Nieuws Online congres Duurzame Zorg - 1 oktober 2020

30 september 2020

Collega's van het Radboudumc zullen op donderdag 1 oktober te gast zijn tijdens een van de talkshows tijdens het Congres Duurzame Zorg.

Centraal staan de vier pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg:

- terugdringen CO2-uitstoot

- gezonde werk- en leefomgeving

- medicijnverspilling en minder medicijnen in het afvalwater

- circulariteit

Green Deal Zorg pijler 1: Terugdringen CO2-uitstoot

De zorgsector is verantwoordelijk voor 5-7% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. In de Green Deal Duurzame Zorg zijn daarom afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen. In 2030 moet de uitstoot 49% minder zijn dan in 1990 en in 2050 moeten zorgorganisaties klimaatneutraal werken.

Carlo Buise, onze programmacoördinator duurzaamheid zet zich o.a. in voor CO2-reductie van het ziekenhuis door ons te stimuleren om met de fiets of het openbaar vervoer te reizen. Vervoer van medewerkers, bezoekers en patiënten levert een grote bijdrage aan de totale CO2-uitstoot van de zorgsector. Carlo is een van de gasten aan tafel in de talkshow over het terugdringen van CO2-uitstoot.

Talkshow Pijler 3: Minder medicijnresten in het water

Medicijngebruik zorgt voor medicijnresten in ons water. De zorgsector wil zoveel mogelijk voorkomen dat medicijnresten in het riool en daarna in sloten en rivieren terechtkomen. Dit is negatief voor de gezondheid van ons ecosysteem. Wat kunnen we hieraan doen?

Charlotte Bekker, onze onderzoeker Clinical and Social Pharmacy doet onderzoek naar manieren om medicijnverspilling tegen te gaan. Charlotte is te gast bij de talkshow van deze pijler.

Kijk hier voor de overige onderdelen van het programma. Het is mogelijk om na het online event alles terug te kijken.

Duurzame zorgprofessional van het jaar

De Duurzame zorgprofessional van het jaar 2020 zal tijdens het congres bekend worden gemaakt, rond 18.00 uur. Onze eigen Jeroen Meijerink werd vorig jaar uitgeroepen tot Duurzame Zorgprofessional 2019.

Landelijk Netwerk Groene OK

Jeroen is ook een van de initiatiefnemers van het 'Landelijk Netwerk Groene OK'. Op donderdag 10 september tekenden 15 (wetenschappelijke) verenigingen de Green Deal Zorg met speciale focus op de OK; ze zetten zich in om initiatieven te steunen en te initiëren die leiden tot verduurzaming van zorgprocessen op de OK. Met de ondertekening verenigen zij zich ook in het ‘Landelijk Netwerk Groene OK’, een landelijke netwerkorganisatie die sturing geeft aan dit gezamenlijke initiatief. 

 

Lees hier ook het artikel uit Duurzaambedrijfsleven augustus 2020 'Dit ziekenhuis is koploper in de transitie naar circulaire zorg'.

Meer informatie


Margie Alders

woordvoerder

+31622421639
neem contact op
lees meer

Meer nieuws


Healthtech Nexus: Radboudumc en Universiteit Twente slaan handen ineen Verstevigde samenwerking op het raakvlak van medische technologie en gezondheid

15 mei 2024

Radboudumc verstevigt samenwerking met Universiteit Twente in Hightech Nexus; een knooppunt voor kennisontwikkeling en innovatie. Met de uitnodiging voor andere organisaties om aan te sluiten. 

lees meer

Ruimte voor risicovolle research in Nijmegen

15 mei 2024

Zes Nijmeegse onderzoeksprojecten krijgen een subsidie binnen de NWO Open Competitie ENW-XS.

lees meer

Meer inzicht in genetische en immunologische aspecten van de ziekte van Lyme

14 mei 2024

Welke genen en genetische variaties spelen een rol bij de ziekte van Lyme, zoals bijvoorbeeld bij de gevoeligheid, ernst en duur van de ziekte? Onderzoekers vonden 31 nieuwe genetische locaties die van invloed zijn en een nieuwe genvariant die een verhoogde gevoeligheid geeft voor de ziekte.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet