Nieuws Yvonne Engels benoemd tot hoogleraar Zingeving in de Gezondheidszorg

10 september 2019

Yvonne Engels is met ingang van 1 augustus 2019 benoemd tot hoogleraar Zingeving in de Gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit/Radboudumc.

Yvonne Engels is deskundig op het gebied van palliatieve zorg: het optimaliseren van de kwaliteit van leven wanneer genezing niet meer mogelijk is. In 2006 was ze medeoprichter van het expertisecentrum palliatieve zorg in Radboudumc, dat zich richt op mulitidimensionale zorgverlening en anticiperen op de wensen, behoeften en toekomstscenario's van de patiënt. Het signaleren en verkennen van zingevingsvragen van patiënten heeft de laatste jaren een prominente plek gekregen binnen haar onderzoekslijn. Als hoogleraar Zingeving in de Gezondheidzorg streeft ze ernaar dat de vraag: wat houdt deze patiënt in het bijzonder bezig? altijd meegenomen wordt in het zorgproces.  Niet alleen bij palliatieve patiënten, maar bij alle patiënten.

Engels: ‘Het is mijn persoonlijke doel dat alle zorgverleners in het Radboudumc in staat zullen zijn om zingevingsvragen van hun patiënten te signaleren, waar mogelijk te verkennen, en waar nodig te verwijzen naar een expert op dit gebied.’                     

Yvonne Engels (Roermond, 1958) studeerde aan de Vroedvrouwenschool in Heerlen en werkte tot 1998 als verloskundige. In 1998 behaalde ze – cum laude – haar Master in  Health Sciences aan de Universiteit Maastricht, en begon ze als onderzoeker bij de afdeling IQ-Healthcare in het Radboudumc. In 2005 promoveerde ze aan de Radboud Universiteit op  de organisatie van huisartsenpraktijken in Europa.

Sinds 2006 werkt ze in het Radboudumc als onderzoeker bij de afdeling Anesthesiologie, pijn en palliatieve geneeskunde. Hier ontwikkelde ze hulpmiddelen en trainingen rondom  de toepassing van vroege palliatieve zorg, met een prominente plek voor zingevingszorg. Ze coördineerde verschillende studies en leidde diverse internationale EU-projecten. Ze is onder meer bestuurslid van het internationale netwerk voor palliatieve zorg in de eerste lijn (IPPCN) en onderzoeksleider van de European Association of Palliative Care (EAPC) stuurgroep palliatieve zorg in de eerste lijn. Ze leidt denktanks binnen het interfacultaire Master Honoursprogramma, en is docent en coach van geneeskundestudenten

Lees meer over Yvonne Engels

Meer informatie


Pieter Lomans

persvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws


AI-analyse van genen, weefsels en beelden moet pancreaskanker beter behandelbaar maken PANCAIM wil diagnose, prognose en behandeling van pancreaskanker aanzienlijk verbeteren

5 maart 2021 Het Europese PANCAIM consortium, gecoördineerd door het Radboudumc, gaat AI gebruiken om nieuwe kennis te genereren uit bestaande genetische, pathologische en radiologische informatie van duizenden patiënten. lees meer

Een genetische pleister die erfelijke doofheid moet voorkomen Onderzoek wijst uit dat aanpak voor DFNA9 kan werken

3 maart 2021 Onderzoekers van het Radboudumc hebben een genetische pleister ontwikkeld voor DFNA9, een vorm van erfelijke doofheid. Daarmee kunnen ze de problemen in de gehoorcellen opheffen. Verder onderzoek is nodig om de genetische pleister als therapie naar de kliniek te brengen. lees meer

Artificiële Intelligentie voor betere preventie van dementie AI-Mind project ontwikkelt platform voor snelle, vroege diagnostiek

23 februari 2021 Het internationale AI-Mind project, waaraan ook het Radboudumc deelneemt, gaat slimme digitale instrumenten ontwikkelen om hersenverbindingen te screenen en het risico op dementie in te schatten bij mensen met milde cognitieve problemen. lees meer

Nieuw lab voor AI in gezondheid, gedrag en voeding

12 februari 2021 Het nationale Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) opent een nieuw lab gericht op gezondheid, gedrag en voeding. Bij dit nieuwe OnePlanet ICAI-lab for Precision Health, Nutrition and Behavior zijn Radboud Universiteit, Wageningen en Radboudumc betrokken. lees meer

Niet uitgerijpte bloedcellen wijzen al vroeg op ernstig beloop COVID-19

30 november 2020 De aanwezigheid van bepaalde niet uitgerijpte celtypen in bloed geven al vroeg aan dat COVID-19 zich gaat ontwikkelen tot een ernstige ziekte. Dat schrijft een Duits-Nederlands team met onderzoekers van de afdeling Intensive Care (IC) van het Radboudumc in het wetenschapsblad Immunity. lees meer

Meer zeldzame ziektes opsporen door analyse in drie dimensies Gelderse en Europese bijdragen voor innovatief project Radboudumc, BioProdict en Vartion

19 november 2020 Met kunstmatige intelligentie, slimme rekenkracht en genetica meer diagnoses stellen bij patiënten met zeldzame ziektes. Dit innovatieve project wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie Gelderland met ruim een half miljoen euro. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet