Nieuws Radboud universiteit en Radboudumc leveren vijf nieuwe KNAW leden
30 april 2020

Bas Bloem, Olivier Hekster, Bart Jacobs, Lotte Jensen en Karin Roelofs zijn  gekozen tot nieuw lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Leden van de KNAW, vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines, worden gekozen op grond van voordrachten van collega’s binnen en buiten de Akademie. De achttien nieuwe Akademieleden worden op een later tijdstip dit jaar geïnstalleerd.
 
Bas Bloem, hoogleraar Neurologische bewegingsstoornissen
Bas Bloem (1967)  is expert op het gebied van neurologische bewegingsstoornissen, met name de ziekte van Parkinson. Hij is ook een zorgvernieuwer, gefocust op de integratie van wetenschappelijk onderzoek en klinische toepassingen daarvan. Exemplarisch hiervoor is het door Bloem samen met bewegingswetenschapper Marten Munneke opgezette ParkinsonNet, een landelijk netwerk waarop meer dan drieduizend gespecialiseerde Nederlandse Parkinson-zorgverleners samenwerken met elkaar en met patiënten. Dankzij ParkinsonNet zijn reeds vele behandelwijzen uitgetest en leefstijladviezen ontwikkeld. Patiënten hebben hierbij een actieve rol. Deze innoverende aanpak heeft gezorgd voor betere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten en vindt wereldwijd navolging.
 
Olivier Hekster, hoogleraar Oude Geschiedenis
Olivier Hekster (1974)  heeft baanbrekend onderzoek verricht naar de representatie en perceptie van de macht van Romeinse keizers in de eerste drie eeuwen van de moderne jaartelling. Hij heeft daarmee zowel inhoudelijk als methodologisch het veld een nieuwe wending gegeven. Hekster beschouwt standbeelden, inscripties, munten, reliëfs en historische teksten als massamedia. Zijn onderzoek laat zien hoe Romeinse keizers in een langdurig, complex en experimenteel proces een beeld van zichzelf neerzetten, waarbij gericht bepaalde doelgroepen met een specifieke boodschap werden benaderd. Heksters methodes en inzichten zijn niet alleen relevant voor de klassieke oudheid, maar ook voor de studie van andere oude beschavingen en de moderne wereld.
 
Bart Jacobs, hoogleraar Beveiliging en correctheid van programmatuur
Bart Jacobs (1963) levert vanuit een achtergrond in wiskunde en filosofie een belangrijke bijdrage aan (quantum)logica, typentheorie en programmeertalen. Hij staat bekend om de elegantie van zijn theorieën en modellen. Naast zijn wetenschappelijke werk is Jacobs ook maatschappelijk betrokken. Zo onderzocht hij de beveiliging van de ov-chipkaart, was hij lid van een adviescommissie rond de toekomst van (al dan niet elektronisch) stemmen, en ontwikkelde hij een privacyvriendelijke techniek om je te legitimeren bij websites. De laatste jaren betrekt Jacobs nadrukkelijk ethiek en recht bij zijn technische werk.
 
Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis
Lotte Jensen (1972) heeft spraakmakend onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse identiteit gedaan. Ze heeft  de relatie tussen Nederlandse literatuur en het proces van identiteitsvorming in de zeventiende tot negentiende eeuw opnieuw gedefinieerd. Ze combineert daarbij benaderingen uit de cultuurgeschiedenis, persgeschiedenis, Nederlandse literatuur en nationalismestudies. In haar huidige onderzoek kijkt ze vanuit een internationaal perspectief naar het verband tussen rampen en culturele identiteit. Jensen laat zien dat rampen sterke banden smeden. Haar vele publieke optredens onderscheiden zich door een genuanceerde en constructieve opstelling en door haar grote talent voor het schetsen van verhelderende parallellen tussen verleden en heden.
 
Karin Roelofs, hoogleraar Experimentele psychopathologie
Karin Roelofs (1972) is een expert op het gebied van stress en stress-gedrag. Ze onderzoekt de psychologische en neuro-endocriene mechanismen die ten grondslag liggen aan hoe mensen omgaan met stress. Hoe maken mensen beslissingen onder stress? Hoe reguleren mensen hun emoties en wat helpt als ze hierbij problemen ondervinden? Deze vragen onderzoekt Roelofs in het laboratorium, met brain imaging-technieken, neurale stimulatie en het toedienen van hormonen. Zij heeft eraan bijgedragen dat in haar onderzoeksveld de aandacht is verschoven van kwetsbaarheid en psychopathologie naar veerkracht en herstelvermogen. Haar onderzoek is veelbelovend voor de vroege opsporing en behandeling van affectieve afwijkingen, en voor het begeleiden van mensen met stressvolle beroepen. Roelofs coördineert bijvoorbeeld grote onderzoeken naar veerkracht bij politieagenten.
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer informatie


Pieter Lomans

persvoorlichter

06 3197 0558

Meer nieuws


Magnesium lijkt vaatverkalking bij nierfalen te remmen Eindelijk effectief middel tegen verkalking van vaten?

18 september 2020

Magnesium voorkomt vaatverkalking in cellen, muizen en zeer waarschijnlijk ook in mensen. Onderzoek bij patiënten met chronisch nierfalen zal die vraag definitief gaan beantwoorden. Fysioloog Anique ter Braake promoveert 18 september op het magnesiumonderzoek,

lees meer

Annette Schenck benoemd tot hoogleraar op de afdeling Genetica

16 september 2020

Annette Schenck is met ingang van 1 augustus benoemd tot hoogleraar Translational Genomics of Neurodevelopmental Disorders.

lees meer

Promotie leidt tot nieuwe techniek om vaatontwikkeling te volgen

16 september 2020

Verder onderzoek moet uitwijzen hoe de kliniek hiervan kan profiteren

lees meer

Tjitske Kleefstra benoemd tot bijzonder hoogleraar aan het Radboudumc

15 september 2020

Tjitske Kleefstra is per 1 september 2020 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan het Radboudumc met als leeropdracht Klinische genetica en psychopathologie van zeldzame syndromen.

lees meer