Nieuws Radboudumc gaat onderzoek leiden naar serotonine en de rol ervan in behandeling

5 november 2020

Wanneer een patiënt medicijnen voorgeschreven krijgt voor psychiatrische symptomen, zijn dit vaak medicijnen die het serotoninegehalte beïnvloeden. Serotonine is een neurotransmitter, een molecuul dat zenuwcellen of neuronen gebruiken om met elkaar te communiceren. Het probleem met deze ‘serotonerge’ medicijnen is dat patiënten er niet altijd op reageren.

Maar naast dat het een neurotransmitter is, heeft serotonine een grote invloed op de ontwikkeling van de hersenen. Een van de mogelijke verklaringen voor de suboptimale werkzaamheid van de serotonerge medicijnen is dat ze zich richten op verstoringen in de neuronensignalering, maar niet op de door serotonine aangestuurde veranderingen in de ontwikkeling van de hersenen.

De opzet van het project SEROTONIN & BEYOND

Het zou kunnen dat de door serotonine aangewakkerde veranderingen in de ontwikkeling van de hersenen bijdragen aan het ziektebeeld van psychiatrische stoornissen, hetzij door het serotoninegehalte zelf, hetzij via indirecte routes die door serotonine worden beïnvloed. Deze veranderingen in de ontwikkeling van de hersenen zijn op dit moment niet het doel van de medicijnen.

Dit project beoogt nieuw fundamenteel inzicht te genereren in hoe veranderingen in serotonineniveaus op jonge leeftijd, veroorzaakt door genetische of omgevingsfactoren, de ontwikkeling van de hersenen kunnen veranderen, evenals inzicht in hoe veranderingen in de ontwikkeling van de hersenen bijdragen aan gedragingen die worden gezien bij serotonine-gerelateerde psychiatrische stoornissen. Wellicht bieden deze inzichten aanknopingspunten voor nieuwe behandelingen, danwel kennis over de ontwikkelingsstadia waarin deze behandelingen het mees effectief zouden kunnen zijn.

Een Europees netwerk voor jonge onderzoekers

Bij dit project, geleid door hoogleraar Translational Neuroscience Judith Homberg, zijn meerdere Europese universiteiten en instituten betrokken. Samen zullen deze partners ook vijftien excellente promovendi opleiden met kennis op het gebied van serotonine, neurale ontwikkeling en psychiatrie.

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet