Nieuws Aantallen besmettingen, versoepelingen en volle IC's en COVID-afdelingen

8 april 2021

Op dit moment verschijnen er in de media veel berichten over het aantal coronabesmettingen, mogelijke versoepelingen en drukte op de IC's en verpleegafdelingen. Deze berichten kunnen mogelijk tot verwarring leiden bij patiënten en anderen. In dit bericht leggen we uit hoe de situatie in de ziekenhuizen, waaronder het Radboudumc, momenteel is en wat we de komende weken verwachten.

Het RIVM spreekt aan de ene kant over een daling van het aantal coronabesmettingen, gebaseerd op hun modellen. Daarnaast heeft de overheid het over mogelijke versoepelingen, pilots en FieldLab evenementen. Aan de andere kant geven de verschillende regionale overleggen van acute zorgketens (ROAZ) ook aan dat het nauwelijks meer te behappen valt in de ziekenhuizen in de regio’s. Het is nu vaak niet meer mogelijk om patiënten van elkaar over te nemen.

En dan geven ziekenhuizen, waaronder het Radboudumc, ook nog het signaal af dat de komende weken de reguliere grote operaties vrijwel volledig tot stilstand zullen komen. De IC’s liggen vol met coronapatiënten en ook de coronaverpleegafdelingen liggen vol.

Waardoor ontstaan deze verschillende beelden?

Het aantal coronabesmettingen wisselt nogal. De dagen rondom Pasen lieten een kleine daling zien, maar op donderdag 8 april was de toename weer behoorlijk.

In de periode die achter ons ligt, zijn weer veel zieke coronapatiënten in het ziekenhuis terecht gekomen. Sommigen van hen kwamen terecht op de coronaverpleegafdeling. Een deel van deze mensen stroomde uiteindelijk door naar de intensive care. Anderen kwamen meteen binnen voor een opname op de IC. Het gevolg: overal in Nederland liggen de IC’s (zo goed als) vol.

Let op: Een stijging in het dagelijkse aantal ziekenhuisopnames volgt altijd één tot twee weken op een stijging in de dagelijkse besmettingscijfers. Dit komt doordat patiënten vaak niet meteen zo ziek worden dat opname nodig is, dat beloop volgt vaak één tot twee weken later.

Wat betekent dat?

Het is nu al enorm druk op de coronaverpleegafdelingen en de IC's, terwijl de besmettingscijfers op dit moment niet enorm oplopen. Maar het aantal besmettingen ligt hoog, en dat betekent dat de coronaverpleegafdelingen en intensive cares nu vol liggen, en dat ook de komende weken zullen blijven. De ziekenhuizen liggen immers nog vol met patiënten die in de afgelopen periode opgenomen zijn, terwijl er dagelijks ook weer nieuwe patiënten bijkomen. Hoewel het aantal nieuwe besmettingen per dag lijkt af te nemen, of in ieder geval lijkt te stagneren, gaat het nog steeds om aanzienlijke aantallen per dag. Dit zal de komende weken zeker leiden tot nieuwe opnames in de ziekenhuizen.

Op-/afschalen bedden

Het Radboudumc heeft het aantal bedden voor COVID-19-patiënten moeten ophogen. Dit heeft onherroepelijk tot gevolg dat het aantal bedden dat vrij is voor de reguliere zorg teruggebracht wordt. Het gaat hierbij om onder meer oncologische operaties en hartoperaties: operaties waarbij de patiënt na afloop een IC-bed nodig heeft voor het eerste herstel. Daarnaast hebben we als regionaal traumacentrum (opname van patiënten na grote ongelukken) altijd een aantal bedden vrij, maar ook dit aantal wordt teruggebracht naar een minimum.

Wat betekent dit voor u als patiënt?

Voor onze patiënten die afspraken hebben op onze poli, betekent er in principe geen verandering. Mocht de situatie voor u toch veranderen, dan neemt de afdeling contact met u op. De afspraak kan dan verplaatst worden, of bijvoorbeeld telefonisch of via beeldbellen doorgaan.

Opnames die uitgesteld kúnnen worden, zullen wel worden uitgesteld. Het gaat hier om opnames voor orthopedische operaties en plastisch chirurgische ingrepen. Maar het gaat óók om de meer urgente zorg, zoals sommige oncologische operaties of hartoperaties, waarbij een IC-bed na de operatie nodig is.

Voor patiënten die in afwachting zijn van een hartoperatie of een oncologische of neurologische ingreep geldt dat uw zorgverlener contact met u opneemt als uw operatie NIET doorgaat. Als u niets hoort van uw zorgverlener, dan gaat uw afspraak gewoon door.

We vinden het belangrijk om te vermelden dat we dagelijks kijken naar operaties die mogelijk wel door kunnen gaan, maar dat is zeer afhankelijk van de opnamecijfers voor de IC.

Aantal bedden vs. aantal zorgverleners

Voor de duidelijkheid: het gaat niet om het aantal tastbare bedden dat het Radboudumc ter beschikking heeft. Daar zijn er genoeg van. Het gaat om het zorgpersoneel, de artsen en verpleegkundigen, dat nodig is om de specialistische IC-zorg te leveren, voor zowel COVID als reguliere patiënten. Niet alle zorgverleners kunnen zomaar worden ingezet op een IC-afdeling. Extra medewerkers worden opgeleid, maar dit kost tijd omdat het om zeer specialistische zorg gaat.

Grote zorg over versoepelingen

De aangekondigde versoepelingen bekijken we in het Radboudumc met zeer grote zorg. Hoewel we begrijpen dat het voor mensen steeds lastiger wordt nu de situatie, waar we al meer dan een jaar in zitten, zo lang duurt. Maar we zouden graag zien dat er een ander moment wordt gekozen; niet nu.

 

(foto: Marcel Rekers uit Door onze ogen gezien)

Meer informatie


Margie Alders

woordvoerder

+31622421639
neem contact op
lees meer

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet