, onderwijs en campusbrede thema’s als duurzaamheid en campusontwikkeling. Die samenwerking gaan we versterken; daar kijken we naar uit.’

Juiste stap op het juiste moment

De ontvlechting is de juiste stap op het juiste moment voor beide organisaties. Bertine Lahuis, voorzitter Raad van Bestuur van het Radboudumc: ‘Apart kunnen het Radboudumc en de Radboud Universiteit namelijk slagvaardiger reageren op veranderingen in onze eigen, complexe omgevingen. En we kunnen beter inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.’

Wim van der Meeren, voorzitter bestuur SKU, vult aan: ‘Daarnaast is er beter en specifieker toezicht mogelijk. Want de leden van de raad van toezicht van de stichting beschikken over specifieke deskundigheid voor óf de Radboud Universiteit óf het Radboudumc.’ In de eerste week van januari worden de leden van de Raden van Toezicht van beide stichtingen bekend gemaakt.

Zorgvuldig voorbereid

Achter de schermen werken vele collega’s van de Radboud Universiteit en het Radboudumc er hard aan om de ontvlechting per 1 januari soepel te laten verlopen. Aan dit besluit is een maandenlange, zorgvuldige voorbereiding vooraf gegaan. De ontvlechting is juridisch, financieel en fiscaal onderzocht, advies- en medezeggenschapsgremia zijn er nauw bij betrokken en er heeft veel overleg plaatsgevonden tussen de SKU, de Radboud Universiteit en het Radboudumc en met uiteenlopende betrokken organisaties en partners.

 

Meer nieuws


Patiënten met obesitas of overgewicht lopen het risico op een ernstiger verloop COVID-19

19 april 2021

Internationaal onderzoek toont aan dat kans op sterfte niet toeneemt.

lees meer

Accreditatie JCI behaald JCI-keurmerk verlengd met drie jaar

19 april 2021

Het Radboudumc heeft opnieuw de accreditatie van JCI behaald. Het keurmerk van het internationaal accreditatieorgaan Joint Commission International (JCI) voor de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, is verlengd met drie jaar.

lees meer

Nieuwe manier van diagnostiek spoort ‘onvindbare’ genetische afwijkingen op

15 april 2021

Onderzoek biedt leidraad voor wereldwijde toepassing

lees meer