Nieuws Siroon Bekkering wint Nationale Postdocprijs 2019
29 november 2019

Siroon Bekkering, postdoc bij zowel de afdeling interne geneeskunde van het Radboudumc als het Royal Children’s Hospital te Melbourne, is de winnaar van de Nationale Postdocprijs 2019.
 
Het onderzoek van Bekkering heeft tot een revolutie geleid in het denken over het immuunsysteem. 'Haar vernieuwende onderzoek, ondernemingszin en internationale activiteiten maken dat zij de overtuigende winnaar is van de Nationale Postdoc Prijs 2019’, schrijft de jury in haar rapport.
 
Uitbreiding onderzoekslijn
De prijswinnaar ontvangt een geldbedrag van tienduizend euro en een oorkonde. Bekkering zal het gewonnen geldbedrag inzetten voor haar vervolgonderzoek naar het geheugen van het aangeboren immuunsysteem van patiënten met hart- en vaatziekten. ‘Er is nog veel onontdekt en verder uit te zoeken, en ik zou graag mijn eigen onderzoekslijn hierin verder uitbreiden.’
 
Immunologisch geheugen
De winnaar heeft in haar promotieonderzoek het grote belang laten zien van het geheugen van het aangeboren immuunsysteem, dat ons lichaam beschermt tegen lichaamsvreemde, schadelijke bacteriën. Zo blijken kinderen die tegen tuberculose zijn gevaccineerd ook bestand tegen andere ziekten, waardoor zij minder vaak sterven aan infecties. Bekkering ontrafelt met haar fundamentele onderzoek de precieze mechanismen die hieraan ten grondslag liggen. Haar onderzoek heeft geresulteerd in een aantal publicaties die veel worden aangehaald in de literatuur.
 
Met Rubicon naar Australië
Voor haar proefschrift kreeg Bekkering de Eindhoven Dissertatie prijs en ze ontving een Rubiconsubsidie waarmee zij haar onderzoek in Australië uitvoert. Bekkering wordt met regelmaat op internationale congressen uitgenodigd om hierover te spreken. Haar interesse overstijgt de grenzen van haar vakgebied: met haar vlogs geeft zij aan wat de waarde is van het werken in andere landen, en vraagt zij aandacht voor duurzaamheid en het terugdringen van onze CO2-voetafdruk.
 
Nationale Postdocprijs
Bekkering juicht het toe dat de Nationale Postdocprijs in het leven is geroepen om de carrière van jonge onderzoekers na hun PhD, ‘zeker in de huidige competitieve wetenschapswereld’, te blijven stimuleren.
De Nationale Postdocprijs is in 2017 ingesteld door De Jonge Akademie en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De prijs is bedoeld voor postdoconderzoekers en universitair docenten die excellent wetenschappelijk onderzoek uitvoeren met (potentieel) grote maatschappelijke impact. De onderzoekers worden genomineerd door directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten en hoogleraren.
De prijsuitreiking is op 16 maart 2020 in het Trippenhuis te Amsterdam.
Bron: KNAW
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer informatie


Pieter Lomans

persvoorlichter

06 3197 0558

Meer nieuws


'Idea Generator' beurs voor Nijmeegse virologen

9 juli 2020

Kunnen door muggen overgebrachte ziekten milieuvriendelijker bestreden worden?

lees meer

Verpleegkundigen rouleren tussen Regionale Ambulancevoorziening en Spoedeisende Hulp ‘Je hoeft niet te kiezen voor het een of het ander’

7 juli 2020

In een pilot werken SEH-verpleegkundigen en ambulanceverpleegkundigen afwisselend op de ambulance en de Spoedeisende Hulp. Boeien en binden van verpleegkundigen, dát is het doel van de raamovereenkomst die RAV en Radboudumc in mei afgesloten hebben. Maar het verbetert ook de kwaliteit van zorg.

lees meer

Radboudumc behandelt coronapatiënten die ontwennen van beademing

6 juli 2020

Een deel van de coronapatiënten op de Intensive Care wordt kunstmatig beademd. Van de beademing afkomen, kan voor deze groep lastig zijn. Het Radboudumc beschikt als enige in Nederland over een expertisecentrum waar IC-patiënten ontwennen van de beademing.

lees meer

Radboudumc en Voeding Leeft willen met nieuwe leefstijlbehandeling kankerprognose verbeteren

3 juli 2020

Radboudumc, Voeding Leeft en de Vereniging Arts en Leefstijl slaan de handen ineen om een leefstijlbehandeling te ontwikkelen voor de groeiende groep kankerpatiënten.

lees meer

Carolijn Ploem per 1 oktober 2020 lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc

3 juli 2020

Drs. Carolijn J. Ploem is door het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit met ingang van 1 oktober 2020 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Zij krijgt de portefeuille Organisatie van Zorg & Human Resources.

lees meer

Radboudumc-artsen naar Suriname voor COVID-hulp

3 juli 2020

Vandaag vertrekt vanaf Schiphol een landelijk team van COVID-deskundigen naar Suriname om ondersteuning te bieden bij de COVID-zorg aldaar. Het Radboudumc coördineert deze hulpactie en biedt terplekke ook hulp en expertise met de inzet van onder meer infectiologen.

lees meer