Nieuws Yvonne Engels benoemd tot hoogleraar Zingeving in de Gezondheidszorg
10 september 2019

Yvonne Engels is met ingang van 1 augustus 2019 benoemd tot hoogleraar Zingeving in de Gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit/Radboudumc.
 
Yvonne Engels is deskundig op het gebied van palliatieve zorg: het optimaliseren van de kwaliteit van leven wanneer genezing niet meer mogelijk is. In 2006 was ze medeoprichter van het expertisecentrum palliatieve zorg in Radboudumc, dat zich richt op mulitidimensionale zorgverlening en anticiperen op de wensen, behoeften en toekomstscenario's van de patiënt. Het signaleren en verkennen van zingevingsvragen van patiënten heeft de laatste jaren een prominente plek gekregen binnen haar onderzoekslijn. Als hoogleraar Zingeving in de Gezondheidzorg streeft ze ernaar dat de vraag: wat houdt deze patiënt in het bijzonder bezig? altijd meegenomen wordt in het zorgproces.  Niet alleen bij palliatieve patiënten, maar bij alle patiënten.
Engels: ‘Het is mijn persoonlijke doel dat alle zorgverleners in het Radboudumc in staat zullen zijn om zingevingsvragen van hun patiënten te signaleren, waar mogelijk te verkennen, en waar nodig te verwijzen naar een expert op dit gebied.’                     

Yvonne Engels (Roermond, 1958) studeerde aan de Vroedvrouwenschool in Heerlen en werkte tot 1998 als verloskundige. In 1998 behaalde ze – cum laude – haar Master in  Health Sciences aan de Universiteit Maastricht, en begon ze als onderzoeker bij de afdeling IQ-Healthcare in het Radboudumc. In 2005 promoveerde ze aan de Radboud Universiteit op  de organisatie van huisartsenpraktijken in Europa.

Sinds 2006 werkt ze in het Radboudumc als onderzoeker bij de afdeling Anesthesiologie, pijn en palliatieve geneeskunde. Hier ontwikkelde ze hulpmiddelen en trainingen rondom  de toepassing van vroege palliatieve zorg, met een prominente plek voor zingevingszorg. Ze coördineerde verschillende studies en leidde diverse internationale EU-projecten. Ze is onder meer bestuurslid van het internationale netwerk voor palliatieve zorg in de eerste lijn (IPPCN) en onderzoeksleider van de European Association of Palliative Care (EAPC) stuurgroep palliatieve zorg in de eerste lijn. Ze leidt denktanks binnen het interfacultaire Master Honoursprogramma, en is docent en coach van geneeskundestudenten
Link naar persoonspagina:
https://www.radboudumc.nl/en/people/yvonne-engels
 
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer informatie


Pieter Lomans

persvoorlichter

06 3197 0558

Meer nieuws


Prof Kit Roes benoemd tot hoogleraar Biostatistiek

13 september 2019

De heer Kit Roes is met ingang van 1 augustus 2019 benoemd tot hoogleraar Biostatistiek aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc.

lees meer

Ig Nobelprijs voor Nijmeegs onderzoek naar Dirty Money Prestigieuze Amerikaanse prijs voor publicatie met een knipoog

13 september 2019

Voor onderzoek naar dirty money ontvingen Andreas Voss, arts-microbioloog in het Radboudumc en het CWZ, en zijn collega-onderzoekers in de Verenigde Staten een Ig Nobel prijs.

lees meer

Alertheid op voorschrijven verslavende pijnstillers blijft nodig Opioïdengebruik in Nederland; nog geen Amerikaanse toestanden

13 september 2019

Hoewel ook in Nederland het gebruik van opioïde-pijnstillers de afgelopen tien jaar is gestegen, is er geen sprake van Amerikaanse toestanden schrijven Arnt Schellekens en collega’s in The Lancet Public Health.

lees meer

Thuis sporten heeft positief effect voor patiënten met Parkinson

11 september 2019

Radboudumc onderzoekers Bas Bloem, Nicolien van der Kolk en collega's laten zien dat patiënten in een vroeg stadium van de ziekte van Parkinson maandenlang kunnen sporten. Het sporten had een positief effect op de motoriek, met een verbetering die overeenkwam met het effect van gangbare medicatie.

lees meer

Onderzoek ontvlechting Radboud Universiteit en Radboudumc

9 september 2019

De Stichting Katholieke Universiteit (SKU) gaat de mogelijkheid onderzoeken om de Radboud Universiteit en Radboudumc bestuurlijk te ontvlechten. Doel is beide organisaties slagvaardiger te maken in een steeds dynamischer en complexere omgeving.

lees meer

Koninklijke onderscheiding voor neonatoloog dr. K.D. Liem

6 september 2019

Dr. K.D. Liem van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis krijgt bij zijn afscheid op vrijdag 6 sept. een koninklijke onderscheiding tot Officier in de Orde van Oranje Nassau door burgemeester Gradisen van Mook en Middelaar voor zijn bijzondere verdiensten als neonatoloog, hoofddocent en onderzoeker.

lees meer