Nieuws Veni-beurzen voor zes Radboudumc'ers

5 november 2020

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft zes jonge onderzoekers van het Radboudumc een Veni-beurs toegewezen - ook bij de Radboud Universiteit vielen er acht in de prijzen. Met deze financiering van maximaal 250.000 euro kunnen ze de komende drie jaar hun onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. De beurs maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls), en wordt jaarlijks toegekend. In totaal dienden 1127 onderzoekers een onderzoeksvoorstel in. Daarvan zijn er nu 162 gehonoreerd in Nederland, waarvan 15 voor onderzoekers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc.

De laureaten van Radboudumc

RNA helicases - nieuwe factoren voor virusverspreiding door muggen

Pascal Miesen, Medische Microbiologie

Aedes aegypti muggen zijn belangrijke overdragers van virussen zoals het dengue (knokkelkoorts) en Zika virus. De efficiëntie waarmee de verspreiding plaatsvindt, is afhankelijk van de virusvermeerdering in de mug. De onderzoekers bestuderen hoe een gen uit de familie van de zogenoemde RNA helicases virusvermeerdering en overdracht door muggen beïnvloed.

 

De sociale grid van de hersenen

Isabella Wagner, Donders Instituut

Sociaal geheugen beschrijft het herkennen van anderen in de omgeving, essentieel voor dagelijkse interacties. Dit project onderzoekt of sociale navigatie en herkenning worden ondersteund door 'grid-cell-achtige' breinrepresentaties, en hun mogelijke afbraak in mensen met een verhoogd risico op Alzheimer, dat het ernstigste is wanneer patienten hun levenspartner niet meer herkennen.

 

Geen labels nodig: het begrijpen van psychiatrische aandoeningen door de genetica van symptomen

Janita Bralten, Genetica

Autisme, ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) en Obsessieve Compulsieve stoornissen zijn in hoge mate erfelijk. Ze worden gekenmerkt door (overlappende) symptomen die ook voorkomen in personen zonder deze aandoeningen. Ik wil psychiatrische problemen beter begrijpen door genetische subgroepen te maken in de populatie en weg te stappen van het diagnostische label.

 

Tijd voor een boost: metabole versterking van vaccins

Jorge Dominguez Andres, Interne Geneeskunde

Traditionele vaccins bestaan uit twee componenten, antigeen en hulpstof, die vaak slechts gedeeltelijk effectief zijn tegen specifieke ziekten. De toevoeging van een derde component, een metabole versterker, is de volgende stap in de ontwikkeling van een nieuwe generatie vaccins die tegen meerdere ziekten werkzaam zijn.

 

Snellere geneesmiddelenontwikkeling voor tuberculose

Elin Svensson, Apotheek

Betere behandelingen voor tuberculose, de dodelijkste infectieziekte ter wereld, zijn dringend nodig. Mijn onderzoek ontwikkelt model-gebaseerde tools om biomarker gegevens efficiënt te analyseren en behandelingsresultaten te voorspellen gedurende de klinische geneesmiddelontwikkeling. Dit versnelt de selectie van optimale geneesmiddelcombinaties en doseringen, waardoor nieuwe effectieve therapieën eerder kunnen worden geïntroduceerd.

 

Op zoek naar de genen die je doen stotteren

Else Eising, Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek

De meeste kinderen leren vloeiend te spreken zonder speciale inspanning of formeel onderwijs. Kinderen die stotteren leren dit echter niet. Door genetisch onderzoek te doen naar stotteren, wil de onderzoeker de oorzaak van stotteren achterhalen, en daarbij meer leren over de genetische en neurobiologische mechanismes die vloeiende spraak mogelijk maken.

 

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet