Nieuws Studenten geven massaal gehoor aan oproep om te helpen in de COVID-zorg

15 december 2021

Zoals bekend schalen de ziekenhuizen het aantal bedden steeds verder op om voldoende ruimte te maken voor COVID-zorg. Dat is ook zo in ons ziekenhuis. Hierdoor is de vraag naar verpleegassistenten en ondersteuning van o.a. zogenoemde omloopmedewerkers enorm gestegen. Ons eigen recruitmentteam FLEX heeft onlangs een oproep gedaan onder studenten Geneeskunde en Verpleegkunde om mee te helpen. Hieraan is massaal gehoor gegeven.

In totaal hebben bijna 400 studenten zich aangemeld: verpleegkundigen in opleiding (97) en studenten Geneeskunde (296) schreven zich in als COVID-verpleegassistent of COVID-ondersteuner. Het werk van een ondersteuner bestaat o.a. uit vaccineren, testen, gastvrouw/-heer, logistiek, schoonmaak et cetera.

Online voorbereiding en praktijktraining

Om deze grote groep zo goed mogelijk klaar te stomen voor inzet in de patiëntenzorg heeft de Radboudumc Health Academy binnen een week een scholing opgezet voor de opleiding tot COVID-verpleegassistent. De opleiding is te volgen via een e-learning die samen met de COVID-verpleegafdeling is opgezet. Naast het theoretische scholingsmateriaal dat vorig jaar al werd ontwikkeld en daardoor snel inzetbaar is, is er ook een korte praktijkvaardigheidstraining. In deze training oefenen de studenten met taken als het verzorgen en wassen van een patiënt, het meten van de vitale functies en het mobiliseren van een patiënt.

In de training doorlopen de studenten vier verschillende werkstations waar zij onder begeleiding van ervaren zorgprofessionals en in de realistische omgeving van het Skills- en Simulatie Lab (Experience Center) praktisch aan de slag gaan. De praktijktraining in combinatie met de online voorbereiding geeft de studenten voldoende basis om te starten in de rol als COVID-verpleegassistent op de afdeling. Daarna maken ze de eerste meters tijdens inwerkdiensten.

Flexibele inzetbaarheid

Samen met de zorgmanagers wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om een deel van deze groep ook in te zetten op reguliere verpleegafdelingen, ter ondersteuning en ontlasting van de verpleegkundigen daar. Dit is afhankelijk van hoe de situatie rond COVID zich de komende weken ontwikkelt.

'Alle beetjes helpen'

Berdien Dijkstra en Nienke van Stiphout van team FLEX vertellen: ‘We zijn trots op de enorme bereidheid van onze studenten om bij te springen. Zonder de hulp van o.a. de Radboudumc Health Academy was dit niet mogelijk geweest. Door de inzet van deze studenten krijgen collega's in de dagelijkse patiëntenzorg extra ademruimte in een zware periode die nu al bijna twee jaar duurt. De acute personele en COVID-problematiek zijn er natuurlijk niet mee opgelost, maar alle beetjes helpen op dit moment.’

Ben Lutken, tweedejaarsstudent Geneeskunde, gaat in de eerste week van 2022 zijn eerste drie diensten draaien: ‘Deze maand ga ik de trainingen volgen. Ik vind het best spannend, de eerste keer in een ziekenhuis werken. Ik heb al wel wat ervaring. Ik heb in de huisartsenpraktijk van mijn moeder meegeholpen met vaccinaties zetten. En ik heb hiervoor een jaar hbo Verpleegkunde gedaan, omdat ik uitgeloot was voor Geneeskunde. Op deze manier kan ik patiënten helpen én de verpleegkundigen ondersteunen. Ik denk dat ik van deze ervaring ook kan leren voor mijn baan als arts straks. Ik heb er echt zin in.’

Studenten Fysiotherapie

Overigens ondersteunen al sinds eerdere coronagolven studenten Fysiotherapie van de HAN in de COVID-zorg van het Radboudumc. Na een oproep onder deze studenten - waarop binnen één dag al 50 aanmeldingen kwamen - zijn vijftien van hen geselecteerd en geschoold. Dagelijks werken vier van hen op de COVID-IC. Zij ondersteunen de IC-verpleegkundigen met allerlei taken, zoals het draaien van het hoofd van de patiënt in buikligging, wisselliggingen en mobiliseren naar de bedrand.

Meer informatie


Margie Alders

woordvoerder

+31622421639
neem contact op
lees meer

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet