Nieuws Ahmed Marcouch nieuwe voorzitter The Economic Board
11 februari 2021

Ahmed Marcouch, burgemeester van de gemeente Arnhem, is benoemd tot nieuwe voorzitter van The Economic Board van de regio Arnhem - Nijmegen, met Wageningen. Hij neemt het stokje over van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls die in januari voorzitter is geworden van de vernieuwde versterkte samenwerking van achttien regiogemeenten, de Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen, die mede door Marcouch tot stand kwam.

 

De impact van de coronacrisis is groot en raakt de levens van inwoners en ondernemers. Marcouch ziet hierin een belangrijke taak voor hemzelf en voor The Economic Board weggelegd: “Juist nu veel inwoners en ondernemers inzitten over hun gezondheid, hun werk en inkomen is zekerheid en een sterke economie van groot belang zodat voldoende banen blijven bestaan en ook weer nieuwe banen ontstaan. De komende jaren zal ik mij samen met mijn zeventien medeboardleden vanuit bedrijven, kennisinstellingen en overheden hardmaken voor een sterke en aantrekkelijke regio die zorgt voor investeringen, meer banen en een beter, gezonder en duurzaam leven voor haar inwoners. Met deze samenwerking innoveren we ons - als grootste stedelijke regio buiten de Randstad met één miljoen inwoners - de crisis uit en groeien verder uit als nationale en internationale economische duurzame motor.”

Samen bereiken we meer
Sigrid Helbig, directeur van The Economic Board, is blij met Marcouch als nieuwe voorzitter. “Marcouch heeft zich als voormalige voorzitter van de Regio Arnhem Nijmegen een warme ambassadeur van regionale samenwerking getoond. Daarnaast is Marcouch een stevige bestuurder, een boegbeeld én een heel actieve communicator met een groot bereik. The Economic Board heeft de afgelopen vijf jaar al veel innovaties onder de aandacht gebracht, maar daar is vanuit gezamenlijkheid en richting de buitenwereld nog winst te behalen. Lifeport is de verzamelnaam die we in het leven hebben geroepen om alle innovaties op gebied van Food, Health en Energy die in de regio tot stand komen, naar buiten toe een herkenbaar gezicht te geven. Dat lukt al  maar kan nog beter. Willen we écht een aantrekkelijke partner zijn voor investeerders, bedrijven en instellingen, voor Den Haag en Brussel, dan moeten we nu doorpakken en met z’n allen het economisch profiel van de regio één gezicht geven. Daar kan Marcouch als voorzitter een belangrijke rol in spelen. We hebben daar al onze partners bij nodig. Alleen samen bereiken we meer.”

 

Aanjager

The Economic Board is in 2016 gestart vanuit het doel om de economische ontwikkeling in de regio aan te jagen en het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden aan elkaar te verbinden. The Economic Board communiceert over het bijzondere potentieel van de regio en bundelt deze verhalen onder de noemer van Lifeport. De focus bij haar activiteiten ligt op de speersectoren Food, Health en Energy en de cross-overs daartussen. Hier liggen de beste kansen voor innovatie, meer business en meer werkgelegenheid. Kijk voor meer informatie op www.theeconomicboard.com.

Meer nieuws


Succesvol werken aan een beter geheugen Kennis beklijft beter als ze wordt gekoppeld aan bekende ruimtes

3 maart 2021

Als je namen, een boodschappenlijst of andere zaken wilt onthouden, lukt dat beter als je ze koppelt aan spullen in je huiskamer of keuken. Die techniek helpt niet alleen bij het snel onthouden, maar verbetert ook het langetermijngeheugen.

lees meer

Bewegen voorkomt nieuwe hart- en vaatziekten

3 maart 2021

Promotie van Esmée Bakker op 4 maart om 10.30 uur

lees meer

Een genetische pleister die erfelijke doofheid moet voorkomen Onderzoek wijst uit dat aanpak voor DFNA9 kan werken

3 maart 2021

Onderzoekers van het Radboudumc hebben een genetische pleister ontwikkeld voor DFNA9, een vorm van erfelijke doofheid. Daarmee kunnen ze de problemen in de gehoorcellen opheffen. Verder onderzoek is nodig om de genetische pleister als therapie naar de kliniek te brengen.

lees meer

Hoe gaan angstige mensen om met het coronavirus?

2 maart 2021

Mensen die van nature geneigd zijn zich vaker terug te trekken, blijken tijdens de coronapandemie juist minder angstig.

lees meer

Water als nieuw middel voor hartonderzoek bij pijn op de borst

1 maart 2021

Wetenschappers van het Radboudumc hebben met succes een nieuwe techniek toegepast om oorzaken van pijn op de borst in de kransslagaders van het hart te onderzoeken.

lees meer